Bygginfo Sergelgatan

stadsutvecklingsprojekt i
Stockholm city

Vasakronan utvecklar Sergelgatan och den så kallade ”lågdelen” som binder samman Hötorgshus 1-4. Byggprojektet är uppdelat i två etapper och påbörjas september 2019. Läs mer om Sergelgatan och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Maila ditt namn och e-postadress till emma.borgman@vasakronan.se

Aktuell bygginfo

Uppdaterat 17 januari 2020

Projektet Sergelgatan är igång. Läs här vad det innebär för dig som arbetar i Hötorgshusen eller i området.For information in English click here.

Inför starten av detta projekt utfördes ljudutredningar för att se vilka moment som kunde utföras på kontorstid och vilka som behövde läggas på kvällar, nätter och helger. Utredningarna omfattade inte alla moment, varför det är viktigt att prova sig fram för att se hur olika arbetsmoment påverkar ljudnivån i husen.

– Bilningen som pågått i Hus 2 kommer framåt att utföras utanför kontorstid.
– Fräsningen av golvet som pågått i Hus 1 klarar Natuvårdverkets krav på buller från byggarbetsplatsen och kommer därför att fortsätta även nästa vecka.

Ljud som klarar bullerkrav kan fortfarande upplevas som störande. Vi tar därför era synpunkter på allvar och kommer gärna förbi era lokaler för att berätta mer om projektet och vad som planeras framåt. Hör av er till Vasakronan om ni önskar boka in en presentation eller ett möte.

Planerade driftavbrott 
Inga planerade driftavbrott

Nedgång T-bana avstängd 
Nedgången till T-banan som ligger mellan Hötorgshus 1 och 2 med ingång från Sergelgatan är nu avstängd. Vi hänvisar till nedgången på andra sidan Sveavägen samt på Kungsgatan intill Konserthuset.
Entrén till Hus 1 är fortfarande öppen och det kommer fortfarande gå att ta sig in till Hus 1 via Sergelgatan.

Geoborrningar 
Nu i januari kommer vi att påbörja momentet geoborrning. Detta innebär att vi ska borra oss ned berget för att bygga en geoenergianläggning. Denna anläggning möjliggör att berget kan förse våra hus med värme och kyla.

    – Vad innebär detta för hyresgäster & grannar?
I starten av detta moment skall vi transportera ner borriggarna längs ned till våning -3 (även kallat Garageplan 2). Detta kan skapa tillfälliga störningar i trafiken ned      till lastfar och garage. Flaggvakter kommer att finnas på plats.

När momentet sedan är igång ska vi borra oss långt ned i berget och när en borrning är påbörjad går den inte att avbryta. I dagsläget vet vi inte i vilken omfattning            detta kan komma att påverka er. Vibrationsmätningar, riskinventeringar och utredningar har utförts i området och vi har försäkrat oss om att arbetet är säkert både      för er som jobbar i Hötorgshusen men även för grannar som befinner sig runt omkring.

    – Tider
Geoborrningarna kommer att utföras i tre etapper. Första etappen är belägen under Hus 2 och beräknas ta ca 4 månader med start i januari, exakt datum för start är      ej satt ännu. Andra etappen är belägen under Hus 3 och sista etappen är under Hus 4.

Omläggning telenät Hus 1: Vi skall lägga om telenätet i hus 1. Detta innebär ett kortare driftstopp för er som använder telefoni, t.ex fax. Vänligen återkom till Emma Borgman om ni nyttjar telefonin så ska vi samordna detta med berörda.

Informationsmöte 22 januari Hus 1
Under Q1 2020 kommer vi att öpnna tillfälliga entréer till Hus 1 & 2. Vi kommer även att renovera hissar samt utföra andra arbeten som kan komma att bli mer märkbara för er hyresgäster. Inför detta vill vi bjuda in hyresgäster i Hus 1 & 2 till ett informationsmöte. En separat inbjudan för detta kommer har skickats ut.

