Hubben

I Hubben var det viktigt att skapa rum för en naturlig och kreativ mötesplats i Uppsala Science Park. Tack vare både publika ytor och en restaurang har man fått till ett naturligt flöde.

Vision

Visionen var att skapa funktionella och flexibla lokaler för kontor och labb för att främja innovation och samarbete. Vi ville skapa en naturlig och kreativ mötesplats i Uppsala Science Park eftersom vi tyckte att det saknades. En mötesplats där man kan interagera, där den akademiska världen möter näringslivet. Det finns en stark koppling mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala Science Park. Inte bara genom kulvertar som förbinder de två områdena utan även verksamheter som är beroende av varandra.

I markplan ville vi skapa en mer publik yta och restauranger som skapar flöden. Med Hubben ville vi etablera en märkesbyggnad och en stark identitet med höga hållbarhetskrav. Hubben ska vara som ett skyltfönster mot Uppsala och omvärlden.

 

Snabbfakta

 • Fastighet – Kronåsen 1:1
 • Kommun – Uppsala
 • Byggstart – 2015
 • Inflytt – 2017
 • Lokalytor – 12 500 kvm
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Anders Tväråna
 • Arkitektkontor – White Arkitekter
 • Entreprenad: Delad entreprenad
 • Finansiering: Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer här

Ett nytt nav i innovationsparken

Uppsala Science Park är känt långt utanför Sveriges gränser tack vare de livskraftiga idéer som föds och växer vidare här, och 2017 stod parkens nyaste tillskott klart. Hubben är mötesplatsen och kunskapsnavet där vi samlar och synliggör områdets unika kunskap och kompetens.

Om projektet

Projektet har genomförts som en delad entreprenad. Tack vara den entreprenadformen hade vi stor insikt i projektet. Vi hade större påverkan och hade lättare att informera andra runt omkring vad som pågick. Det gjorde att om det var något som hände så kunde vi stoppa byggandet då vi hade nära kontakt med byggledningen. Platsen där Hubben idag står är mitt i Uppsala Science Park och där det tidigare har varit en parkering.

För att skapa dessa högt kvalificerade och installationstäta labb krävdes det en helt annan kunskap av de som ritade huset. Tack vare vår tidigare kunskap av labbytor visste vi vad vi ville ha och inte, vilket underlättade valet av arkitekt.

En viktig del i detta projekt var närheten till akademiska sjukhuset. På sjukhuset tas proverna som sedan transporteras genom en kulvert till Hubben för analys. Det var därför bra att få de två fastigheterna nära varandra.

Utmanade i projektet var transporter och samverkansfrågor. Det var ett stort bygge i ett område med pågående verksamhet och som till ytan inte är gjord för att ta emot så stora transporter. Även andra projekt var igång och byggde samtidigt som Hubben vilket gjorde det ännu mer utmanade. Vi lärde oss mycket om planering vilket vi har haft stor nytta av i andra projekt.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Fastigheten har solceller, smarta installationer för kyla och andra system samt gröna tak med gräsmatta och växter.
 • Gardiner i fastigheten som styrs av vädret. Är det sol åker gardinerna ner och är det sämre väder åker de upp, för ett gott inomhusklimat.
 • En av de första fastigheterna där vi började mäta avfall. Slutsatser vi fick från detta är inberäknade i våra andra projekt.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Hubben har blivit en mötesplats där det idag rör sig mycket människor. Här möts idag studenter, människor från näringslivet och akademin. Vi har skapat kontor och labb uppåt i huset sen är det en mer publik del i markplan med restaurang och konferensanläggning. Det finns också flera innovationsstödjande organisationer i fräscha, gemensamma lokaler under namnet Innovation Hub Uppsala.

I ljusgården som finns i bottenplan har det hållits mycket konserter då akustiken är väldigt bra. Hubben har blivit nominerad till Årets bygge 2018.

I Uppsala Science Park finns restauranger, kiosk, konferens, affärsresebyrå och gym. En kort promenad, cykeltur eller bussresa bort hittas all tänkbar service i centrala Uppsala.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

17 minuter till Arlanda och resten av världen

Uppsala Science Park ligger tio minuter med buss från centrala Uppsala. Från Resecentrum i Uppsala avgår pendeltåg löpande i riktning mot Stockholm och Arlanda. Resan tar bara 17 minuter och avstigningen är precis under incheckningsdiskarna. Sitter man kvar på tåget hela vägen till Stockholm central tar resan 40 minuter. Taxi eller egen bil till Arlanda tar runt 30 minuter och flygbussar avgår löpande.

Vill du veta mer om Hubben och Uppsala Science Park?

Hör av dig till Karin Boberg.

Karin Boberg

Affärsansvarig kontor 073-077 79 93 · 018-489 20 93

Se lediga lokaler i Uppsala Science Park