Hubben

I Hubben var det viktigt att skapa rum för en naturlig och kreativ mötesplats i Uppsala Science Park. Tack vare både publika ytor och en restaurang har man fått till ett naturligt flöde.
AVSLUTAT

Vision

Visionen var att skapa funktionella och flexibla lokaler för kontor och labb för att främja innovation och samarbete. Vi ville skapa en naturlig och kreativ mötesplats i Uppsala Science Park eftersom vi tyckte att det saknades. En mötesplats där man kan interagera, där den akademiska världen möter näringslivet. Det finns en stark koppling mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala Science Park. Inte bara genom kulvertar som förbinder de två områdena utan även verksamheter som är beroende av varandra.

I markplan ville vi skapa en mer publik yta och restauranger som skapar flöden. Med Hubben ville vi etablera en märkesbyggnad och en stark identitet med höga hållbarhetskrav. Hubben ska vara som ett skyltfönster mot Uppsala och omvärlden.

 

Snabbfakta

  • Fastighet – Kronåsen 1:1
  • Kommun – Uppsala
  • Byggstart – 2015
  • Inflytt – 2017
  • Lokalytor – 12 500 kvm
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum
  • Arkitekt – Anders Tväråna
  • Arkitektkontor – White Arkitekter
  • Entreprenad: Delad entreprenad
  • Finansiering: Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer här

Ett nytt nav i innovationsparken

Uppsala Science Park är känt långt utanför Sveriges gränser tack vare de livskraftiga idéer som föds och växer vidare här, och 2017 stod parkens nyaste tillskott klart. Hubben är mötesplatsen och kunskapsnavet där vi samlar och synliggör områdets unika kunskap och kompetens.

Om projektet

Projektet har genomförts som en delad entreprenad. Tack vara den entreprenadformen hade vi stor insikt i projektet. Vi hade större påverkan och hade lättare att informera andra runt omkring vad som pågick. Det gjorde att om det var något som hände så kunde vi stoppa byggandet då vi hade nära kontakt med byggledningen. Platsen där Hubben idag står är mitt i Uppsala Science Park och där det tidigare har varit en parkering.

För att skapa dessa högt kvalificerade och installationstäta labb krävdes det en helt annan kunskap av de som ritade huset. Tack vare vår tidigare kunskap av labbytor visste vi vad vi ville ha och inte, vilket underlättade valet av arkitekt.

En viktig del i detta projekt var närheten till akademiska sjukhuset. På sjukhuset tas proverna som sedan transporteras genom en kulvert till Hubben för analys. Det var därför bra att få de två fastigheterna nära varandra.

Utmanade i projektet var transporter och samverkansfrågor. Det var ett stort bygge i ett område med pågående verksamhet och som till ytan inte är gjord för att ta emot så stora transporter. Även andra projekt var igång och byggde samtidigt som Hubben vilket gjorde det ännu mer utmanade. Vi lärde oss mycket om planering vilket vi har haft stor nytta av i andra projekt.

Hållbarhet

Hela tänket kring Hubben var att det skulle bli en energisnål och flexibel fastighet. Även fast vi har ett energikrävande hus då det är ett labb så är det väldigt energisnålt. Flexibelt är det också då många redan har ändrats och utvecklats utan något nytt byggande. Fastigheten har solceller, smarta installationer för kyla och andra system samt gröna tak med en gräsmatta och växter.

Det finns gardiner i fastigheten som styrs av klimatet, är det sol går gardinerna ner och är det sämre väder går de upp. Hubben var ett av de första huset där vi började mäta avfall och där vi kunde dra mycket slutsatser ifrån.

Resultat

Hubben har blivit en mötesplats där det idag rör sig mycket människor. Här möts idag studenter, människor från näringslivet och akademin. Vi har skapat kontor och labb uppåt i huset sen är det en mer publik del i markplan med restaurang och konferensanläggning. Det finns också flera innovationsstödjande organisationer i fräscha, gemensamma lokaler under namnet Innovation Hub Uppsala.

I ljusgården som finns i bottenplan har det hållits mycket konserter då akustiken är väldigt bra. Hubben har blivit nominerad till Årets bygge 2018.

I Uppsala Science Park finns restauranger, kiosk, konferens, affärsresebyrå och gym. En kort promenad, cykeltur eller bussresa bort hittas all tänkbar service i centrala Uppsala.

Vill du veta mer om Hubben?
Kontakta Karin Boberg.

Affärsansvarig kontor Karin Boberg 073-077 79 93 · 018-489 20 93 karin.boberg@vasakronan.se