Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Kontorsrevolutionen går hand i hand med den digitala revolutionen.
Sättet vi arbetar på har förändrats i grunden. Vi är inte längre knutna till kontoret, utan fria att arbeta var vi vill. Det gör paradoxalt nog att kontoret blir viktigare än någonsin.
Vi måste skapa miljöer som ger alla möjlighet att prestera på topp.

(eller så tar ni en genväg och hyr ett nyckelfärdigt kontor  Smart & klart!)

Kolla in vår pocket! (pdf)
Fem steg till en smartare arbetsplats

Bisnode-justerad

"För mig handlade det om att skapa ett kontor med en miljö som gör att människor vill komma hit och vara här."

Björn-Erik Karlsson, Regional Director Nordic, Bisnode

Alla under samma tak

Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade Bisnode, Europas ledande leverantör av beslutsstöd, in på 9700 kvadratmeter i Frösunda strax norr om Stockholm. Här har 650 medarbetare som
tidigare satt på 14 olika adresser samlats.

Bisnode stod inför utmaningen att forma en företagskultur från många olika. I det arbetet blev lokalens utformning en viktig pusselbit. För att förena ett företag som bestått av många små öar till en enda landmassa, behöver man också sitta tillsammans fysiskt.

Med stöd från Vasakronan kartlade Bisnode företagets behov och mål och vilken lokallösning som passade behoven bäst. Valet blev ett aktivitetsbaserat kontor där de allra flesta medarbetare inte har fasta arbetsplatser. De sex våningarna rymmer många mötesplatser i kombination med tysta zoner och rum.

Hemvister ger trygghet. Behovet av att känna tillhörighet och möta medarbetare med likartad kompetens eller samma organisationstillhörighet har man löst genom att skapa så kallade hemvister, en dedikerad gemensam yta där man kan mötas på ett enkelt sätt.

Inredningen spelar roll. Ett symboliskt sätt att visa att det nya skapas av erfarenhet och kompetens från det gamla är att möbler och inredning från de tidigare adresserna tagits tillvara. Inredningen kombineras i olika färgteman som ska illustrera lika delar av världen där Bisnode har verksamhet.

"Även ledarskapet förändras. Det blir öppnare, mindre hierarktiskt
och medarbetarna får ett tydligt eget ansvar"

Björn-Erik Karlsson, Regional Director Nordic, Bisnode

Så blev det

– Min vardag är idag enklare och effektivare eftersom jag träffar mina kollegor och medarbetare i en miljö som är flexibel och där vi verkar nära tillsammans. I praktiken blir också beslutsvägarna kortare.
/Anna Skarke, Försäljningschef Easy Sales

– Dagar jag vill ha inspiration sätter jag mig gärna vid ett bord där mina kollegor har olika arbetsuppgifter. Det ger en bra inblick i andras jobb och en ömsesidig respekt för varandras utmaningar.
/Eva Wibner Key Account Manager

Framgångsfaktorer

  1. Engagera, involvera och informera medarbetarna
  2. Ge chefer stöd genom utbildning och att jobba aktivt med ledarskapsfrågor
  3. Se till att lokalerna utstrålar det som är företagets vision

Tips för ett mer välmående kontor

Hur skapar vi en arbetsplats där glädje och effektivitet förenas? Hur optimerar vi våra lokaler? Hur kan vi arbeta smart med kontorsfrågan? Vad betyder kontorsrevolutionen för oss? Alla Vasakronans svar bygger på egna erfarenheter.

Vägen till en smartare arbetsplats

Britt och Henrik om arbetsplatsstrategi och vikten av en genomarbetad process.

En forskares tankar

Mats Tyrstrup, Ekonomie doktor HHS, om dagens kontorsutveckling och dess konsekvenser.