Grön IT – med omsorg om miljön Grön IT – med omsorg om miljön

Tjänst

Hos oss finns bara gröna IT-lösningar

Upp till 25 procent av företagets totala energiförbrukning kan kopplas till IT – en riktig energislukare om den används osmart. Grön IT erbjuder genomtänkta lösningar med omsorg om miljön. vill du veta mer om våra gröna IT-tjänster? Kontakta fastighetschefen i ditt hus eller kundtjänst längst ned på sidan.

Ett grönt smörgåsbord

Grön IT är en skräddarsydd tjänst och kan anpassas för såväl små som stora företag. Syftet är alltid detsamma; att skapa lösningar som är bra för dig och bättre för miljön. Se det som ett smörgåsbord där du väljer själv vad som faller dig i smaken. Möjligheterna är oändliga.

IT slukar energi

Utformningen av kontoret och valet av IT-lösningar har en stor påverkan på företagets totala energi- och miljöpåverkan. Servrar och datorer förbrukar mycket energi och alstrar värme, vilket gör att lokaler och serverhallar i sin tur måste kylas ner. Även produktion och distribution av IT i form av exempelvis datorer, servrar, skrivare och spridningsnät kostar såklart på våra naturresurser. Faktum är att upp till 25 procent av företagets totala energiförbrukning kan kopplas till IT.

Vad är grön IT?

Grön IT handlar om att minska IT:s energiförbrukning och miljöpåverkan samt att använda IT-teknik för att minska företagets övriga miljöpåverkan. Genom att välja en grön IT-lösning kan du vara säker på att produkterna och tjänsterna som du väljer har en eller flera miljöfördelar. Vårt krav är ett det ska vara minst 25 procents skillnad till fördel för miljön, jämfört med om du väljer en traditionell lösning.

Se nedan för exempel på tjänster som kan göra er IT-miljö mer hållbar:

 

IT kan förändra beteenden. Redan små insatser gör stor skillnad. Själv kan du enkelt ställa om dina skrivare till dubbelsidiga utskrifter. Vill du ha en ännu effektivare lösning tipsar vi om follow-me printlösning där dokumenten samlas i en virtuell kö och utskrift sker först när en personlig kod knappas in på plats vid valfri skrivare. Normalt sett minskar pappersförbrukningen med 25-30 procent med en sådan lösning. Fler exempel på när IT förändrar beteenden och minskar vår miljöpåverkan är lösningar för dokumentflöden (minskar transporter och resor), lösningar för telefon- och videokonferens (spar tid och minskar resandet), smart belysning på kontoret som stänger av när ingen är där och automatisk avstängning av arbetsplatsdatorer.

I Vasakronans fastigheter finns eNet, ett modernt och effektivt fibernät. Genom att ansluta dig till eNet slipper du dra egen fiber och du får snabbt tillgång till internet och gröna IT-tjänster. eNet levereras av Excanto vilket gör att du samtidigt får tillgång till övriga IT-tjänster från Visolits Datacenter.

Vad innebär det? Jo, det innebär att du kan göra dig av med alla stora, stationära datorer och istället koppla ditt tangentbord, mus och bildskärm till en minimal enhet utan hårddisk och operativsystem. Istället jobbar du mot en central värddator. Fördelarna är många. Livslängden på tunna klienter är längre än för en vanlig dator, de är i princip ljudlösa och mycket små. Du får en friare arbetsplats eftersom du arbetar mot en värddator och kan koppla upp dig mot den i princip var som helst.

Grön IT nyttjar miljöanpassade datacenter (värddatorer, serverhallar, datalagring etc) som kyls med frikyla, dvs sval utomhusluft. Vidare nyttjar datacentret endast grön el, samt använder så kallade bladservrar; mindre, bladtunna servrar med högre kapacitet. Ett grönt datacenter nyttjas av flera och har ett effektivare nyttjande av hårdvara. Datacentret hanterar och sorterar även avfall, blybatterier och köldmedium på ett miljöriktigt sätt.

Grön IT ger dig möjlighet att nyttja så kallade virtuella servrar; du delar serverhall med andra och minskar energianvändningen med cirka 80 procent. Du nyttjar modernare teknik och slipper göra anpassningar på ditt kontor för serverutrymmen. Genom att nyttja virtuella servrar minskar miljöpåverkan för tillverkning, transport och avfall.

För att minska påverkan från kemikalier och transporter kan du som kund ställa krav på miljöanpassade produkter. När du väljer grön IT hjälper vi dig självklart att hitta rätt produkter, med lång livslängd, låg energiförbrukning och som är producerade på ett ansvarsfullt sätt.

Vill du veta mer om grön IT?

Om du redan är hyresgäst hos oss kontaktar du din fastighetschef så kan ni tillsammans med vår samarbetspartner Visolit diskutera vidare om grön IT. Tillsammans ser vi över hur din IT-lösning kan bli grönare. Därefter får du ett förslag på valda tjänster och priser på dessa. Tycker du att det ser bra ut tecknar du ett avtal direkt med Visolit.