Informationsmöte Hus 3 & 4 2020
Vi kommer även vid ett separat tillfälle att bjuda in hyresgäster i Hus 3 & 4 till ett informatinsmöte inför ombyggnation av hissar samt starten av etapp 2. Mer information med datum och tider kommer!

Pågående arbeten Hus 1
Rivningsprocessen i hus 1 fortsätter. På våning -4 och -3 bygger vi om undercentraler och teknikrum. Här pågår just nu tyngre rivning av väggar och golv på flera ställen.
I lokalerna på vån -1 och 0 river vi rulltrappor, väggar, golv och installationer. Vi utformar nya ytor och monterar därför in nya stålbalkar som hjälper till att hålla upp konstruktionen.

Pågående arbeten Hus 2
Lättare rivning har påbörjats i den avstängda delen av passagen vid entrén i Hus 2 samt lokalerna runt omkring. Vi har även påbörjat tyngre rivning där vi bl.a. bilar bort det befintliga golvet för att kunna lägga nytt. Vi kommer även att såga i bjälklaget. Det kommer därför att vara bullrigt vid hisshallen i hus 2.

Nya utrymningsvägar Hus 1
Nya utrymningsvägar har etablerats i Hus 1. Det går inte längre att utrymma ut på terrassen. I trapphuset närmast Sveavägen leds du istället ned till markplan och ut på Sveavägen. I trapphuset närmast Sergelgatan leds du ned till entréplan och ut genom stora entrén på Sveavägen 17. Följ utrymningsskyltarna i trapphus och hisshall.

Entré Hus 2
Vi hänvisar hyresgäster och besökare i hus 2 till entrén på Sveavägen 13 eller Sergelgatan 16. Område avstängt enligt röd markering på bilden nedan.

 

Hus 1 & 2: Avstängningar enligt röd markering.

 

Besök från projektet
Framöver kan det vara så att projektet behöver komma in hos er hyresgäster för utredning av installationer eller liknande. Det är då mycket viktigt att detta är aviserat i förhand av Emma Borgman. Det är även viktigt att era besökaren visar upp giltig identifikation i form av ID06 där namn och företag framgår. Släpp inte in någon som utger sig för att vara från projektet eller Vasakronan om detta ej är aviserat i förväg.

Inför kommande driftavbrott
Inga inplanerade driftavbrott.
Kontakta Emma Borgman om ni har känslig utrustning i er lokal. Med känslig utrusning syftar vi till exempel på medicinskåp som kräver kyla, egna servrar, UPS:er till datanät eller liknande.

Garage & Hissar
Parkeringsplatserna i sektion 100 på garageplan 1 samt sektion G på garageplan 2 är avstängda.  En del av sektion F på garageplan 2 kommer under vecka 37 att användas för montage av ventilation. Detta område är markerat och parkering där kommer ej att vara möjlig.

I hus 1 är hiss A-D öppna som vanligt och i hus 2 är hiss A-F öppna som vanligt. Övriga hissar som tar er ned till garage och förrådsplan har låsts av bygget då obehöriga numera ej äger tillträde till dessa arbetsområden.

Leveranser & sophantering
Lastning och lossning är inte tillåten på markplan. Enligt avtal skall samtliga leveranser ske via lastplanet. Notera att det är begränsad höjd för bilar som skall ned där. För att säkerställa era leveranser behöver ni därför ta kontakt med ert/era fraktbolag och informera dem om maxhöjder på bilar och liknande information. Ni hittar direktiven i era avtal.

Lastplatserna på lastplan är öppna som vanligt. Vid hus 1 & 2 kommer det dock vara extra högt tryck på kajplatserna då bygget får leveranser samt hanterar byggsopor vid dessa. Har ni leveranser till kajplats 8 och 9 är det bra att förvarna era leverantörer att det finns risk för lite väntetid.

Sophanteringen via Ragnsells fungerar som vanligt och befintliga soprum är öppna.

Avlämningszoner
För er som har besökare som anländer med taxi hänvisar vi till avlämningszon på Sveavägen 5-9. På grund av linjetrafiken får denna zon ej blockeras på vardagar kl.06-09 och kl.15-18.

