Välkommen till Klara Zenit

Drottninggatan 53 / Mäster Samuelsgatan 50-60 / Bryggargatan 1-9 / Klara Norra Kyrkogata 14 / Klara Zenit

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Niklas Sjögren

Affärsansvarig kontor 070-557 59 85

Silvia Neveris

Affärsansvarig handel 072-510 64 17

Molly Stockenstrand

Bitr. affärsansvarig 076-130 63 75

Johan Sjöberg

Teknikansvarig 08-566 206 38

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal tillinternet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övrigaIT-tjänster via valfri leverantör.  Teliaoch Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar tillfastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel:08-545 726 16
Mejl:  support.re@advania.se
 
Telia
Tel:  072-225 70 59
Mejl:  fiberbestallningar@teliacompany.com
 
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtligainternetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med godframförhållning.  Oavsett vilkenleverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer ifastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör(Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer.  För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Avfallshantering & godsmottagning: På plan -1 i garagetfinns en godsmottagning och återvinningsstation för fastighetens hyresgäster.För avfallshanteringen måste hyresgästen teckna avtal med Ragn-Sells. Det finnstvå varianter, alternativt en kombination av dem båda sätten.

1. Ragn-Sellshämtar avfall direkt hos hyresgästen, väger och sorterar det, och tar betaltbaserat på mängden. Hyresgästen får även tillgång till en portal för attövervaka sitt avfall.

2. Hyresgästeneller deras lokalvårdare kan själva ta avfallet till miljöstationen, logga inpå portalen och väga och sortera avfallet där. Ragn-Sells debiterar för det somslängs. För godsleverenser måste hyresgästen också teckna avtal medRagn-Sells. Godsmottagningen är bemannad vardagar 07-16 och meddelarhyresgästen vid leverans utan kostnad. De tar endast betalt förtilläggstjänster t.ex. hjälp med att transportera upp godset eller om godset lämnasöver natten på godsmottagningen. Ofta brukar dock hyresgästens egna leverantörleverera godset direkt upp till lokalen. 

Kontaktuppgifter till Ragn-Sells
Ragn-Sells Avfallsservice: 08-26 67 08, klarazenit.godsmottagning@ragnsells.se
Avfallsstationen i huset: 070 927 26 22, förman i huset: 070 927 48 69
Godsmottagningen i huset: 076 101 79 48
Ni kan alltid åka ned och prata med Ragn-Sells personalen i huset vid frågor.

Ragn-Sells kundtjänst: 08-527 734 00, stockholm.servicetjanster@ragnsells.se
www.ragnsells.se för mer information. 

Snöröjning & istappstelefon

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. 

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Vasakronans kundservice, 08-566 20 600.  
Det går även bra att kontakta Istappstelefonen som är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar, snö/is på tak och mark.
Ring då 020-47 82 77 eller anmäl via hemsidan Istappstelefon.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar mm.

Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta Vasakronan för vidare information.

Miljöcertifiering

Fastigheten är certifierad på den näst högsta nivån Guld enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta affärsansvarig på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vasakronans hyresavtal är gröna. Ett grönt hyresavtal är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
Som hyresgäst i Blåmannen 20 (Klara Zenit) köper ni el från Vasakronan och säkerställer att ni använder miljöriktig el.
I många andra av Vasakronans hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Entelios/Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Entréer är öppna vardagar 07.00-17.00, övrig tid krävs bricka och kod för inpassering.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren i er försäkring.

Passerkortsärenden hanteras av Vasakronans kundtjänst via telefon eller mejl.
Tel: 08-566 20 600 eller kundservice@vasakronan.se

Lastkaj & leveranser

Ragn-Sells driver godsmottagningen i garaget med infart från Klara Norra Kyrkogata. 

För att komma i kontakt med bemanningen, ring Ragn-Sells kundtjänst 0771-88 88 88 och sök den ansvarige för godhanteringen på Blåmannen, alternativt maila kundtjanst@ragnsells.se

Öppettider godsmottagningen: vardagar kl 07-16

Högsta tillåtna höjd: 3,45 meter

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. 
 
Innergård
På Mäster Samuelsgatan 60 finns det en trevlig innergård som hyresgästerna i huset kan nyttja. Denna kan bokas kostnadsfritt av husets hyresgäster för företagsevents. Vänd er till kundservice@vasakronan.se för bokning.
 
