Välkommen till grönskan – välkommen till Sergelhusen

2 000 vårblommande lökar, 400 buskar, åtta bergstallar och mer än 3 000 perenner. Allt detta och mycket mer hittar man på tak och terrasser i Sergelhusen i centrala Stockholm.

Syftet med grönskan är enkelt – det handlar om att höja livskvaliteten i den urbana miljön genom att tillföra ekosystemtjänster. Samtidigt ökar trivseln för de människor som vistas i staden, för terrasserna är tillgängliga för hyresgäster och allmänhet.

Nu tilldelas Sergelhusen priset Green Roof Award. Priset delas ut årligen av Scandinavian Green Roof Institute och syftet är att öka medvetenheten hos både allmänhet och företag om vikten av gröna tak. Och juryns motivering är fin!

”The 2020 Green roof award is awarded to the green roof installations on Sergelhuset. This project is a renovation project where new green systems have been added where there previously were very few. The new vegetation systems are multifunctional in its true sense and they add biodiversity values, stormwater function, and particular recreational values in a densely built-up area. It is generally hard to include green roofs on existing buildings, but this project shows that it is possible to add large surfaces and with high quality.”

Anna Denell, Vasakronans hållbarhetschef, välkomnar både priset och syftet med det. Hon konstaterar att gröna väggar och tak ibland reduceras till trivselfaktorer när de egentligen är en viktig del av vår livskvalitet:

– Väl utformade och genomtänkta så är gröna tak och växtväggar ekosystemtjänster och därmed en viktig del i vårt ansvar både gentemot människor och miljö. Gröna tak förbättrar luftkvalitén eftersom de renar luften från luftföroreningar och binder koldioxid. De ger plats och näring till livsviktig biologisk mångfald och reglerar även temperatur och buller.

– Dessutom tar taken hand om regnvatten lokalt och avlastar därmed dagvattennäten i staden. Ytterst så bidrar de till en hållbar och motståndskraftig stad. Och skapar givetvis trivsel, exempelvis som på taket på Sergelhusen.

Vasakronan har i många år jobbat med att förse taken på våra fastigheter med till exempel sedum där det är möjligt och på ett par ställen i bolaget har vi även satt upp växtväggar – bland annat på Klara Zenit i Stockholm, på Kyrkogatan i Göteborg samt Påvel Snickares gränd i Uppsala.

Mer om Green Roof Award och tidigare vinnare hittar du här.