Klara Asklund tilldelas Vasakronans stipendium till Konstfackelev 2022

Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack har delats ut varje år sedan 2005. I år går stipendiet till Klara Asklund för examensarbetet ”Osynligt sjuk”. Genom illustrationer och korta texter återger hon sina egna och andras upplevelser av reumatism och gestaltar vad det kan innebära att ha sjukdomar som till största delen är osynliga och ohörda.

Klara Asklund undersöker hur det är möjligt att skildra en sjukdom visuellt och på annat vis än det vi är vana vid. Insamlade berättelser från ett antal personer med olika typer av reumatism utgör tillsammans med hennes egna erfarenheter grunden till hennes masterprojekt.

I motiveringen konstaterar juryn:

”Kanske kan Klara Asklunds arbete ses som en början för oss alla att förmå se mer av det som är inom en människa. Det väcker frågan om hur vi kan öka kunskapen om osynliga sjukdomar och behov och hur det kan avspegla sig i utformningen av våra gemensamma miljöer genom rumslig gestaltning, ergonomi, funktion och kvalitetsfrågor.

I hennes akvarellmålningar är människokroppen beklädd med insekter, grenar, svampar och andra utväxande arter som tar sig ut genom huden. Det är inte närheten till naturen som skildras utan hur något spirar och växer inifrån och ut genom kroppen bortom vår kontroll.

Klara Asklund synliggör något som berör oss alla. Hennes djupa intresse för att sprida kunskap och förståelse för hur osynliga sjukdomar kan påverka vårt dagliga liv anknyter tydligt till Vasakronans kontinuerliga engagemang i att planera och på ett genomtänkt sätt utforma våra gemensamma miljöer.”

– Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta unga begåvade konstnärer och som representant för juryn vill jag verkligen tacka alla studenter som deltagit. Samtliga nominerade förslag är av mycket hög kvalitet. Ett extra stort grattis till Klara för ett väl genomfört examensarbete, säger Peter Östman, jurymedlem och affärsutvecklingschef Vasakronan.

Klara Asklund

Juryn består av:

Eva Henriksson, affärsområdeschef Vasakronan; Maria Lantz, rektor, Konstfack; Ann Magnusson, konstkonsult Vasakronans konstråd; Louis Sellgren, fastighetsutvecklare Vasakronan; Peter Östman, affärsutvecklingschef Vasakronan.