Förråd
Det är begränsad åtkomst till förråden på våning 0, -1 och -2. För er som fortfarande har kvar era förråd på dessa plan vänligen kontakta Emma Borgman inför önskat besök . Detta då tillfartsvägarna ligger inom byggarbetsområdet och flera arbeten kommer att pågå runt omkring.

Cykelrum
Det nya cykelrummet nås enklast via garagenedfarten från Sveavägen. När du cyklar ned från Sveavägen håller du vänster. När du passerat Ragnsells finns en lila skylt markerad med ”Cykelrum” på din vänstra sida i färdriktningen.
Du kan även nå cykelrummet via nedfarten från Slöjdgatan. Se karta nedan.

När du lämnat din cykel tar du dig lättast upp till entréplan i hus 3 via hissen som ligger mitt emot cykelrummet. För att kunna använda hissen behöver du ditt passerkort eller tagg. Passerkort eller tagg behövs även för att komma in från lastplan och vidare in i fastigheten. Samtliga hyresgäster i hus 1 och 2 har access till dessa dörrar. För att sedan komma in till själva cykelrummet används samma kod som för tidigare cykelrum.

 

Vägbeskrivning till nytt cykelrum. Röd pil visar ingång från Sveavägen ned till Hötorgsgaraget. Planritningen visar lastplan på vån -1.

 

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Det är de så kallade ”lågdelarna” till Hötorgshus 1-4 som byggs om, det vill säga från källare upp till terrassen. Det innebär att alla handels- och entréytor vid både Sergelgatan och Sveavägen omfattas av projektet. Det är anledningen till att butikslokalerna i kvarteret har tomställts.

Hur blir det när det är klart?

När hela projektet är klart 2022 är det både ny yta och innehåll. Fasaderna byts ut och utbudet blir något helt nytt. Det blir mer service, fler restauranger och mötesplatser. Även shoppingutbudet blir något helt annat.

Två nya entrélobbys till kontoren gör det enklare att hitta till Hötorgshusen. En entré mellan hus 1 och 2, och en entré mellan hus 3 och 4 ökar tydligheten i kvarteret. Entréerna blir bemannade med receptioner och får direktaccess upp till terrassen.

Illustration över flöden via två nya entrélobbys till Hötorgshusen.

Hur genomförs byggprojektet?

Vi har delat upp byggprojektet i två etapper för att alla butiker och restauranger inte ska behöva stänga samtidigt. Etapp 1 omfattar i grova drag lågdelen till Hötorgshus 1 och 2, medan Hötorgshus 3 och 4 tillhör etapp 2.

Hur ser projektets tidplan ut?

Etapp 1 planeras utföras Q3 2019 – Q1 2021 och Etapp 2 Q3 2020 – Q4 2022.

Illustration över projektets omfattning. Det är den s.k. lågdelen som byggs om, från plan -4 upp till terrassen. Byggprojektet delas upp i två etapper.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Det kommer att vara byggplank, byggställningar och bygghiss runt fastigheten. Eftersom det ska skapas ett entrétorg mellan Hötorgshus 1 och 2 blir det utrymmet en avstängd byggarbetsplats. Det innebär att Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgatan hålls stängd under hela Etapp 1. Närmaste tunnelbaneuppgång blir då på Kungsgatan, bakom Konserthuset.

Vi planerar att ha delar av Hötorgsterrassen öppen  under de sommarsäsonger då byggprojektet pågår, men då troligtvis under lite andra former.

 

English Summary

Prior the start of this project sound investigations were carried out to see how different tasks effected the sound levels on the office floors. The investigations did not cover all elements in different positions and therefore we have to carry out some of our work steps to see how they affect the sound level in the house.
– The chopping work that has been going on in House 2 will from now on be carried out outside of office hours.
– The milling work of the floors in house 1 meets the National Environmental Protection Agency’s demands for noise from the construction site and will therefore continue next week.

