Vasakronan fortsätter utvecklingen av Solna Strand

2018-11-16

Vasakronan hyr ut 6 600 kvadratmeter i Solna Strand till Universitets- och högskolerådet. Uthyrningen innebär att ytterligare en etapp startas i projektet STRAND.

I Solna Strand, med adress Solna Strandväg 74-86, bygger Vasakronan om och moderniserar kontorskvarteret som man valt att döpa till STRAND. Målet är att modernisera och skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten. Projektet omfattar totalt 26 000 kvadratmeter fördelat på sex plan i tre huskroppar och genomförs i etapper.

Nu är det klart att Universitets- och högskolerådet, UHR, väljer STRAND för sitt nya kontor. Uthyrningen på 6 600 kvadratmeter ger en uthyrningsgrad om
51 procent i de två byggnader som deletappen avser.

– Solna Strand är ett kontorsområde med många kvaliteter. I STRAND får UHR toppmoderna lokaler i ett vattennära område med utmärkta kommunikationer och bra service. Det nya torget vi skapar mellan huskropparna ger också hyresgästerna bättre access till Solna strandpromenad, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm.

Etapp ett som omfattar totalt 4 400 kvadratmeter, är färdigställd och fullt uthyrd till bland annat COWI som tillträdde hösten 2017.

Den deletapp som nu är igång motsvarar en investering på 420 mkr. UHR flyttar in den 1 september 2020.

Klicka här för att läsa mer om STRAND

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nyberg
Chef fastighetsutveckling Stockholm
Tel: 070-968 16 08
E-post: anna.nyberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell    
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

 

Media

STRAND, fastigheten Nöten 5

STRAND, fastigheten Nöten 5

Fotograf: Walk the room

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 134 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se