Ordningsregler
–  Innergården är öppen alla vardagar för hyresgästerna i huset. Vi ser gärna att alla hyresgäster nyttjar denna spontant och även tillsammans när den inte är bokad!
– På för- och eftermiddagen kan innergården bokas för företagsevents. Under lunchen 11:00–13:00 är innergården inte bokningsbar.
– Du kan boka fyra tillfällen åt gången och enbart företagsevent är tillåtet. Privata event ej tillåtna.
– Var noga med att avboka ert tillfälle om ni inte längre önskar nyttja innergården.
– Skulle något gå sönder under eventet är det du som bokat innergården som blir ansvarig för att ersätta skadan.
– Lämna innergården snygg och trevlig. Ta med skräpet och ställ tillbaka möblerna.
– Ingen rökning, grillning, eld eller fyrverkerier på innergården, tack.
– Håll en schysst ljudnivå så stör du inte stör de andra hyresgästerna i huset, grannen vid bordet eller huset intill.
– Det finns ingen WC på innergården – toalettbesök sker på era respektive kontor.
– Aktiviteter på innergården uppmuntras men är endast tillåtna med hänsyn till vad som är lämpligt.
– Innergården får ej användas för filmning, marknadsföring, reklam eller i PR-syfte utan Vasakronans godkännande.
– Det får vistas max 150 personer samtidigt på innergården av brandutrymningsskäl. Den som bokar ansvarar för att maxantalet följs och har rätt att be andra som uppehåller sig på den allmänna terrassen att lämna vid risk för att antalet överskrids. 

Ha ett trevligt företagsevent!

Övrig service

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med många av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer om dessa erbjudanden på Coors serviceportal eller kontakta affärsansvarig.

Cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel

I vårt koncept Cykelservice ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

För dig som önskar springa till/från jobbet eller ta en löprunda på lunchen kan du välja att abonnera på vår tjänst omklädning/dusch/torkrum. Vill du dessutom förvara kläder, skor och annan personlig utrustning kan du hyra ett eget förvaringsskåp.

Läs mer under rubriken ”Kommunikationer – cykelparkering”.

I närområdet

Service i närområdet

Kongress och evenemang
Många närliggande hotell erbjuder goda konferensmöjligheter, till exempel Stockholm Waterfront som ligger mellan World Trade Center och Stockholms stadshus. Centret har kapacitet att genomföra allt från stora kongresser och andra evenemang till möten för mindre grupper.

Kontorshotell
I fastigheten erbjuder Regus coworking/kontorshotell och konferensmöjligheter.

Hotell
– Hotell Continental, Vasagatan 22.
– Sheraton Hotel, Tegelbacken 6. Sheraton Stockholm
– Hotel Terminus, Vasagatan 20.
– Hotel Nordic Sea, Vasaplan.
– Hotel Nordic Light, Vasaplan.
– Royal Viking, Vasagatan/Klara Vattugränd 4/Wallingatan 15.

Restauranger
I området finns flera restauranger för både snabbluncher och representationsmiddagar.
I närheten hittar du Panini, Weidao, Aquavit Grill & Raw Bar, Gnarly Burger, Jensens Bofhus, O’Learys Bar & Restaurant, Restaurang Seikoen, Luzette och Stockholm Fisk.

Träning och hälsa

 • I fastigheten ligger träningsanläggningen SATS, beläget på Mäster Samuelsgatan 60. 
 • Centralbadet, beläget på Drottninggatan 88 ö.g. 
 • Selma CitySpa, Clarion Hotel Sign. Selma Cityspa Stockholm

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kollektivtrafik      
Närmaste tunnelbanestation är T-centralen dit du tar dig på ca 1 minut. Även Stockholms centralstation ligger nära och dit har du en promenad på cirka 2 minuter. Från Centralen tar man sig enkelt och smidigt till andra destinationer med tåg, buss, taxi eller  Arlanda Express som går till Arlanda. 

Länkar: 

Kommunikation till andra städer
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)
Taxi
Vid Centralen finns en taxistation. Här behöver du sällan vänta mer än någon minut på din taxi och du har även möjlighet att aktivt välja en miljöbil.

