Popupverkstad JOHANNA på Sergelgatan

Sergelgatan är i omdaning och utvecklas för att bli en upplevelsescen med stort fokus på konst, kultur, mode och mat. Det är en del arbete kvar för att nå visionen, men under tiden bjuder vi på en rad olika händelser – som till exempel popupverkstaden JOHANNA på Sergelgatan 20.

Återvunnet material får nytt liv

Mellan den 25 augusti och 25 oktober är popupverkstad JOHANNA en del av Sergelgatan i Stockholm. I verkstaden kan du träffa konstnärerna Hanna Hansdotter och Johan Paalzow och följa hur deras konst växer fram.

Hanna och Johan har i uppdrag av Vasakronan att bidra med konstnärlig gestaltning till inomhusmiljön mellan Hötorgshus 1–2 och 3–4.  I sitt arbete ska de återanvända material från husfasaderna. Hanna och Johan har tagit vara på och smält ner aluminiumplåtar, fasadglas och annat material från platsen. Allt detta kan du se i popupverkstaden.

Konstnärernas utgångspunkt är frågor kring cirkulärt agerande, materialitet och hur människan på andra sätt kan relatera till omvärlden och den väldiga kedja av livsformer som omger oss.

Välkommen 8 september 11-17

Onsdag 8 september är det öppet i JOHANNA kl 11-17. Kom och modellera bikupor och prata med konstnär Johan Paalzow. Adress Sergelgatan 20.

Popupverkstad är öppen 1-2 dagar i veckan. Då kan du träffa konstnärerna i lokalen, testa på att skapa eget och lära dig mer om cirkulärt agerande.

Missa inte chansen att följa JOHANNA på plats!

Här hittar du lite mer information om Hanna Hansdotter och Johan Paalzow.
Och här kan du läsa en intervju med konstnärerna.

Konstnär
Hanna Hansdotter

Hanna Hansdotter (f.1984) bor på en gård i Skruv, mitt i det småländska glasriket.

Hanna har ateljé i Boda Glasbruk där hon arbetar tätt samman med glasblåsarna och har själv utbildning som glasblåsare i Kosta och Orrefors.

Hanna arbetar främst i glas och i hennes arbete reflekteras ofta mönster och avtryck från process och tillvägagångssätt där glasets hårdhet omvandlas till något formbart.

Följ Hanna på Instagram:

Hanna Hansdotter (@hannahansdotter)

Konstnär
Johan Paalzow

Johan Paalzow (f.1961) är bosatt och verksam i Stockholm. Han arbetar ofta i material som miljövänlig plast, aluminium och industrimaterial.

Ett av Johans mer uppmärksammade konstverk är Moby Dick på Campus Konradsberg, Lärarhögskolan, Stockholm.

Johan Paalzows konstnärskap utmärker sig genom färger och material i oväntade möten mellan abstrakta och figurativa former där motsatta estetiska uttryck förenas i nya helheter.

Följ Johan på Instagram:

Johan Paalzow (@johan_paalzow)

Ett experiment med byggnadsmaterial – om den fysiska platsen

Inredningskonceptet för popup-verkstad JOHANNA är framtaget av Erik Vallbo och Linus Hultgren. De är utbildade på Konstfack och arbetar i gränslandet mellan konst och formgivning.

”I konceptet experimenterar vi med att se kretsloppet av byggnadsmaterial på samma sätt som biologiska kretslopp där avfall inte existerar. Avfallet som skapas när Hötorgshus 2 renoveras blir en resurs, en inredning, istället för en kostnad. Delarna från fasaden blir möbler i verkstaden JOHANNA där materialen från fasaden undersöks vidare.”

”Vi har arbetat med spännband och lecablock för att smälta in i den byggarbetsplats som pågår utanför och uppmärksamma den förändringsprocess som pågår. Läskbackar används eftersom det är ett material som redan ingår i ett återbruks kretslopp dit det kan återvända. Inredningen är modulär och kan förändras allt eftersom olika behov uppstår.”

Läs mer på:

www.studiovallbo.com

www.linushultgren.se

Erik Vallbo och Linus Hultgren under uppbyggnaden av popupverkstaden mellan Hötorgsskraporna.

Sergelgatan tog en powernap.
Nu återfår Stockholms första gågata sin forna glans.

Med Konserthuset, Filmstaden Sergel, Hötorgshallen och designhotellet Haymark i ena änden – och Stadsteatern Kulturhuset i andra änden, har Sergelgatan en fin inramning. Sergelgatan är i sin slutfas efter en period av ombyggnation, och nu flyttar de nya verksamheterna in och lägger starten på en skön mix av upplevelser, kultur, gastronomi och shopping.

Läs mer om Sergelgatans förvandling