Malmskillnadsgatan – en bakgata mitt i city

Vi tror att en förutsättning för att skapa ett tryggt område är att skapa plats för många olika aktiviteter. I vårt förslag delar vi upp huset i tre delar: en för kontor, en för hotell och en för bostäder. Varje del kommer att få sin egen prägel för att skapa ett varierat och livfullt kvarter. När vi kortar huset mot Sergels torg så kommer även hörnhuset på Malmskillnadsgatan att få en tydlig fond mot Sergels torg. Fasaden kommer att kläs i bordeauxfärgad sten och metall samt ha olika storlek på fönstren. Det ger Malmskillnadsgatan ett mer omväxlande gaturum. Här finns gott om plats över bron för en uteservering för hotellets restaurang och huvudentré i byggnadens södra hörn.

Hotellet

Med huvudentrén på Sergelterassen kommer vi att göra plats för ett hotell med reception och restaurang i bottenvåningen. En verksamhet som är öppen dygnet runt ger trygga ögon långt ut på Malmskillnadsgatan. Högst upp ligger hotellets ”rooftop bar” med egen terrass som ger hotellgäster och andra besökare en fantastisk vy över Stockholm. Eftersom hotellets rum ligger på den mörkaste delen av gatan kommer fasaden illustreras i ett ljust och reflekterande material som kommer att återspegla dagsljus och ge skiftningar i fasaden.

Kontoren

I det Nya H-huset mot Hamngatan, bygger vi ett modernt kontor med effektiva planlösningar. Många av kontoren får egna terasser. Andra får del i en gemensam takterrass.

Bostäderna

Längst norrut i kvarteret ligger den delen av fastigheten som vi befolkar. Där bygger vi bostäder så långt ner mot gatuplan som tillåts. I hörnet på bostadshuset ligger en restaurang vilket ger en extra trygghet för de boende. Vi använder fasadmaterial för att signalera skillnaden på kontorsdelar och bostäder. Husets sockel, som även är indraget, blir en blandning av glas och sten medan bostäderna får en träfasad. Det har varit viktigt för oss att lyssna till historien och genom att variera gatubilden med indrag, höjdskillnader och olika fasadmaterial försöker vi återskapa lite av den brokiga gatubild Malmskillnadsgatan en gång haft.

Kv Hästskon 12

består egentligen av tre olika huskroppar, sammanbundna under marken. Vi kallar hela projektet för Sergelhuset.

  • Byggstart: 2017-07-03
  • 10 000 kvadratmeter kommer att rivas
  • 24 000 kvadratmeter ny yta kommer att skapas
  • Projektet beräknas att vara klart 2020.

Hållbart in i minsta detalj…

…är en självklarhet för oss när vi bygger. Det innebär bland annat att vi använder Byggvarubedömningen vid materialval, satsar på marknadens smartaste energilösningar och miljöcertifierar fastigheten enligt LEED med målsättningen Platinum.