Vasakronans delårsrapport januari – september 2021

Vasakronans delårsrapport jan–sept 2021

Starkt resultat och ökade intäkter

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent (0) och uppgick totalt till 5 512 mkr (5 234). I ett jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 2 procent (1) förklarat av högre bruttohyror
  • Nyuthyrningar har gjorts av 83 000 kvadratmeter (100 000) med en årshyra på 374 mkr (453). Nettouthyrningen uppgick till 20 mkr (-11) för kvartalet och – 187 mkr (119) för perioden
  • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 9 procent att jämföra med 7 procent motsvarande period föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 917 mkr (642) genomförts under perioden
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91,0 procent (92,6) vid periodens utgång. Vakansen om 9,0 procent förklaras till 1,7 procentenheter (1,5) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade med 6 procent (0) och uppgick totalt till 4 120 mkr (3 876). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent (1)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 257 mkr (2 520)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 8 079 mkr (–863), vilket motsvarar en värdeökning på 5,0 procent (–0,5). Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 173 471 mkr att jämföra med 162 420 mkr vid årsskiftet
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 856 mkr (292) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
  • Resultat efter skatt 9 678 mkr (1 448)

– Vi fortsätter leverera ett starkt resultat och öka våra intäkter även det här kvartalet.  Aktiviteten i hyresmarknaden har ökat och den tidigare lite försiktiga inställningen till expansion och framtida satsningar har förändrats. Därför ligger vårt fokus just nu på att träffa våra kunder. Behovet att diskutera frågor som rör arbetssätt, kontoret och ibland nya behov är stort. Vi har en positiv nettouthyrning för kvartalet och volymen omförhandlingar är på en historiskt hög nivå motsvarande 917 mkr med ett positivt resultat på 9 procent, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Delårsrapport januari – september 2021

Press Release Interim Report January-September 2021

Interim Report January – September 2021

I Göteborg märker vi ett ökat intresse för moderna kontor generellt och för Platinan specifikt där uthyrningsgraden nu är 91 procent.
Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Chef ekonomi och finans Christer Nerlich 070-968 15 40 · 08-566 205 40 christer.nerlich@vasakronan.se