Vasakronan startar tankesmedja

Tillsammans med Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och representanter från fyra andra organisationer startar vi en tankesmedja, Fokus Energieffektivisering. Målet är att lyfta frågor som rör energieffektivisering högre upp på agendan.

Bakom initiativet står EEF, en intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. Målet med tankesmedjan är att på ett klokt sätt lyfta frågor som rör energieffektivisering högre upp på agendan och ta Sverige närmare de reformer som EEF och Vasakronan anser att vi behöver för att nå ett hållbart energisystem.

Att vi väljer att engagera oss är naturligtvis ingen slump. Fastigheter står för en stor del av energianvändningen i Sverige och potentialen att minska energibehovet är stor. Det blev uppenbart under 2022, ett år då energisituationen i Sverige och Europa var extremt ansträngd med höga elpriser som följd. Vasakronan har arbetat länge och framgångsrikt med frågan både genom driftoptimering och genom att satsa på egenproducerad el. Samtidigt blev det uppenbart att det finns många företag som fram till nu inte har jobbat med energieffektivisering.

Ulf Näslund, chef teknikutveckling, är Vasakronans representant i tankesmedjan och han konstaterar att arbetet med energieffektiviseringar är både en klimatmässig och ekonomisk fråga:

– Vasakronan har jobbat länge med detta och vi har enormt mycket kunskap att dela med oss av. Genom att delta i det här initiativet kan vi förhoppningsvis lära oss någonting men också dela med oss av goda exempel och på så sätt bidra till att minska branschens totala energianvändning och klimatpåverkan. Vi får också en möjlighet att vara med och påverka så att regler och styrmedel inte påverkar våra investeringar i klimatsmart teknik negativt.

Tankesmedjan Fokus Energieffektivisering består av:

  • Lotta Bångens, vd EEF
  • Markus Wråke, vd Energiforsk
  • Louise Ödlund, professor i Energisystem, Linköpings universitet
  • Jonas Tannerstad, chef el och automation, ÖBO
  • Ulf Näslund, chef teknikutveckling, Vasakronan
  • Anders Ekdahl, affärsutvecklingschef, Nordic Climate Group
Ulf Näslund, chef teknikutveckling, är Vasakronans representant i tankesmedjan.

Sedan 2008 har Vasakronan minskat användningen av köpt energi (fastighetsel, värme, kyla) från 200 till 75 kWh per kvadratmeter och år. Vägen dit vilar på fyra grundpelare:

  • Reduktion av energibehovet i fastigheterna
  • Egenproduktion med hjälp av exempelvis solceller
  • Flytt av effekt från de tidpunkter på dygnet då belastningen på nätet är som störst
  • Lagring.