Vasakronans delårsrapport jan–juni 2021

Vasakronans delårsrapport jan–juni 2021

Starkt resultat och ökade intäkter

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent och uppgick totalt till 3 660 mkr (3 467). I ett jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 2 procent förklarat av högre bruttohyror.
  • Nyuthyrningar har gjorts av 59 000 kvadratmeter (84 000) med en årshyra på 260 mkr (389) och nettouthyrningen uppgick till -194 mkr (134)
  • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 10 procent att jämföra med 8 procent motsvarande period föregående år
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,1 procent (93,8) vid periodens utgång. Vakansen om 7,9 procent förklaras till 1,5 procentenheter (1,7) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade med 6 procent och uppgick totalt till 2 702 mkr (2 543). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 174 mkr (1 540)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5 526 mkr (–1 208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda marknadshyresantaganden
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 169 863 mkr (162 420)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 525 mkr (217) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
  • Resultat efter skatt 6 528 mkr (360)

– Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Kontorsfrågan är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Verksamhetens och medarbetarnas behov är i fokus och läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Med vårt erbjudande, kvaliteten på våra produkter och lägen samt vår kunskap möter vi väl kundernas förändrade behov. Det märks i vårt starka resultat och i våra intäkter som ökar i både totalt och jämförbart bestånd, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Delårsrapport januari – juni 2021

Press Release Interim Report January-June 2021

Interim Report January – June 2021

Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Chef ekonomi och finans Christer Nerlich 070-968 15 40 · 08-566 205 40 christer.nerlich@vasakronan.se