Att återvinna och återbruka ett helt hus…

…är det verkligen möjligt? Det är åtminstone målet när fastigheten Kromet i Göteborg nu demonteras. Men det finns utmaningar.

Kromet ligger på kajkanten vid nya Hisingsbrons fäste. Fastigheten som byggdes på tidigt 80-tal håller nu på att demonteras. Här ska Kaj 16, en helt ny byggnad med en stomme av trä, växa fram. Huset kommer att omfatta 37 000 kvadratmeter med plats för kontor, bostäder och verksamheter i bottenvåningarna. Byggstart är planerad till nästa år.

– Vår ambition är alltid att bevara så mycket som möjligt av gamla fastigheter, renovera och bygga om. Men den här gången gick det inte, säger Magnus Tengberg, Affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Vasakronan

Huvudskälet är klimatförändringarna. Närheten till Göta älv gör att omgivande mark och gator måste höjas eftersom det finns risk för översvämningar.

– Det innebär att höjden på de befintliga våningsplanen inte längre fungerar. Till exempel skulle bottenvåningen delvis hamna under mark.

När rivningen var ett faktum föddes en annan tanke, återbruksprojektet Kromet.

–  Vi bestämde oss för att göra Kromet till Vasakronans största återbruks- och återvinningsprojekt någonsin. Målet är 100 procent, det vill säga inget material ska gå till spillo, säger Magnus

Med hjälp av White arkitekter, Sweco och  Bengt Dahlgren kartlade Vasakronan in i minsta detalj vad som kan återbrukas respektive återvinnas. Det handlar exempelvis om betong, beläggning, undertak, fasad, interiöra partier och material, isolering, gipsskivor och olika typer av installationer.

Magnus Tengberg, Vasakronan
Magnus Tengberg, Vasakronan

Kromet – ett läroprojekt

– I den nya byggnaden ska vi använda så mycket som möjligt från Kromet. Ett exempel är att den gamla betongstommen krossas och återanvänds i den nya grundkonstruktionen. Mycket av materialet kan också återbrukas både i våra andra byggprojekt och i andra aktörers.

Magnus Tengberg ser Kromet som ett läroprojekt både för Vasakronan och branschen. Det handlar om att bryta normer och hitta nya arbetssätt.

– Vi vill utveckla nya samarbeten med leverantörer. Det kan både handla om att förädla material och skapa en marknad för återbrukat material. Vi vill också designa och bygga utifrån ett cirkulärt tänk. Ambitionen är att fastigheterna ska få en så lång livstid som möjligt, säger han.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, beskriver målet om att återbruka och återvinna till 100 procent som ambitiöst. Kanske till och med orealistiskt.

– Vi är medvetna om att det är svårt att uppnå detta. Men siktar vi inte högt blir vi kvar i komfortzonen. Nu tvingar vi oss att flytta fram gränser, lyfta på alla stenar och funderar över hur vi kan göra saker på ett annat sätt, säger hon och fortsätter:

Målet – 100 procent cirkulära

– Vi har satt målet att vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030, det inkluderar även våra byggprojekt. Vi har också satt målet att bli 100 procent cirkulära när det gäller byggmaterial. Då måste vi ha modet att våga prova och testa nya vägar.

För Vasakronan är dock återbruk i byggprojekt inget nytt.

–  Hittills har det mest handlat om att ta tillvara interiörer som glaspartier och innerdörrar. Lite som att plocka russinen ur kakan. Nu ser vi att det är möjligt att tänka mycket längre än så. Till exempel att återanvända olika installationer som tidigare kasserats. Även om de är 30 år gamla är de ofta lika funktionella idag.

Även Anna Denell ser en utmaning i att ett cirkulärt tänk ställer nya krav på företag och leverantörer.

– Material behöver tas om hand, rekonditioneras och förädlas. Det kommer också att skapas behov av lagring och handelsplatser för återbruksmaterial i stor skala. Vissa av de aktörerna som behövs kanske inte ens existerar idag. Vi kommer att se var luckorna finns och hoppas att det kan bli viktiga lärdomar för hela byggbranschen.

Håll Nollan - samarbete för en säker byggbransch!

Vi bestämde oss för att göra Kromet till Vasakronans största återbruks- och återvinningsprojekt någonsin. Målet är 100 procent, det vill säga inget material ska gå till spillo.

Magnus Tengberg, Affärsområdeschef Fastighetsutveckling

Fakta

Återbruk: Återanvändning. Användning på nytt av förbrukade varor eller material för ursprungligt eller likartat ändamål.

Mål: 100%  cirkulärt materialflöde, riva branschgemensamma hinder och hitta nya affärsmodeller för återbruk

Varför: Cirka 90 procent av koldioxidutsläppen från byggprojekt kommer från det material som används.

Mer info: Vasakronans färdplan 2030