Bygginfo Sergelgatan

stadsutvecklingsprojekt i
Stockholm city

Vasakronan utvecklar Sergelgatan och den så kallade ”lågdelen” som binder samman Hötorgshus 1-4. Byggprojektet är uppdelat i två etapper och påbörjas hösten 2019. Läs mer om Sergelgatan och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Maila ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat januari 2019

Just på pågår projektering, produktionsplanering och bygglovshantering. Byggstart är planerad till Q3 2019.

 

Vilka delar omfattar byggprojektet?

Det är de så kallade ”lågdelarna” till Hötorgshus 1-4 som byggs om, det vill säga från källare upp till terrassen. Det innebär att alla handels- och entréytor vid både Sergelgatan och Sveavägen omfattas av projektet. Det är anledningen till att butikslokalerna i kvarteret har börjat tomställas.

Hur genomförs byggprojektet?

Vi har delat upp byggprojektet i två etapper för att alla butiker och restauranger inte ska behöva stänga samtidigt. Etapp 1 omfattar i grova drag lågdelen till Hötorgshus 1 och 2,  medan Hötorgshus 3 och 4 tillhör etapp 2.

Hur ser projektets tidplan ut?

Etapp 1 planeras utföras Q3 2019 – Q4 2020 och Etapp 2 Q4 2020 – Q4 2022.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Det kommer såklart att märkas att det byggs om. Butikslokaler har redan börjat tomställas för att vi ska bygga om ytorna. Vi hoppas kunna fylla de flesta lokalerna med tillfälliga aktörer och pop up-butiker tills byggprojektet startar.

När projektet börjar kommer det upp byggplank, byggställningar och bygghiss. Eftersom det ska skapas ett entrétorg mellan Hötorgshus 1 och 2 blir hela det utrymmet en avstängd byggarbetsplats. Det innebär att Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgatan hålls stängd under hela Etapp 1. Närmaste tunnelbaneuppgång blir då på Kungsgatan, bakom Konserthuset.

Hötorgsterrassen öppnar som vanligt sommaren 2019. Vi planerar att ha terrassen öppen även under de sommarsäsonger då byggprojektet pågår, men då troligtvis under andra former.

Hur påverkas de som jobbar i Hötorgshusen under Etapp 1 av byggprojektet?

I och med avstängningen mellan Hus 1 och 2 går det inte heller att nå hissarna till Hötorgshus 1 och 2 via den vägen. Hissarna till Hus 1 nås istället via en tillfällig entré mot Konserthuset. Hissarna till Hus 2 nås via utrymmet mellan Hus 2 och Hus 3. Vi kommer att tydligt skylta så att det blir enkelt att hitta. Eventuella ändringar av utrymningsvägar kommer att kommuniceras och skyltas upp i god tid innan.

Miljörum och förråd nås som vanligt i källaren.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 
Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg