Ny styrelseledamot i Vasakronans styrelse

2023-05-04

Vid årsstämma den 28 april valdes Staffan Hansén, vd Tredje AP-fonden, in som ordinarie ledamot i styrelsen för Vasakronan. Staffan ersätter Pablo Bernengo, Chief Investment Officer på Tredje AP-fonden.

Staffan Hansén är civilekonom och har en bakgrund inom kapitalförvaltning. Han tillträdde rollen som vd Tredje AP-fonden den 31 oktober och kom då från en roll som vd för SPP Pension & Försäkring samt medlem i koncernledningen för Storebrand-koncernen. Staffan har även varit vd för Storebrand Asset Management, Norges största privata kapitalförvaltare. Han har läst nationalekonomi och har en politices licentiatexamen från Åbo Akademi.

Vasakronans styrelse består nu av ordförande Ulrika Francke, Kristin Magnusson Bernard (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Staffan Hansén (vd Tredje AP-fonden) och Niklas Ekvall (vd Fjärde AP-fonden). I styrelsen sitter även Ann-Sofi Danielsson, Kia Orback Pettersson, Magnus Meyer och Hannes Hasselrot (oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen).

Klicka här för ytterligare information om Vasakronans styrelse.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Staffan Hansén

Staffan Hansén

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 184 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se