Folkungagatan

På Folkungagatan har Vasakronan utvecklat en ny kontorsbyggnad med hög miljöprofil och ett livligt gatuplan, till för såväl hyresgäster som söderbor.
AVSLUTAT

Vision

Med det nya huset på Folkungagatan 44 skapas ett nytt publikt stadsrum. Ett av byggnadens huvudsyften är att bidra till platsen kring Södra Medborgarplatsen, och tar därför för sig även utanför husväggarna. Det blir ett helt nytt inslag i stadsbilden och en skön, gemytlig mötesplats mitt i Södermalms puls. Huset får en aktiv bottenvåning med restaurang- och caféverksamhet som håller öppet på kvällar och helger. Det blir ett nav i kvarteret med möjlighet till både lunchmöten, snabba mellanmål och afterworks.

Området har uppfattats som stängt och otryggt. Vår vision är att vår fastighet ska bidra med liv och rörelse.

Snabbfakta

  • Fastighet – Kvarteret Nattugglan 14 hus 02
  • Kommun – Stockholm
  • Byggstart – 2019
  • Inflytt – 2022
  • Lokalytor – 23 000 kvadratmeter
  • Miljöcertifiering – Mål LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Equator arkitekter AB
  • Entreprenad – Delad entreprenad
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Projekt

Projektet är en delad entreprenad i samverkan med bland annat Contiga, UPB, Bravida, Sallén och ÅC Bygg. I kvarteret Nattugglan på Södermalm i Stockholm har vi skapat en ny byggnad på 22 000 kvadratmeter som främst rymmer kontor men även restaurang- och konferensytor. Den befintliga byggnaden var tekniskt uttjänt men vi ville ta vara på platsen. Vi har skapat moderna kontorsytor men vi har även utvecklat platsen. Platsen vi har skapat har tydligare entréer och som tillsammans med sin restaurang kopplar samman området med Medborgarhuset, Katolska kyrkan och Söder hallarna.

Utmaningar med projektet var att fastigheten grundlades delvis på Söderledstunneln och i en innerstadsmiljö med bostäder, kontor, kyrka och förskola i omgivningen.

Hållbarhet

Vi har följt Vasakronans höga ambitioner och verifierar fastigheten enligt LEED. Fastigheten har gröna tak, solceller, sedum och dagvattenhantering. Projektet är det första inom Vasakronan som arbetar med en klimatkalkyl och är beräknat att orsaka 398kg CO2E per kvadratmeter BTA (bruttoarea), vilket innebär 15% procent besparing jämfört med initial kalkyl. De åtgärder som vidtagits för att åstadkomma minskningen är bland annat en mer slimmad konstruktion som resulterar i en minskad mängd betong, inköp av klimatförbättrad betong samt armering tillverkad av återvunnen råvara. Även installationer och det invändiga byggmaterialet har valts ut med klimatpåverkan som en utslagsgivande faktor. Rivningsmassorna har återbrukats och använts som väggfyllnad.

Utemiljön har utvecklats tillsammans med Tryggare Sverige. Vi har kollat på bland annat belysning, parkbänkar och siktlinjer.

Vi har ett samarbete med Sthlmflex, är det effektbrist på Södermalm kan elbolagen ringa oss och vi får även en signal som gör att vi kan minska vår elenergiförbrukning. Vi kan sänka fastigheten 10-20 % och avstå från energi. Detta samarbete har vi för att vi vill lära oss vad våra fastigheter har för roll, hur våra installationer används och hur det påverka våra kunder som sitter i vår fastighet.

Resultat

Ombyggnaden har gjort fastigheten till ett levande kontorshus med många lokaler av varierande storlek. Fastigheten har fått en fasad av föroxiderad mässingsplåt där detaljering och val av färgsättning har anpassats till omgivningen. Det har blivit en tryggare plats med effektiva, energisnåla och trevliga kontor. Fastigheten erbjuder laddplatser för elfordon samt cykelparkering både inne och ute. Fasaden längs gatuplan har öppnats upp vilket gör att aktivitet i huset spiller ut på gatan och skapar en känsla av liv och rörelse året runt. På taket finns en större takterrass som hyresgästerna kan använda.

Det har blivit ett gångstråk med grönska och ett designat belysningsprogram. Detta gör att belysningen följer med där man går för att skapa en känsla av trygghet.

Är du nyfiken på Folkungagatan 44?
Hör av dig till Thomas.

Thomas Lindström thomas.lindstrom@vasakronan.se