Vasakronan säljer fastighet i Göteborg

Vasakronan har sålt fastigheten Kallebäck 2:3 i Göteborg till ICA Fastigheter. Fastigheten ligger på Grafiska vägen 1-32 och
köpeskillingen uppgår till 295 mkr.


Byggnaden uppfördes ursprungligen i slutet av 1940-talet för tryckeri-
verksamhet. Under 1990-talet konverterades byggnaden för detaljhandel och kontor. Idag innehåller byggnaden bland annat en butik för ICA Maxi och kontor för Logica. ICA Fastigheter tillträder fastigheten den 8 april 2010.

– Vi har utvecklat den här byggnaden till en attraktiv produkt men att äga fastigheter för handel i ytterområden tillhör inte vår kärnverksamhet. ICA Fastigheter är en naturlig köpare och vi är mycket nöjda med affären, säger Åke Pettersson, chef transaktioner på Vasakronan.

Vasakronan äger och förvaltar fastigheter i Göteborg med ett marknadsvärde om ca 11 miljarder kronor. Det är främst kontors- och butiksfastigheter, men också ett flertal renodlade gallerior, t.ex. Arkaden, Kompassen och stora delar av Nordstan.

Jones Lang LaSalle har varit Vasakronans rådgivare i affären.För mer information, vänligen kontakta: 

Åke Pettersson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 25
E-post: ake.pettersson@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se