Sound that meets the noise requirements can still be perceived as disturbing. We therefore take your opinions seriously and will gladly come by your workplace to tell you more about the project and the future plans. Please contact Vasakronan if you would like to schedule a meeting.

Subway Entrance closed
The subway entrance between House 1 & 2 is now closed. To reach the subway station use the entrances on Kungsgatan or Sveavägen. 

Drilling for Geothermal Energy 
In January we will start drilling in the ground on level -3 below house 1 and 2 for geothermal energy. We will build geothermal pumps that will serve our houses as heating and cooling system.

  • How will this affect our tenants and neighbors?
    At start the drilling rigs have to be transported down to floor -3. This may create temporary interruptions in traffic by the loading docks on floor -1 and in the garage areas . Flag guards will be placed out to handle the logistics.When the rigs are set up the drilling begins. We will drill well into the rock below House 1 & 2. When a drilling has begun it cannot be interrupted. At present, we do not know to what extent this may affect you. Vibration measurements, risk inventories and further investigations have been carried out in the area and we have ensured that the work is safe for both tenants and neighbors.
  • Time schedule
    The drilling will be carried out in three stages. The first stage is located under House 2 with the estimated timescale of 4 months, with start in January. The second stage is located under House 3 and the third stage is located under House 4.

Information meeting House 1& 2
During the first quarter of 2020 we will open temporary entrances to house 1 and 2. The entrances that are used today will be closed. Tenants from house 1 & 2 has been invited to an information meeting regarding entrances, orientation, renovations of elevators and other events that will affect you and your visitors.

Work in progress
At this stage of the project we are mainly doing demolition work in house 1 and 2. On the lower floors we are tearing down walls, removing the surface of the floors, taking out old escalators and disassemble old installations. To the extent possible we try to perform work that result in unwanted or unpleasant noise outside of office hours. However, you will notice the reconstruction during ordinary office hours too. Vasakronan’s phone for disturbance calls is always open.

The passage between Sveavägen and house 1 & 2 is closed. You will reach the entrance to house 1 from Sergelgatan.

Entrance House 2
The entrance closest to the subway in house 2 is closed. Tenants and visitors are referred to the main entrances on Sergelgatan 18 and Sveavägen 13.
A part of the passageway by the elevators is closed of and we will start demolition work here. This means that it will be unwanted noise by the elevators from time to time.

New emergency routs House 1
The emergency routes in house 1 is changed. Routes that used to exit out on to the terrace is closed.
– Tenants who exit thru the stairwell closest to Sveavägen: Follow the emergency exit signs in the stairwell down to floor 0 and exit out on to Sveavägen.
Tenants who exit thru the stairwell closest to Sergelgatan: Follow the emergency exit signs in the stairwell down to floor 0 and exit out thru the main entrance and walk further out to Sergelgatan. See map here.

Garage & Elevators
The parking spots in section 100 on garage floor 1 and section G on garage floor 2 is now closed.

Elevators A-D in house 1 works as usual and so does the elevators in house 2.

Bike room
We have built a new bike room. The easiest way to reach it is to bike down the garage entrance from Sveavägen, keep left and keep your eyes open for a purple sign on your left side that says “Cykelrum”. See map above. Use your tag or passage card to entrance the first door. Use the same code as before for the second door. .

Taxi Zone & Deliveries
A drop-off zone is located in front of house 3 on Sveavägen 5-9 . 

Bigger deliveries should be sent to floor -1 and guided to drop-off zone 9 for house 1 and drop-off zone 8 for house 2.

Storage rooms
For tenants who still have storage rooms under house 1 and 2 the access will be limited. Please contact Emma Borgman if you wish to visit your storage.

Visitors from the project
You may have visitors from the project who needs to inspect existing installations. Before you let them in please make sure that they have announced their visit beforehand and that they carry valid identification in form of ID06. The ID06 card will show full name and executing Company.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Emma Borgman, projektkommunikatör
emma.borgman@vasakronan.se, tel. 073-083 93 03
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 
Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg