Hötorgshus 2

En ikon med unik utsikt och strålande läge. Kontorsfastigheten i Hötorgshus 2 renoveras nu omsorgsfullt för framtiden.
PÅGÅENDE

Vision

Hötorgshus 2 är tillsammans med de andra fyra skraporna ikoniska för området Hötorget och har en stor betydelse för Stockholms stadsbild. För alla människor som passerar och som arbetar i huset renoveras det inom befintlig detaljplan för att huset ska återfå sin forna glans. Hötorgsskraporna bär på karaktärsdrag för den modernistiska arkitekturen och tydliga kontraster i volymer och färgsättning. Det vill vi behålla samtidigt som vi gör stora förbättringar då framtiden ställer nya krav på hållbarhet och nyttjande.

Hötorgshus 2 har under en längre tid varit i stort behov av att byta ut de uttjänta fasaderna samt att genomföra ett större tekniskt skifte. För att kunna genomföra detta teknikskifte måste huset göras stomrent. En möjlighet för genomförandet uppstod i och med att stora delar av huset blev vakant när hyresgästen Wise flyttade inom Vasakronans bestånd till nya lokaler.

Målet är att utveckla en modern kontorsprodukt med stor flexibilitet i utformning och erbjuda flexibla avtalstider.

Läs mer på kampanjsidan

Snabbfakta

  • Fastighet – Beridarebanan 4
  • Kommun – Stockholm
  • Byggstart – Ombyggnation startade 2019
  • Inflytt – 2022 Q4
  • Lokalytor – 8 191 kvm kontor
  • Miljöcertifiering – Målsättning LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Equator
  • Entreprenad – Grovt delad entreprenad med i huvudsak delentreprenader för fasad, rivning, bashus (myndighetskrav), HGA. .

Hötorgshus 2 – Ta plats i en ikonisk byggnad

Hötorgshus 2 är tillsammans med de andra fyra skraporna ikoniska för området Hötorget och har en stor betydelse för Stockholms stadsbild. Just nu pågår en totalrenovering av fastigheten, dels för att återföra skrapans forna glans och dels för att uppdatera material och tekniska system för att kunna leva upp till Vasakronans högt ställda hållbarhetskrav.

Projekt

Hötorgshus 2 totalrenoveras och kommer erbjuda 22 våningar med moderna kontor, inflyttningsklara 2023. Projektet är en grovt delad entreprenad med i huvudsak delentreprenader för fasad, rivning, bashus (myndighetskrav), HGA. Fasaden byts för att det befintliga fasadmaterialet har nått sin maximala livslängd. Tekniken uppgraderas och omfattande underhållsåtgärder utförs.

Bygganden kommer innehålla moderna kontor med flexibla avtalstider. Kontorslokaler utformas med en genomtänkt, flexibel och öppen planlösning samt genomarbetade inredningskoncept. Lokalerna färdigställs till nyckelfärdiga kontor och smart & klart (möblerade kontor) vilket kommer leda till en långsiktigt hållbar kontorsprodukt. Att vi väljer att ha smart & klart kontor och nyckelfärdiga kontor är för att vi ser en förfrågan från kunder kring dessa flexibla hyresavtal. Detta blir även ett bra erbjudande som passar bra i Sergelstan och som kompletterar vårat befintliga utbud.

Unikt med projektet är att de uttjänta fasaderna i aluminium har återvunnits och fått nytt liv i form av möbler i ett unikt samarbete med Byrum och Stena Recycling. Vissa bänkar och bord som kommer att finnas i hisshallarna och på terrassen kommer vara producerade av aluminiumet från fasaden på Hötorgshus 2.

Utmaningen med detta projekt är att varsamt renovera och byta ut fasaden på en blåklassad byggnad samt uppnå högt ställda energikrav.

Hållbarhet

Målsättningen är miljöcertifiering LEED Platinum Core and Shell. Vilket leder till ett löpande hållbarhetsarbete i projektet och alla dess delar. Hötorgshus 2 har ett stort kulturhistoriskt värde vilket medför att fasaden inte kan optimeras fullt ut för energiprestanda, men kommer ändå att hamna i nivå med energikravet för en ny byggnad.

Enligt preliminära beräkningar kommer Hötorgshus 2 jämfört med innan renoveringen vara ca 55 % bättre sett till energiförbrukning. Fastigheten får en egen geoenergianläggning som innebär att den blir självförsörjande. Det kommer att installeras snålspolande blandare som minskar vattenförbrukningen med 50 % mot standard.

Vid rivningen har vi arbetat med återbruk och återvinning, en inventering gjordes innan rivning och vissa produkter har sålts. Vi har också tillsammans med Ecophon varit piloter för återvinning av undertaksplattor och även skickat mattor för återvinning till Tarkett.

Hötorgshus 2 – så mycket city som det kan bli

Är det ens någon idé att prata kommunikationsläge mitt i city? Här finns alla möjligheter runt knuten, tunnelbana, buss, spårvagn och pendeltåg. Du kan gå rakt ut från fastigheten till torghandeln på Hötorget, shoppa längs handelsstråken Sergelgatan och Drottninggatan och ta en lunch eller aw på någon av de många restauranger och kaféer som området erbjuder. Här saknas ingenting.

Vill du veta mer om Hötorgshus 2?
Hör av dig till Jens. 

Fastighetsutvecklare Jens Skoglund 073-063 46 41 · 018-489 20 14 jens.skoglund@vasakronan.se