Parkering & laddplatser

Garage
Infart till garaget sker via Klara Norra Kyrkogata 14.
Garagets öppettider för infart är 06-21 för besöksparkering. Detta av säkerhetsskäl.
Mellan 21-06 kan man alltså inte som besökare åka in i garaget, åka ut med bilen om man redan står där inne kan man däremot.
Vid kontraktsparkering kan man åka både in och ut ur garaget med bilen alla timmar på dygnet. 

Garaget drivs av Securitas på uppdrag av Vasakronan och har 157 platser varav 40 stycken har laddstationer för elbil. MC parkering för kontraktsparkering reserverad plats finns också.

Har in frågor gällande garaget vänder ni er till Securitas telefon eller mejl.
Tel: 010-470 10 56 eller vasakronan.parkering@securitas.se 

Vill du köpa ett parkeringstillstånd för långtidsparkering och laddplatser kontakta Securitas via ovan eller följ den här länken.

Besökare betalar parkeringsavgift via telefonparkeringstjänsterna EasyPark, ePARK och Parkster. Samtliga tjänster kan laddas ner via Google Play och App Store.

Zonkoden för besökare till garaget är 33700.

Laddplatser
Garaget är utrustat med 40 laddplatser. Laddplatserna kan nyttjas av den som vill ladda sin elbil och som har ett aktivt parkeringstillstånd eller en biljett. Laddning betalas genom löpande tariff utefter förbrukning (för närvarande 3 kr/kWh) och kan ske via EpSpot-appen eller webbläsaren. Parkerar du tillfälligt är det smidigt att betala via Swish, men är du återkommande rekommenderar vi att använda dig av appen EpSpot för smidig hantering av din elförbrukning. Mer detaljerade instruktioner finns vid varje laddstolpe. 

För felanmälan, kontakta Vasakronans kundservice: 08-506 206 00 eller kundservice@vasakronan.se

Cykelparkering
I Klara Zenit finns mycket goda förutsättningar för dig som cyklar till och från jobbet! Här i fastigheten finns nämligen Bikepath där du, förutom att kunna att boka service av din cykel, även kan få tillgång till kameraövervakad cykelparkering samt dusch, skåp, torkrum för kläder och omklädningsrum.

Cykelparkering

Gratis cykelrum

I fastigheten finns två gemensamma cykelrum, där alla hyresgäster kostnadsfritt kan förvara sin cykel under arbetsdagen. Cykelrummet har infart i garaget via Klara Norra Kyrkogata och ligger på plan -1. Passerbricka/tagg/kort krävs för tillgång till cykelrummet. 

Cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel 

I Klara Zenit erbjuds Vasakronans koncept Cykelservice – fullmatat med tjänster som gör din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, duschar, förvaringsskåp, torkrum med eget skåp, servicestation, spolplatta, proffsservice m.m. Du hittar konceptet i gatuplan, med entré från Mäster Samuelsgatan 58. BikePath är Vasakronans operatör av Cykelservice, och erbjuder följande tjänster:

Cykelförvaring 

Du får tillgång till säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i gatuplan. Rummet är utrustat med olika varianter av cykelställ, med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Här finns även eluttag för laddning av elcyklar, fast installerade verktyg och luftpumpar för egenservice samt spolplatta för rengöring.

Omklädning/dusch/torkrum under arbetsdagen 

Du får tillgång till omklädningsrum och duschar samt ett låsbart skåp med kodlås, som du kan använda under arbetsdagen. Här finns även strykbräda och strykjärn. Vid behov finns även låsbara gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje vardagskväll klockan 19, för att så många som möjligt ska kunna använda dem. 

Eget förvaringsskåp 

Du hyr eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet har kodlås och du hyr det så länge du vill, vilket innebär att du inte behöver tömma det varje dag. 

Bikepaths servicebutik 

BikePath har en servicebutik på Mäster Samuelsgatan 58, som ligger i anslutning till lokalerna för Cykelservice. I butiken kan BikePaths personal utföra alla typer av reparationer och service av din cykel.

Abonnemang och priser 

Du skapar ditt eget personliga abonnemang och väljer de tjänster som passar dig. För mer information och priser, se länk och kontaktuppgifter nedan.

Besök gärna BikePath på plats, där du också tecknar ditt abonnemang. Välkommen!

Kontaktuppgifter

E-post: info@bikepath.se
Mer information finns på: www.bikepath.se