Sergelhusen i världstoppen

Nyss blev Sergelhusens LEED-certifiering klar med högsta betyg Platina, och med en poängplacering i världsklass. Det finns bara två andra fastigheter i världen som nått högre poäng enligt LEED v4/v4.1 BDC (Building Design and Construction) vilket är den senaste och mest omfattande versionen av LEED.

Sergelhusen som består av tre olika byggnader nådde 90 poäng av 110 möjliga för det hus som löper längs Sveavägen och 89 poäng för de byggnader som löper längs Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Det finns bara ett annat projekt i världen som har nått högre poäng, en fastighet i Dubai.

– Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över de höga betygen för Sergelhusen. Det är ett enormt jobb som har gjorts och det är många människor som har bidragit till utfallet. Att Sergelhusen når näst högsta antal poäng i världen är ett konkret bevis på vår höga ambition när det gäller att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt och att det går att ta vara på äldre byggnader och skapa något som är bra, både för människa och miljö, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Banbrytande projekt

Sergelhusen är ett av Stockholms största utvecklingsprojekt i modern tid och har utvecklats med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Projektet är på många sätt banbrytande vilket också är förklaringen till det höga betyg projektet nu fått. Bland annat har betongstommar bevarats och innovativa energilösningar installerats. Smart effektstyrning gör dessutom att belastningen på elnätet minskar.

Andra exempel som bidrar till höga poäng är stora takterrasser som inte bara har en fantastisk utsikt utan även är försedda med växter och plantor som blommar från tidig vår till sent inpå hösten. De bidrar till den biologiska mångfalden i staden samt skapar välmående hos de människor som vistas där. Stora tankar har också installeras för att omhänderta regnvatten, vatten som används för att bevattna takterrasserna men även för att spola toaletterna i fastigheten med.

Målet är 100 procent

Vid omdaningen av kvarteret skapades även en ny trappa, Soltrappan, som binder samman Malmskillnadsgatan med Sergels torg som gör det möjligt för människor att röra sig i nya mönster och på ett enkelt sätt komma upp till Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg.

– Vår ambition är att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade. Det är viktigt ur flera perspektiv. Certifieringen är ett bevis från tredje part på att fastigheterna har en låg miljöpåverkan. Det gör att vi kan tillmötesgå hyresgästernas växande miljökrav. Det är också en förutsättning för Vasakronans gröna finansiering. I dagsläget är drygt 92 procent av vårt förvaltningsbestånd certifierat varav 76 procentenheter nådde betyget LEED Guld eller Platina.

Fakta:

  • Sergelhusen är det fjärde projektet i Sverige som certifieras enligt LEED version v4/v4.1 BD+C och det andra svenska projekt som nått Platina.
  • LEED v4/v4.1 BD+C är den senaste och mest omfattande versionen.
  • Sergelhusen har finansierats med gröna lån från EIB, Europeiska Investeringsbanken, och NIB, Nordiska Investeringsbanken, två institutioner som ställer de allra högsta kraven på hållbarhet i de projekt de lånar ut till.
  • Fastighetsägare: Vasakronan
  • Entreprenörer: Zengun, NCC och Veidekke
  • Arkitekt: Equator & Marge
  • LEED AP: Pia Öhrling Piacon