Vasakronan vinner solenergipriset

Vasakronan kammar hem vinsten i kategorin ”Årets anläggning byggnad” och får priset för att vi med vårt projekt Magasin X i Uppsala visat prov på nytänkande avseende både klimatansvar och integration av solpaneler.

Ett kvitto på vårt arbetet med teknikutveckling

Solenergipriset har delats ut av branschföreningen Svensk Solenergi sedan 2004. Priset delas ut i tre kategorier – Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Med Solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – det som driver teknikområdet framåt. Utmärkelsen är också ett verktyg för att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

Ulf Näslund är chef teknikutveckling på Vasakronan och han är stolt över priset som han anser är ett kvitto på det arbete bolagets medarbetare lägger på teknikutveckling.

– Vasakronan har arbetat med solceller länge. Redan 2009 invigde vi en av Sveriges största solcellsanläggningar. Då handlade det om nära 700 kvadratmeter solceller på Konstfacks tak på Telefonplan i Stockholm. Sedan dess har vi testat, utvecklat och förfinat både ny teknik och våra arbetssätt. Idag har vi totalt 88 solcellsanläggningar motsvarande nära 60 000 kvadratmeter som tillsammans producerar ungefär 9 000 MWh.

Ulf Näslund, chef för teknikutveckling på Vasakronan.
Magasin X, Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, tilldelades även Uppsala kommuns Arkitekturpris 2022.

Potentialen i solenergi är fortsatt stor

Ulf berättar att Magasin X är en spetsprodukt på många sätt och en fastighet där Vasakronans medarbetare har utmanat både sig själva, sina samarbetspartners och teknikens möjligheter:

– Det är alltid komplicerat att göra saker för första gången men det är också väldigt roligt. Särskilt när vi får ett fint erkännande som Solenergipriset. Byggnadsintegrerade solceller ersätter andra fasad- och takmaterial och kommer att generera energi för en lång tid framåt. Det bidrar till att sänka byggnaders klimatbelastning och är därför någonting vi numera alltid försöker få in i gestaltningen av våra nyproduktioner och större renoveringar. Potentialen och lönsamheten i solenergi är fortsatt väldigt stor.

Läppstiftet i Göteborg, Celsius i Uppsala och Nya Kronan i Sundbyberg är ytterligare exempel på fastigheter där Vasakronan använt sig av byggnadsintegrerade solceller.

Vasakronan tilldelas priset i hård konkurrens av tio andra aktörer och med en stark motivering:

Vasakronan har genom projektet Magasin X visat prov på nytänkande både vad avser klimatansvar och integration av solpaneler. Med måttanpassade fasadpaneler har byggnaden fått ett intressant och spännande uttryck.

Arkitekt och byggherre har i de små detaljerna hittat lösningar där ljusinsläpp och solavskärmning effektfullt maximerats och där solpanelerna bland annat används för att tillvarata den solinstrålning som skuggas bort.

Genom en byggnadskonstruktion i trä har klimatavtrycket minimerats. Vasakronan visar dessutom ett framåtseende i att komplettera solanläggningen med ett energilager och genom att använda frikyla från marken.

 

Läs mer om Solenergipriset

Daniel Holm, projektledare teknikutveckling på Vasakronan och Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist på White arkitekter tog emot priset för Magasin X.

Läppstiftet i Göteborg, Celsius i Uppsala och Nya Kronan i Sundbyberg är ytterligare exempel på fastigheter där Vasakronan använt sig av byggnadsintegrerade solceller.