Vasakronans delårsrapport januari – mars 2022

2022-04-27

Stark nyuthyrning och ökade intäkter

 • Hyresintäkterna ökade med 5 procent (3) och uppgick totalt till 1 902 mkr (1 818).
  I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent (0).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 44 000 kvadratmeter (18 000) med en årshyra på 260 mkr (78). Nettouthyrningen uppgick till 125 mkr (-154) för kvartalet.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 7 procent att jämföra med 16 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 285 mkr (344) genomförts under kvartalet.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,8 procent (91,5). Vakansen förklaras till 1,4 procentenheter (1,8) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 5 procent (4) och uppgick totalt till 1 400 mkr (1 333).
  I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (0).
 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 084 mkr (1 011).
 • Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 2 922 mkr (1 638), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1). Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav.
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 185 034 mkr (164 819).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 901 mkr (266) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 895 mkr (2 313).

– Vi gör en bra start på året med en rad större uthyrningar i Stockholm city och Malmö. Den uppåtgående trend vi såg under fjärde kvartalet 2021 håller i sig och hyresmarknaden går stark. Efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stor. Det syns i nyuthyrningsvolymen för kvartalet, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Grevtureplan 006

Grevtureplan 006

Fotograf: Vasakronan

Johanna Skogestig DSF7640 1

Johanna Skogestig DSF7640 1

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 185 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se