Vasakronans delårsrapport januari-mars 2024

2024-04-26

Stabilt förvaltningsresultat

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till totalt 2 338 mkr (2 221). Ökningen förklaras främst av indexuppräkning. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent.
  • Nyuthyrningar har gjorts om 28 000 kvadratmeter (23 000) med en årshyra om 180 (121) Nettouthyrningen uppgick till -25 (-46).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 90,1 procent jämfört med 90,9 vid utgången av 2023.
  • Driftöverskottet ökade med 8 procent till totalt 1 751 mkr (1 620). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent.
  • Finansnettot uppgick till -468 mkr (-409). Ökningen förklaras av högre korta marknadsräntor under kvartalet.
  • Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden försämrades till 3,7 gånger (4,4), förklarat av högre räntekostnader.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 200 mkr (1 147), en ökning om 5 procent. Ökningen förklaras av det högre driftöverskottet.
  • Värdeförändringen på jämförbara fastigheter uppgick för perioden till -458 mkr (-5 048), motsvarande -0,3 procent.

 Trots en utmanande hyresmarknad ökar våra intäkter och vi levererar ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma period förra året, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

– Kvartalets största affär gjorde vi tillsammans med Nasdaq som hyr 8 300 kvadratmeter i Klara Zenit i Stockholm. Nasdaq är ett bra exempel på det vi ser i marknaden, det vill säga att läget alltid har varit viktigt men idag är det centralt. Man vill dessutom ha lokaler av hög kvalitet och befinna sig i ett större sammanhang, gärna i citylägen. Det gynnar ett bolag som Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se

Johnny Engman
Chef ekonomi och finans 
Tel: 070-355 59 27
E-post: johnny.engman@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Johanna Skogestig

Johanna Skogestig

Fotograf: Gustav Kaiser

Uggleborg 14

Uggleborg 14

Fotograf: Henning Kreft

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 167 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se