Vasakronan hyr ut ytterligare 7 200 kvm i Solna Strand

2019-01-22

Uthyrningen görs till SCB och innebär att utvecklingen av Solna Strand går in i sin slutfas.

Projekt STRAND är uppdelat i två etapper och omfattar totalt 26 000 kvadratmeter fördelat på sex plan i tre huskroppar.

Etapp ett, som omfattar totalt 4 400 kvadratmeter, är färdigställd och fullt uthyrd till bland annat COWI som tillträdde hösten 2017. I november 2018 blev det klart att även Universitets- och högskolerådet, UHR, flyttar till området. Uthyrningen till UHR blev startskottet för etapp två.

Med förhyrningen till SCB färdigställer Vasakronan även hus B och C och fullföljer därmed projekt STRAND som står klart i sin helhet tredje kvartalet 2020.

Målet är att modernisera och skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten.

– SCB har varit vår hyresgäst i befintliga lokaler i Garnisonen sedan tidigt 70-tal. Med flytten till STRAND får de mer ändamålsenliga och sammanhållna lokaler i ett sjönära läge med väldigt goda kommunikationer oavsett om man väljer cykel, båt, tunnelbana, pendeltåg eller tvärbana, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm.

Uthyrningen till SCB ger STRAND en uthyrningsgrad om 57 procent i de två byggnader som etapp två avser.

SCB flyttar in sommaren 2020.

Klicka här för att läsa mer om STRAND

För mer information, vänligen kontakta:

Media

Projekt Strand

Projekt Strand

STRAND, fastigheten Nöten 5

STRAND, fastigheten Nöten 5

Solna Strand

Solna Strand

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 134 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se