5 frågor till Azita Shariati

Azita Shariati är vd på Sodexo i Sverige och Danmark. Tidigare i år utnämnde tidningen Veckans Affärer henne till Näringslivets mäktigaste kvinna 2015. Hon fick priset för sin inkluderande ledarstil och för att hon radikalt förbättrat bolagets arbete kring jämställdhet och mångfald. Sodexo är ett globalt service managementföretag. I Sverige jobbar 8 000 personer.

1. Vad innebär ett inkluderande ledarskap?

– För mig är det att vara öppen, välkomna mångfald och se människors kompetenser. Det finns i strukturen hos oss. Alla chefer genomgår mångfaldsutbildning för att bli uppmärksamma på hur egna fördomar påverkar beslut och bemötande. Mångfald utan inkludering betyder ingenting. Vi har byggt en gemensam kultur kring företagets värderingar. Om man aldrig går från ord till handling skapas bara ett vackert eko.

– För att lyckas måste företag ha en tydlig ledning som kan förklara vad de menar med involverande ledarskap och varför det är viktigt. Då skapas ringar på vattnet. Chefer på olika nivåer spelar en stor roll, de måste visa att så här gör vi. Det är en affärskritisk fråga att ta till vara på all kompetens och att lyckas spegla den marknad man befinner sig på.

Azita Shariati

2. Vad betyder jämställdhet och mångfald för dig?

– Mångfald är att ta till vara på den kompetens som finns hos individer. Vi är 7,3 miljarder människor i världen, vi tillhör en uppsjö olika religioner och talar 7 000 olika språk. Mångfald är ingenting nytt. Livet på jorden har alltid handlat om mångfald, så frågan blir hur vi tar till vara på den. Det har Sverige historiskt sett varit duktigt på så varför är det ett problem nu? På 1900-talet var det svenskar, finländare, italienare och en massa andra nationaliteter som byggde det här landet. Tillsammans, sida vid sida.

– Jämställdhet handlar aldrig om kompetens. Det handlar om fördomar, gamla referensramar, sättet att rekrytera och så vidare. Varför ska inte företagen spegla det samhälle vi lever i? Vi är 50 procent kvinnor och 50 procent män. Det finns hur många studier som helst som visar på att företag som har en jämställd blandning är mer lönsamma än andra bolag, men rädsla och fördomar gör att många inte vågar gå utanför de fasta ramarna. Homogenitet har aldrig varit bra och det vet alla.

3. Vad utmärker en bra ledare?

– En ledare ska visa vägen, sätta upp mål och tillhandahålla resurser. Sedan måste en bra ledare mäta handlingar mot värderingar för att hela tiden säkerställa att beslut fattas i enlighet med de överenskomna värderingarna. Så kort sagt: sätta upp mål, kommunicera dem, mäta och justera. Det är även avgörande att man lyckas konkretisera de aktiviteter som man vill driva. Alla måste förstå vad som ska göras, men framförallt varför det ska göras. När vi kan förklara vad nyttan är för företaget, individen och kunden då får vi ett helt annat driv hos medarbetarna.

4. Vad krävs för att arbeta med jämställdhet och mångfald?

– Det börjar i styrelserummet eller på ledningsnivå. Man måste vara övertygad. Slå fast att vi ska jobba med inkludering och varför. Det är viktigt att alla ser affärsnyttan annars kommer ingenting att hända. Sedan fungerar det som vilket annat förändringsarbete som helst, med konkreta aktiviteter, tydliga mål och kontinuerlig mätning av dessa.

– För att rekrytera den bästa kompetensen måste inriktningen på vår rekrytering matcha vår strävan efter mångfald. Nästa steg är att utbilda och utveckla alla individer. Vi utbildade över 600 ledare genom att diskutera fördomar och ge dem insikt i deras eget beteende. Vi för ständigt en diskussion om våra värderingar på arbetsplatsen, och för den enskilda kunden. Vi skapar en organisation som lever efter sina värderingar och har dessa som plattform. Men det är individer och personer vi pratar om. Det här arbetet är en färskvara och vi måste hela tiden jobba för att leva som vi lär.

5. Hur kan arbetet med mångfald bli en styrka mot konkurrenterna?

– Vi har jobbat med detta väldigt länge, och vi är mycket framgångsrika. Vi har fått mycket positiv feedback, både från kunder och från media. Det betyder att även våra konkurrenter måste bli bättre på mångfald och lära sig att arbeta systematiskt med inkludering. På det sättet bidrar vi till en positiv samhällsutveckling där människor blir bedömda för sin kompetens snarare än ytliga faktorer. Vi lever i en värld som består av mångfald, vi ser den på bussen, på tv, på mathyllan. Vi måste spegla den för att förstå våra kunder. Då kan vi bli framgångsrika som företag och som individer.

Det är viktigt att alla ser affärsnyttan annars kommer ingenting att hända. Sedan fungerar det som vilket annat förändringsarbete som helst, aktiviteter, tydliga mål och kontinuerlig mätning av dessa.

Azita Shariati, vd på Sodexo i Sverige och Danmark