Vasakronans delårsrapport januari-mars 2022

Vasakronans delårsrapport jan-mars 2022

Stark nyuthyrning och ökade intäkter

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent (3) och uppgick totalt till 1 902 mkr (1 818). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent (0).
  • Nyuthyrningar har gjorts av 44 000 kvadratmeter (18 000) med en årshyra på 260 mkr (78). Nettouthyrningen uppgick till 125 mkr (-154) för kvartalet.
  • Prisförändringen vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 7 procent att jämföra med 16 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 285 mkr (344) genomförts under kvartalet.
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,8 procent (91,5). Vakansen förklaras till 1,4 procentenheter (1,8) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Driftöverskottet ökade med 5 procent (4) och uppgick totalt till 1400 mkr (1 333). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (0).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 084 mkr (1 011).
  • Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 2 922 mkr (1 638), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1). Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav.
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 185 034 mkr (164 819).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 901 mkr (266) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 895 mkr (2 313).

– Vi gör en bra start på året med en rad större uthyrningar i Stockholm city och Malmö. Den uppåtgående trend vi såg under fjärde kvartalet 2021 håller i sig och hyresmarknaden går stark. Efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stor. Det syns i nyuthyrningsvolymen för kvartalet, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Klicka här för att läsa delårsrapporten i sin helhet.

Click here to access the press release in English

ARC hyr 6 500 kvm i projektfastigheten Grev Tureplan i Stockholm. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

För mer information,
vänligen kontakta:

Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 johanna.skogestig@vasakronan.se
Chef ekonomi och finans Christer Nerlich 070-968 15 40 christer.nerlich@vasakronan.se