Hötorgshus 2

En ikon med unik utsikt och strålande läge. Kontorsfastigheten i Hötorgshus 2 har omsorgsfullt renoverats för framtiden.

Vision

Visionen med Hötorgshus 2 var att utveckla en modern kontorsprodukt med stor flexibilitet i utformningen. Fastigheten har renoverats inom befintlig detaljplan. Hötorgsskraporna bär på karaktärsdrag för den modernistiska arkitekturen med tydliga kontraster i volymer och färgsättning. Det ville vi behålla, samtidigt som vi gjort stora förbättringar eftersom framtiden ställer nya krav på hållbarhet och nyttjande.

Hötorgshus 2 är tillsammans med de andra fyra skraporna ikoniska för området Hötorget och har en stor betydelse för Stockholms stadsbild. Tekniken och fasaderna har bytts ut för att fastigheten ska återfå sin forna glans.

Besök hotorgshus2.se

Snabbfakta

 • Fastighet – Beridarebanan 4
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – Ombyggnation startade 2019
 • Inflytt – 2022 Q4
 • Lokalytor – 8 191 kvm kontor
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Guld. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitektkontor – Equator
 • Entreprenad – Grovt delad entreprenad med i huvudsak delentreprenader för fasad, rivning, bashus (myndighetskrav), HGA

Hitta ditt drömkontor i Hötorgshus 2

Hur skulle det vara att ha kontor i en av Hötorgsskraporna? Spana in vår video så får du en liten sneak peak på hur en dag på kontoret kan vara. Vi har dessutom gjort en hel egen sida, proppfull med bra information, för er som är intresserade av kontor i skrapan.

Besök hotorgshus2.se

Hötorgshus 2 – Ta plats i en ikonisk byggnad

Hötorgshus 2 är tillsammans med de andra fyra skraporna ikoniska för området Hötorget och har en stor betydelse för Stockholms stadsbild. För att återföra skrapans forna glans har fastigheten totalrenoverats med uppdaterade material och tekniska system för att kunna leva upp till Vasakronans högt ställda hållbarhetskrav.

Om projektet

Hötorgshus 2 har totalrenoverats och erbjuder 22 våningar med moderna kontor. Fasaden har bytts ut då den nått sin maximala livslängd. Tekniken har uppgraderats och omfattande underhållsåtgärder utförts. Kontorslokalerna har utformats med en genomtänkt, flexibel och öppen planlösning samt genomarbetade inredningskoncept. Lokalerna färdigställs till nyckelfärdiga och möblerade kontor vilket leder till en långsiktigt hållbar kontorsprodukt. Beslutet att ha möblerade och nyckelfärdiga kontor togs då vi ser en efterfrågan hos kunder kring flexibla hyresavtal. Ett erbjudande som passar bra i Sergelstan och som kompletterar vårt befintliga utbud.

Unikt med projektet är att de uttjänta fasaderna i aluminium har återvunnits och fått nytt liv i form av möbler i ett samarbete med Byarum och Stena Recycling. Vissa bänkar och bord som finns i hisshallarna och på terrassen är producerade av aluminiumet från fasaden på Hötorgshus 2.

Utmaningen med detta projekt var att varsamt renovera och byta ut fasaden på en blåklassad byggnad samt uppnå högt ställda energikrav.

Projektet är en grovt delad entreprenad med i huvudsak delentreprenader för fasad, rivning, bashus (myndighetskrav), HGA.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Fastigheten har fått en egen geoenergianläggning vilket innebär att den är självförsörjande på energi.
 • Snålspolande blandare minskar vattenförbrukningen med 50 procent mot standard.
 • Fasaden av aluminium har återvunnits och fått nytt liv i form av möbler som kommer kunna finnas i hisshallarna och på terrassen.
 • På grund av ett stort kulturhistoriskt värde kan fasaden inte optimeras fullt ut för energiprestanda, men kommer ändå hamna i samma nivå som energikravet för en helt ny byggnad. Fastigheten är miljöcertifierad enligt LEED Platinum Core and Shell, vilket leder till höga krav och ett löpande arbete med hållbarhet i projektet och alla dess delar.
 • Genom ett samarbete med företaget Ecophon har alla undertaksplattor i byggnaden återvunnits.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Hötorgshus 2 erbjuder idag 8000 kvm kontor. På flera våningsplan erbjuds nyckelfärdiga och möblerade lokaler i två olika inredningsstilar. I fastigheten finns två stycken gym, Vasakronans egna cykelkoncept med omklädningsrum samt garage i två plan med elladdningsplatser. Sergelterrassen som öppnade under våren 2023 är totalrenoverad och har fått gott om sittplatser och växtlighet. Här finns möjlighet att ta med sig lunchlådan ut, ha träningspass eller AW. På terrassen ligger även restaurangen Italienskan och takbaren La Terrazza.

Fastigheten har fått ett nytt och trevligare sammanhang. Platsen mellan Hötorgshus 1 och Hötorgshus 2 har byggts om till ett inglasat torg med två restauranger och en egen reception. På inomhustorget finns konstverken Baby, av Hanna Hansdotter, och Citybina flyttar in, av Johan Paalzow. Konstverken är skapta av återvunnet material från renoveringen.

I fastigheten ligger Sergelkonferensen som har 14 mötesrum och 100 sittplatser tillgängligt att boka. Hötorgshus 2 är en del av stadsutvecklingen för Sergelgatan som tillsammans har skapat ett större flöde av människor och en attraktiv plats att vara på.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Hötorgshus 2 – så mycket city som det kan bli

Är det ens någon idé att prata kommunikationsläge mitt i city? Här finns alla möjligheter runt knuten, tunnelbana, buss, spårvagn och pendeltåg. Du kan gå rakt ut från fastigheten till torghandeln på Hötorget, shoppa längs handelsstråken Sergelgatan och Drottninggatan och ta en lunch eller aw på någon av de många restauranger och kaféer som området erbjuder. Här saknas ingenting.

Vill du veta mer om Hötorgshus 2?
Hör av dig till Susan. 

Susan Strömbäck

Fastighetsutvecklare 073-920 10 49 · 08-782 04 02

Vi motverkar alla former av korruption och andra oegentligheter.
Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar
och regelverk samt Vasakronans riktlinjer och uppförandekoder.
Misstänker du att någonting inte går rätt till kan du
göra en anmälan till vår externa visselblåsarfunktion.

Klicka här för att läsa mer eller göra en anmälan.