Bygginfo Sergelgatan

stadsutvecklingsprojekt i
Stockholm city

Vasakronan utvecklar Sergelgatan och den så kallade ”lågdelen” som binder samman Hötorgshus 1-4. Byggprojektet är uppdelat i två etapper och påbörjas september 2019. Läs mer om Sergelgatan och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Maila ditt namn och e-postadress till emma.borgman@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat 16 september 2019

Projektet Sergelgatan är nu igång!
Läs här vad det innebär för dig som arbetar i Hötorgshusen eller i området.
For information in English click here.

Avstängning på Sveavägen 
Vi etablerar ett arbetsområde längs Sveavägen mellan Hötorgshus 1 och 2. Fotgängare och cyklister kan fortfarande passera längs Sveavägen, men under v.38 går inte längre att gå in till Hötorgshus 1 och 2 den vägen. Vi skyltar med orienteringskartor så att besökare kan hitta.

Terrassen
Från och med 1 sep stängs vi ned de delar av terrassen som berörs av Etapp 1. Se bild över etappindelningen längre ned på sidan. Detta innebär att utgången till terrassen från hus 1, plan 3, stängs och utrymningsvägen till terrassytan läggs om. Nya hänvisningsskyltar sätts upp i trapphuset och ni kommer istället att ledas ned till markplan och ut till nödutgång mot Konserthuset.

Stängning Tunnelbaneuppgången skjuts upp
Avspärrningen av nedgången till T-banan på Sveavägen 17 skjuts upp. Vi kommer att gå ut med ett nytt datum så fort det är fastställt.

Besök från projektet
Framöver kan det vara så att projektet behöver komma in hos er hyresgäster för utredning av installationer eller liknande. Det är då mycket viktigt att detta är aviserat i förhand av Emma Borgman. Det är även viktigt att era besökaren visar upp giltig identifikation i form av ID06 där namn och företag framgår. Släpp inte in någon som utger sig för att vara från projektet eller Vasakronan om detta ej är aviserat i förväg.

HUS 1 & 2

Inför kommande driftavbrott
Längre fram i tiden kommer vi att avisera om driftavbrott i fastigheten. Dessa kommer att äga rum under nattetid och vi kommer att avisera i god tid innan. Hör av er till Emma Borgman om ni har känslig utrustning som kräver el, kyla eller vatten. Med känslig utrusning syftar vi till exempel på medicinskåp som kräver kyla, egna servrar, UPS:er till datanät eller liknande.

Garage & Hissar
Parkeringsplatserna i sektion 100 på garageplan 1 samt sektion G på garageplan 2 är nu avstängda.  En del av sektion F på garageplan 2 kommer under vecka 37 att användas för montage av ventilation. Detta område är markerat och parkering där kommer ej att vara möjlig.

Leveranser & sophantering
Lastplatserna på lastplan är öppna som vanligt. Vid hus 1 & 2 kommer det dock att vara extra högt tryck på kajplatserna då bygget får leveranser samt hanterar byggsopor vid dessa. Har ni leveranser till kajplats 8 och 9 är det bra att förvarna era leverantörer att det finns risk för lite väntetid.

Sophanteringen via Ragnsells fungerar som vanligt och befintliga soprum är öppna.

Avlämningszoner
För er som har besökare som anländer med taxi hänvisar vi till avlämningszon på Sveavägen. Se bilmärket på bilden nedan.

Förråd
Det är begränsad åtkomst till förråden på våning 0, -1 och -2. För er som fortfarande har kvar era förråd på dessa plan vänligen kontakta Emma Borgman inför önskat besök . Detta då tillfartsvägarna ligger inom byggarbetsområdet och flera arbeten kommer att pågå runt omkring.

Cykelrum
Det nya cykelrummet är nu klart och ligger på lastplan under hus 3.
Detta nås enklast via garagenedfarten från Sveavägen, se bild nedan. När du lämnat din cykel tar du dig lättast upp till entréplan i hus 3 via hissen som ligger mitt emot cykelrummet. För att kunna använda hissen samt ta dig från lastplan och in i fastigheten behöver du ditt passerkort eller tagg. Samtliga hyresgäster i hus 1 och 2 har access till dessa dörrar. För att sedan komma in till själva cykelrummet används samma kod som för tidigare cykelrum

 

Vägbeskrivning till nytt cykelrum. Röd pil visar ingång från Sveavägen ned till Hötorgsgaraget. Planritningen visar lastplan på vån -1.

