11 000 nya solpaneler i Uppsala

I Fyrislund i Uppsala har Vasakronan anlagt en solpark. Under vecka 8 togs den i drift. Anläggningen omfattar 11 000 solpaneler fördelade på en yta om sju hektar och kommer att ha en total effekt på 4,4 MW. Leveransen motsvarar cirka 4 GWh/år. Vilket räcker till att förse ungefär 240 normalstora villor med värme och el under ett år. Eller köra 320 000 mil med elbuss.

Fem snabba frågor om solparken

Ulf Näslund är Chef teknikutveckling på Vasakronan och en av alla de på bolaget som jobbar med energifrågan. Med anledning av anläggningen nu driftsätts passar vi på att ställa några frågor.

Varför anlägger Vasakronan en solpark?

– Fastighetsbranschen står ensam för närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och en femtedel av koldioxidutsläppen. Vi har ett stort jobb att göra för att minska energianvändningen och det gör vi på Vasakronan. Sedan 2008 har vi minskat den med nära 60 procent. Men det räcker inte. Vi måste även producera, hitta ett sätt att flytta och även lagra energi. Solparken är en del i helheten, ett sätt att tillföra förnyelsebar el till elnätet helt enkelt.

En del i helheten säger du, kan du utveckla?

– Ja, inom ramen för vår energistrategi, som alltså bygger på att reducera, producera, flytta och lagra energi, så jobbar vi på många olika sätt. Det finns inte en enda lösning för att minska varken energianvändning eller effektbehovet. Man måste jobba brett. I dagsläget tillför vi el med egen produktion i 68 av våra fastigheter och vi jobbar bland annat med geoenergi, akvifärer, solcellsintegrerade fasader och takpannor, likströmsnät samt tittar på hur vi kan utveckla lagringsmöjligheterna för att klara effekttoppar.

Kommer Vasakronan att bygga fler solparker?

– Det är inte osannolikt. För att lösa energifrågan och nå både vårt eget mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030 men även bidra till de nationella målen så måste vi fortsätta utbyggnaden av solel. Därför håller vi just nu på med en förstudie för att se över möjligheterna till ytterligare en solpark i Norra Kymlinge, ett av våra markområden beläget norr om Stockholm och söder om Kista. Vi får se om vi får till en park även där.

Och tillbaka till solparken i Uppsala. Varför blev det just i Uppsala som parken byggs?

– Av flera skäl. Uppsala kommun har sedan många år ett väldigt ambitiöst klimatarbete och en ambition att vara klimatpositivt 2050. Som en av grundarna till Uppsala Klimatprotokoll känns det självklart för Vasakronan att bidra på olika sätt till kommunens mål. Solparken är ett sånt bidrag.

– Uppsala ligger dessutom i ett av de områden som har kapacitetsbrist på elsidan. Att då tillföra produktion är naturligtvis bra. I kombination med ett framtida batterilager kan anläggningen bidra positivt till att förbättra den bristsituation som nu finns.

Sist men inte minst, varför väljer Vasakronan att använda marken för en solpark, vore det inte bättre att tillföra bostäder eller kommersiella lokaler?

– På sikt kan det absolut bli så att marken kan komma att utvecklas men i dagsläget är den inte planlagd. Att anlägga en solpark är inte bygglovspliktigt, skadar varken biodiversitet eller djurliv och är lätt att montera ner när det behövs. Det handlar helt enkelt om använda resurserna smart. Det ligger dessutom i linje med Vasakronans egna mycket ambitiösa miljömål men även i de kommunala och nationella intressena.

Klicka här för att läsa mer om hur vi jobbar för att minska vårt klimatavtryck.