Hötorgshus 2

En ikon med unik utsikt och strålande läge. Kontorsfastigheten i Hötorgshus 2 renoveras nu omsorgsfullt för framtiden.
PÅGÅENDE

Vision

Visionen med Hötorgshus 2 är att utveckla en modern kontorsprodukt med stor flexibilitet i utformningen. Fastigheten renoveras inom befintlig detaljplan. Hötorgsskraporna bär på karaktärsdrag för den modernistiska arkitekturen och tydliga kontraster i volymer och färgsättning. Det vill vi behålla samtidigt som vi gör stora förbättringar då framtiden ställer nya krav på hållbarhet och nyttjande.

Hötorgshus 2 är tillsammans med de andra fyra skraporna ikoniska för området Hötorget och har en stor betydelse för Stockholms stadsbild. Tekniken och fasaderna byts ut för att fastigheten ska återfå sin forna glans.

Besök hotorgshus2.se

Snabbfakta

  • Fastighet – Beridarebanan 4
  • Kommun – Stockholm
  • Byggstart – Ombyggnation startade 2019
  • Inflytt – 2022 Q4
  • Lokalytor – 8 191 kvm kontor
  • Miljöcertifiering – Målsättning LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Equator
  • Entreprenad – Grovt delad entreprenad med i huvudsak delentreprenader för fasad, rivning, bashus (myndighetskrav), HGA

Hötorgshus 2 – Ta plats i en ikonisk byggnad

Hötorgshus 2 är tillsammans med de andra fyra skraporna ikoniska för området Hötorget och har en stor betydelse för Stockholms stadsbild. Just nu pågår en totalrenovering av fastigheten, dels för att återföra skrapans forna glans och dels för att uppdatera material och tekniska system för att kunna leva upp till Vasakronans högt ställda hållbarhetskrav.

Om projektet

Hötorgshus 2 totalrenoveras och kommer erbjuda 22 våningar med moderna kontor, inflyttningsklara 2023. Fasaden byts ut då den nått sin maximala livslängd. Tekniken uppgraderas och omfattande underhållsåtgärder utförs. Kontorslokalerna utformas med en genomtänkt, flexibel och öppen planlösning samt genomarbetade inredningskoncept. Lokalerna färdigställs till nyckelfärdiga och möblerade kontor vilket kommer leda till en långsiktigt hållbar kontorsprodukt. Beslutet att ha möblerade och nyckelfärdiga kontor togs då vi ser en efterfrågan hos kunder kring flexibla hyresavtal. Ett erbjudande som passar bra i Sergelstan och som kompletterar vårt befintliga utbud.

Unikt med projektet är att de uttjänta fasaderna i aluminium har återvunnits och fått nytt liv i form av möbler i ett samarbete med Byrum och Stena Recycling. Vissa bänkar och bord som kommer att finnas i hisshallarna och på terrassen kommer vara producerade av aluminiumet från fasaden på Hötorgshus 2.

Utmaningen med detta projekt är att varsamt renovera och byta ut fasaden på en blåklassad byggnad samt uppnå högt ställda energikrav.

Projektet är en grovt delad entreprenad med i huvudsak delentreprenader för fasad, rivning, bashus (myndighetskrav), HGA.

Hållbarhet

Enligt preliminära beräkningar kommer Hötorgshus 2 jämfört med innan renoveringen vara ca 55 procent bättre sett till energiförbrukning. Fastigheten får en egen geoenergianläggning vilket innebär att den blir självförsörjande på energi. Det kommer att installeras snålspolande blandare som minskar vattenförbrukningen med 50 procent mot standard.

Vid rivningen har vi arbetat med återbruk och återvinning, en inventering gjordes innan rivning och vissa produkter har sålts. Vi har också tillsammans med Ecophon varit piloter för återvinning av undertaksplattor och även skickat mattor för återvinning till Tarkett.

Målsättningen är miljöcertifiering LEED Platinum Core and Shell. Vilket leder till ett löpande hållbarhetsarbete i projektet och alla dess delar. Hötorgshus 2 har ett stort kulturhistoriskt värde vilket medför att fasaden inte kan optimeras fullt ut för energiprestanda, men kommer ändå att hamna i nivå med energikravet för en ny byggnad.

Hitta ditt drömkontor i Hötorgshus 2

Hur skulle det vara att ha kontor i en av Hötorgsskraporna? Spana in vår video så får du en liten sneak peak på hur en dag på kontoret kan vara. Vi har dessutom gjort en hel egen sida, proppfull med bra information, för er som är intresserade av kontor i skrapan.

Besök hotorgshus2.se

Hötorgshus 2 – så mycket city som det kan bli

Är det ens någon idé att prata kommunikationsläge mitt i city? Här finns alla möjligheter runt knuten, tunnelbana, buss, spårvagn och pendeltåg. Du kan gå rakt ut från fastigheten till torghandeln på Hötorget, shoppa längs handelsstråken Sergelgatan och Drottninggatan och ta en lunch eller aw på någon av de många restauranger och kaféer som området erbjuder. Här saknas ingenting.

Vill du veta mer om Hötorgshus 2?
Hör av dig till Susan. 

Fastighetsutvecklare Susan Strömbäck 073-920 10 49 · 08-782 04 02 susan.stromback@vasakronan.se