Vasakronans delårsrapport januari – september 2021

2021-11-11

Starkt resultat och ökade intäkter   

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent (0) och uppgick totalt till 5 512 mkr (5 234). I ett jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 2 procent (1) förklarat av högre bruttohyror
  • Nyuthyrningar har gjorts av 83 000 kvadratmeter (100 000) med en årshyra på 374 mkr (453). Nettouthyrningen uppgick till 20 mkr (-11) för kvartalet och – 187 mkr (119) för perioden
  • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 9 procent att jämföra med 7 procent motsvarande period föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 917 mkr (642) genomförts under perioden
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91,0 procent (92,6) vid periodens utgång. Vakansen om 9,0 procent förklaras till 1,7 procentenheter (1,5) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade med 6 procent (0) och uppgick totalt till 4 120 mkr (3 876). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent (1)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 257 mkr (2 520)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 8 079 mkr (–863), vilket motsvarar en värdeökning på 5,0 procent (–0,5). Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 173 471 mkr att jämföra med 162 420 mkr vid årsskiftet
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 856 mkr (292) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
  • Resultat efter skatt 9 678 mkr (1 448)

Vi fortsätter leverera ett starkt resultat och öka våra intäkter även det här kvartalet.  Aktiviteten i hyresmarknaden har ökat och den tidigare lite försiktiga inställningen till expansion och framtida satsningar har förändrats. Därför ligger vårt fokus just nu på att träffa våra kunder. Behovet att diskutera frågor som rör arbetssätt, kontoret och ibland nya behov är stort. Vi har en positiv nettouthyrning för kvartalet och volymen omförhandlingar är på en historiskt hög nivå motsvarande 917 mkr med ett positivt resultat på 9 procent, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
CFO
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Platinan

Platinan

Fotograf: Felix Gerlach

Johanna Skogestig DSF7792

Johanna Skogestig DSF7792

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 173 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se