Vasakronans styrelse återtar utdelningsbeslut

Vasakronans styrelse har vid ett extra styrelsemöte fattat beslut om att återta beslutet om en utdelning på sex miljarder kronor till ägarna.

 

Covid-19 har fått stora konsekvenser för samhället. Vasakronan har som samhällsaktör ett ansvar att bidra till den långsiktigt ekonomiska stabiliteten. Hur omfattande konsekvenserna av Covid-19 blir går ännu inte att överblicka.

Med anledning av detta har styrelsen fattat beslut om att återta beslutet om utdelning på sex miljarder kronor till ägarna. Styrelsen har också beslutat att återkomma till frågan senare under året för ett nytt ställningstagande baserat på den situation som då råder.

– Att återta beslutet om utdelning är klokt. Det handlar om god affärsetik och att agera ansvarsfullt, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Johanna Skogestig

Verkställande direktör 073-068 75 17

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09