Kontorslokaler helt i återbruk – kom inte och säg att det inte går!

Vi gav oss själva en utmaning att genomföra en lokalanpassning med målet om 100 procent återbruk i allt från möbler och inredning till vitvaror, material och väggfärg. Dessutom skulle det genomföras utan att göra avkall på kvalitet, design och funktionalitet. Inte helt enkelt. Men svårigheter är till för att övervinnas, och resultatet blev fantastiskt.

Riva branschgemensamma hinder

Vasakronan i Göteborg är engagerade i ett Vinnova-finansierat projekt som vill visa hur möbelbranschen kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Projektet ska bidra med nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller för att riva branschgemensamma hinder så att cirkulära möbelflöden blir självklara.

En ledig lokal på 155 kvadratmeter mitt i centrala Göteborg fick utgöra det första projektet och blev därmed en testbädd där vi i praktiken kunde prova oss fram, övervinna hinder och hitta nya sätt att återbruka på.

En tydlig och utmanande målsättning

Målet har varit att allt som används i lokalen ska vara återbrukat och allt som rivs ut går till återbruk. Att sätta upp målet om återbrukat till 100 procent gav tydlighet och blev en morot att jobba efter. Utan tydlig målsättning riskerar ett sådant här projekt att ta genvägar och det blir för lätt att välja nytt material vid minsta motstånd. Här nådde vi nästan hela vägen – 91 procent återbruk enligt våra egna beräkningar, en siffra vi aldrig hade klarat om vi inte haft ett högt uppsatt mål. En annan målsättning var hög klass på stil och design. Vi ville verkligen slå hål på myten om att återbrukat är tråkigt och fult. Inredningsvisionen för just den här lokalen bestämdes därför till modig, annorlunda och lyxig design-vintage.

Smart & Klart, Kyrkogatan 22, Göteborg. Återbruk.

Smart & Klart, Kyrkogatan 22, Göteborg. Återbruk.

Möjligheter och svårigheter

Att använda återbruk i den omfattning som gjorts i detta projekt kräver både detektivarbete, kreativitet och tid. Här har återbrukade designmöbler och inredning använts. Gamla vitvaror har folierats för att funka i den nya miljön. Screentryck på återbrukade undertaksplattor skapar en helt unik atmosfär. Till och med väggfärgerna är burkar med färgprover som ändå inte kunde säljas men som genom detta projekt ”räddades” och kunde förgylla väggarna.

Projektet visar att det faktiskt går att skapa attraktiva lokaler med så gott som helt återbrukat material och inredning. Dessutom finns det rent affärsmässiga fördelar och det finns ingen konflikt mellan lönsamhet och hållbarhet, snarar tvärtom. Framtidens kunder kräver hållbara kontor.

Däremot ser vi att det behöver bli enklare och hinder behöver elimineras. Det måste helt enkelt bli lättare att välja en mer hållbar väg.

Vasakronans färdplan 2030

På nationell nivå regleras klimatarbetet i Klimatlagen från 2018. Det övergripande målet är att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara noll senast 2045. Vasakronan anser att det är för sent och har därför antagit en Färdplan om klimatneutralitet 2030. I hela värdekedjan. Det är ett utmanande mål men vi är övertygade om att det går. Men för att klara det behöver vi samarbeta. Med våra kunder och resten av branschen. Både i byggskeden och i förvaltningsskeden.

Vi har också en vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Att vi agerar på klimatfrågan hjälper oss att på ett bättre sätt leverera på uppdraget, leva upp till vår vision samtidigt som vi hoppas vara en inspiration och förebild för andra.

Färdplan 2030

Resultatet i den här lokalen blev fantastiskt både när det kommer till andelen återbrukat och hur attraktiv den här lokalen blev. Det här projektet har lärt oss massor och ser fram emot att implementera arbetssättet i flera av våra kommande projekt.

Amanda Höjer, bitr. Projektchef Region Göteborg

Smart & Klart, Kyrkogatan 22, Göteborg. Återbruk.

Fakta:

Återbruk: Återanvändning. Användning på nytt av förbrukade varor eller material för ursprungligt eller likartat ändamål.

Mål: Allt material vi använder i den här lokalen ska vara återbrukat och det material som rivs ut går till återbruk. Enligt våra egna uppskattningar nådde vi 91 procent återbruk av byggmaterial och inredning.

Varför: Cirka 90 procent av koldioxidutsläppen från byggprojekt kommer från det material som används.

Resultat

Vi uppskattar att våra utsläpp minskat med 5 ton koldioxid genom att använda återbrukat material i den här lokalen. Det är ungefär lika mycket som:

 • 5 000 mjölkpaket
 • Att åka bil runt halva jorden
 • Att flyga tur och retur Stockholm-Rom 5 gånger
 • 90 st iPhone 7 (om du använder dem i tre år)
 • 190 kg biff
 • 1 665 kg fisk eller kyckling
 • 150 par jeans

Vad kan jag som entreprenör göra?

Fundera över följande:

 • Behövs det verkligen något nytt? Går det inte att laga eller måla om?
 • Tänk kreativt och annorlunda! Kanske kan material användas på ett nytt sätt?
 • Finns det andra projekt att hämta material ifrån?
 • Köp material från återbruksaktörer.

 

 

 

 

 

 

Andra åtgärder Vasakronan redan vidtagit

 • Sedan 2009 har vi mer än halverat energianvändningen i våra fastigheter
 • 2010 var vi först ut i Sverige att erbjuda hyresgäster gröna hyresavtal
 • 2013 var vi först i världen att certifiera vårt bestånd med LEEDs volymprogram
 • Samma år, 2013, emitterade vi världens första gröna företagsobligation
 • Likviden från våra gröna obligationer är öronmärkt till gröna tillgångar
 • 2018 emitterade vi världens första gröna företagscertifikat
 • 2018 rankas Vasakronan som etta i Europa inom segmentet kontor och det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Läs mer om hur Vasakronan jobbar hållbart