Liten kontorsordlista

Det finns många begrepp som snurrar runt när det pratas kontor och arbetssätt. Här får du koll på vad de egentligen betyder.

Kort om olika kontorslösningar

Aktivitetsbaserat kontor

Inga fasta arbetsplatser. Kontoret erbjuder olika zoner med varierad möblering som stödjer olika typer av arbete. Exempelvis koncentrerat, kreativt eller i team. Var och en väljer den miljö och arbetsplats som passar bäst för stunden.

Cellkontor

Kontor med merparten egna rum där var och en och sköter sina arbetsuppgifter. Gemensamt kök eller pentry och mötesrum.

Co-working

Kontor som delas med andra där arbetsplatserna kan köpas på samma sätt som du köper ett medlemskap på ett gym. Allt finns på plats i form av arbetsplatser, teknik, möbler och mötesrum. Ofta ingår service som exempelvis kaffe, skrivare, WiFi och städning och i många fall även en eller flera platsvärdar som samordnar aktiviteter och mötesmöjligheter mellan de som är medlemmar i ett co-workingkontor.

Flexkontor

Kontor utan fasta arbetsplatser. Till skillnad från det aktivitetsbaserade kontoret som erbjuder flera olika zoner och möbleringar har flexkontoret mer likartad möblering. Ofta blandas begreppen Flexkontor och Aktivitetsbaserat kontor ihop med varandra.

Hybridkontor

Medarbetarna delar sin arbetstid mellan kontoret och andra platser, och tekniken möjliggör att det inte blir någon upplevd kvalitetsskillnad på var arbetet utförs. Hybridkontoret ses som lösningen för de som vill kombinera hem- eller distansarbete med arbete på ett fysiskt kontor – där det fysiska kontoret blir platsen för möten, samarbete och kreativitet.

Öppet landskap

Inga avskiljande väggar, enheter och avdelningar sitter tillsammans. Tanken är att arbetet ska bli mer effektivt genom ett ökat samarbete. Det öppna landskapet har periodvis varit en kritiserad lösning där minskade koncentrationsmöjligheter ofta lyfts fram.

 

Kort om olika arbetssätt

Aktivitetsbaserat arbete

Vilken typ av arbetsuppgift som ska genomföras får styra valet av vilken plats det görs bäst på. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar kontorets utformning som behöver erbjuda olika zoner och möblering som verkligen stöttar de olika aktiviteterna. Att det finns tillräckligt många zoner är avgörande för att lyckas med att jobba aktivitetsbaserat.

Distansarbete

Arbetet sker utanför arbetsgivarens lokaler på regelbunden basis och under en längre tid, efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Hemarbete

Arbetsgivarverket gör skillnad mellan hemarbete och distansarbete. Med hemarbete menas arbete från hemmet, men till skillnad från distansarbete är hemarbete något som anses vara övergående.  Hemarbete är av mer tillfällig och sporadisk karaktär.

Flexarbete

Ger medarbetaren möjlighet att själv bestämma när, vilken tid eller dag, som arbetet ska göras. Flexarbete fungerar sämre på arbetsplatser där anställda arbetar i lag. Det finns både för- och nackdelar med flextid där fördelar som nämns är nöjdare och effektivare medarbetare, medan de nackdelar som lyfts är risken för gränslösa arbetsdagar som riskerar att leda till utmattning.

Ladda ner en lite kontorsordlista

Vilket arbetssätt och vilken kontorslösning passar er bäst?

I en tid av förändring funderar allt fler på hur framtidens kontor bäst bör utformas. Frågorna är många. Genom en utforskande process bidrar vi med rådgivning och hittar svaret tillsammans.

Läs mer om arbetsplatsrådgivning här

Flexibla kontorslösningar

Utforska våra kontorslösningar. Välj den ena eller den andra – eller som många väljer att göra just nu: en kombination av flera.