Vasakronan Retail app

Vasakronan Retail app

Appen vänder sig dig som vill ha kolla på lägen, gator och stråk i Sveriges största citykärnor. Ladda ner den via App Store. Tillgänglig för iPad.

Appen Vasakronan Retail är till för dig som letar butikslokaler och kommande lediga butikslägen i Sveriges största städer – Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. I appen hittar du detaljerade beskrivningar av citykärnor, handelsstråk och gallerior. Appen innehåller fakta och visionsbilder för pågående utvecklingsprojekt där handeln står i centrum.

Appen innehåller också dynamiska kartor, det vill säga kartor som uppdateras i realtid och visar fastigheter, stråk, butikslägen med mera.

Vasakronan Retail app

Vasakronan Retail finns att hämta i App Store, för iPad.