Platinans Plantskola i mål

I projektet Platinans Plantskola har cirka 200 högstadieelever från två skolor i Göteborg arbetat med att ta fram kreativa förslag på hur området Lilla Bommen kan utformas. Elevernas förslag finns nu att se i en utställning öppen för allmänheten på Älvrummet.

Både skolprojekt och sommarjobb

Projektet, som innefattat både skolprojekt och sommarjobb, har pågått parallellt med bygget av Vasakronans projekt Platinan i Lilla Bommen och har drivits i samverkan mellan Vasakronan, Peab och Göteborgs stad. Nu har projektet gått i mål och den 8:e februari öppnades utställningen där resultatet av elevernas arbete nu presenteras.

– Eleverna har tyckt att det varit väldigt roligt att komma i kontakt med näringslivet och det är stimulerande för dem med inslag som skiljer sig från den traditionella undervisningen. Med uppgiften har de lärt sig mer om stadens historia och utveckling och fått möjlighet att lämna sina egna bidrag kring hur staden kan utvecklas, säger Mats Ellerström, lärare på Svartedalsskolan.

Unga får chans att prägla sin egen stad

Platinans Plantskola har flera syften. Dels är det viktigt att unga får chans att prägla sin egen stad, dels behöver branschen säkra en bred kompetens inför framtiden. Projektet ger möjlighet för eleverna att förstå hur stadsutveckling fungerar och visar samtidigt upp den enorma mängd möjligheter som finns. Alla olika kompetenser är nödvändiga för att bygga en hållbar framtid med säkra och trivsamma arbetsplatser.

– Tillskottet av unga talanger är en ödesfråga för vår bransch. Dessutom tycker vi att det är viktigt att unga känner sig delaktiga och får chans att vara med och påverka. Förhoppningsvis kan det inspirera fler företag i olika branscher att ta liknande initiativ, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef för fastighetsutveckling på Vasakronan.

Utställning i Älvrummet

Förslagen som består av skisser och 3D-modeller visas just nu i en utställning i Älvrummet, Göteborgs stads besökscentrum för stadsutvecklingsfrågor. Exempel på elevernas förslag är utsiktstorn, aktivitetsytor, gym och park där alla generationer, kulturer och nationaliteter är välkomna. Den 8:e februari öppnade utställningen officiellt. Vid öppningen fanns representanter från Vasakronan, Peab och Göteborgs stad tillsammans med lärare och elever.

– Vi hoppas att projektet givit eleverna en god inblick i branschen. Vi tackar dem för deras fina insatser och nu får vi förvalta de idéer som arbetats fram, summerar Magnus Tengberg.

Tillskottet av unga är en ödesfråga för branschen.

Magnus Tengberg, Affärsområdeschef för Fastighetsutveckling Vasakronan

Elevernas förslag..

..finns att se i en utställning öppen för allmänheten på Älvrummet Lindholmspiren 3–5, Lindholmen mellan den 7-18 februari.

Älvrummet

Läs mer om Lilla Bommen och Platinan:

Lilla Bommen

Platinan