 

Aktuell orienteringskarta. Uppdaterad 9 september.

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Det är de så kallade ”lågdelarna” till Hötorgshus 1-4 som byggs om, det vill säga från källare upp till terrassen. Det innebär att alla handels- och entréytor vid både Sergelgatan och Sveavägen omfattas av projektet. Det är anledningen till att butikslokalerna i kvarteret har tomställts.

Hur blir det när det är klart?

När hela projektet är klart 2022 är det både ny yta och innehåll. Fasaderna byts ut och utbudet blir något helt nytt. Det blir mer service, fler restauranger och mötesplatser. Även shoppingutbudet blir något helt annat.

Två nya entrélobbys till kontoren gör det enklare att hitta till Hötorgshusen. En entré mellan hus 1 och 2, och en entré mellan hus 3 och 4 ökar tydligheten i kvarteret. Entréerna blir bemannade med receptioner och får direktaccess upp till terrassen.

Illustration över flöden via två nya entrélobbys till Hötorgshusen.

Hur genomförs byggprojektet?

Vi har delat upp byggprojektet i två etapper för att alla butiker och restauranger inte ska behöva stänga samtidigt. Etapp 1 omfattar i grova drag lågdelen till Hötorgshus 1 och 2, medan Hötorgshus 3 och 4 tillhör etapp 2.

Hur ser projektets tidplan ut?

Etapp 1 planeras utföras Q3 2019 – Q1 2021 och Etapp 2 Q3 2020 – Q4 2022.

Illustration över projektets omfattning. Det är den s.k. lågdelen som byggs om, från plan -4 upp till terrassen. Byggprojektet delas upp i två etapper.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Det kommer att vara byggplank, byggställningar och bygghiss runt fastigheten. Eftersom det ska skapas ett entrétorg mellan Hötorgshus 1 och 2 blir det utrymmet en avstängd byggarbetsplats. Det innebär att Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgatan hålls stängd under hela Etapp 1. Närmaste tunnelbaneuppgång blir då på Kungsgatan, bakom Konserthuset.

Vi planerar att ha delar av Hötorgsterrassen öppen  under de sommarsäsonger då byggprojektet pågår, men då troligtvis under lite andra former.

 

English Summary

At this stage of the project we are doing preparation works for the coming reconstruction. We do demolition work and build temporary installation systems that serve the house while we replace the old ones. Right now, we prepare new fire exits and build an office for the construction management. To the extent possible we try to perform work that result in unwanted or unpleasant noise outside of office hours. However, you will notice the reconstruction during ordinary office hours too. Vasakronan’s phone for disturbance calls is always open.

During week 38 we will close the passage between Sveavägen and house 1 & 2. You will reach the entrance to house 1 and from Sergelgatan.

The stairway down to the subway is still open.

Garage & Elevators
The parking spots in section 100 on garage floor 1 and section G on garage floor 2 is now closed.

Elevators A-D in house 1 works as usual and so does the elevators in house 2.

Bike room
We have built a new bike room. The easiest way to reach it is to bike down the garage entrance from Sveavägen, keep left and keep your eyes open for a purple sign on your left side that says “Cykelrum”. See map above. Use your tag or passage card to entrance the first door. Use the same code as before for the second door. .

Taxi Zone & Deliveries
A drop-off zone is located on Sveavägen in front of house 3. Please see the orientation map above.

Bigger deliveries should be sent to floor -1 and guided to drop-off zone 9 for house 1 and drop-off zone 8 for house 2.

Storage rooms
For tenants who still have storage rooms under house 1 and 2 the access will be limited. Please contact Emma Borgman if you wish to visit your storage.

Visitors from the project
You may have visitors from the project who needs to inspect existing installations. Before you let them in please make sure that they have announced their visit beforehand and that they carry valid identification in form of ID06. The ID06 card will show full name and executing Company.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Emma Borgman, projektkommunikatör
emma.borgman@vasakronan.se, tel. 073-083 93 03
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 
Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg