Nu publicerar vi Årsredovisningen 2018

För Vasakronan blev 2018 det bästa året någonsin. Ökade  hyresintäkter och fortsatt stigande fastighetsvärden lade grunden för bolagets bästa resultat någonsin. Samtidigt förändras förutsättningarna för både kontorsmarknaden och detaljhandeln i ett allt snabbare tempo.

Årsredovisningen ger en bra övergripande bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa vd Fredrik Wirdenius syn på hur Vasakronan möter kundernas ökade efterfrågan på flexibilitet, hur bolaget bemöter och drar nytta av den snabba teknikutvecklingen samt hur e-handelns tillväxt har påverkat de fysiska butikerna och vad det innebär för Vasakronan.

Av vd-ordet framgår också att Vasakronan är en stor projektutvecklare som siktar på högre grad av återbruk och större användning av byggmaterial med lägre klimatpåverkan. Under 2018 omarbetades och utvidgades dessutom ramverket för grön finansiering och obligationsprogrammet är numera utökat med gröna certifikat. Det skapar förutsättningar för bolaget att ta sig mot målet att ha en helt grön finansiering.

Under året godkändes Vasakronans klimatmål av Science Based Targets Initiative, SBTi och bolaget korades som Europas mest hållbara kontorsföretag och det nionde mest hållbara i världen, allt enligt den internationella rankingen Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB.

Även i år är Investerarrapporten med som en del i årsredovisningen. Investerarrapporten har i vanlig ordning granskats översiktligt av revisor.

Klicka här för att läsa vd-ordet

Klicka här för att läsa årsredovisningen i sin helhet.

Klicka här för att läsa Investerarrapporten

Årsredovisningen trycks endast i en begränsad upplaga men vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att mejla till kundtjanst@vasakronan.se. Glöm då inte att uppge din postadress.

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09