Bygginfo Sergelgatan

stadsutvecklingsprojekt i
Stockholm city

Vasakronan utvecklar Sergelgatan och den så kallade ”lågdelen” som binder samman Hötorgshus 1-4. Byggprojektet är uppdelat i två etapper och påbörjas september 2019. Läs mer om Sergelgatan och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Maila ditt namn och e-postadress till emma.borgman@vasakronan.se

Aktuell bygginfo

Uppdaterat 14 november 2019

Projektet Sergelgatan är nu igång!
Läs här vad det innebär för dig som arbetar i Hötorgshusen eller i området.
For information in English click here.

Planerat driftavbrott 14/11!
Var? Hus 1
Vad? Avstängning vatten
När? 14/11 kl.22-05

Vattnet är igång som vanligt på fredag morgon. Vid de första spolningarna i kran kan det komma missfärgat och luftblandat vatten. Detta försvinner efter några sekunders spolning.

Nya utrymningsvägar Hus 1
Nya utrymningsvägar har etablerats i Hus 1. Det går inte längre att utrymma ut på terrassen. I trapphuset närmast Sveavägen leds du istället ned till markplan och ut på Sveavägen. I trapphuset närmast Sergelgatan leds du ned till entréplan och ut genom stora entrén på Sveavägen 17. Följ utrymningsskyltarna i trapphus och hisshall.
Nya utrymningsplaner är beställda och kommer att skickas ut till samtliga i hus 1.

Entré Hus 2
Vi kommer nu att påbörja rivning i den avstängda delen av passagen vid entrén i Hus 2. Vi skall bl.a. bila bort det befintliga golvet för att kunna lägga nytt. Det kommer därför att vara bullrigt vid hisshallen i hus 2.
Vi hänvisar hyresgäster och besökare i hus 2 till entrén på Sveavägen 13 eller Sergelgatan 18.

 

Hus 1 & 2: Avstängningar enligt röd markering.

Otillåten skyltning
Det är inte tillåtet att sätta upp egna hänvisningsskyltar på byggplanket. För att sätta upp en skylt på planket krävs ett dels godkännande från Vasakronan samt skyltlov som utfärdas av Stockholms stad. Följer man inte stadens regler om lov riskerar man att bli bötfälld. Vi ber därför er som ej har fått godkänt att sätta upp skyltar att ta ned dem.

Terrassen
De delar av terrassen som berörs av Etapp 1 är stängda. Se bild över etappindelningen längre ned på sidan.
Arbetet på terrassen pågår för fullt. Just nu plockar vi bort den befintliga stenen. Rivningsarbetet av terrassen beräknas pågå fram till slutet av februari 2020.

Stängning Tunnelbaneuppgången skjuts upp
Avspärrningen av nedgången till T-banan på Sveavägen 17 skjuts upp. Vi kommer att gå ut med ett nytt datum så fort det är fastställt.

Besök från projektet
Framöver kan det vara så att projektet behöver komma in hos er hyresgäster för utredning av installationer eller liknande. Det är då mycket viktigt att detta är aviserat i förhand av Emma Borgman. Det är även viktigt att era besökaren visar upp giltig identifikation i form av ID06 där namn och företag framgår. Släpp inte in någon som utger sig för att vara från projektet eller Vasakronan om detta ej är aviserat i förväg.

HUS 1 & 2

Pågående arbeten
Nere på garageplanen under hus 1 & 2 skall vi börja bila bort överbetongen. Här pågår även en del håltagningar och rivning av tunga väggar.

I lokalerna på entréplan närmast Konserthuset i hus 1 förbereder vi en tillfällig entré som beräknas att tas i bruk under slutet av kvartal 1 2020. Vi river även en del befintliga våningsplan och golv i detta område inför kommande restauranger och butiksytor.

I övrigt fortsätter vi med tyngre rivningsarbeten på våning -4 och upp till markplan i både hus 1 & 2. Samt lättare rivning på våning 1-2.

Inför kommande driftavbrott
Inga inplanerade driftavbrott.
Kontakta Emma Borgman om ni har känslig utrustning i er lokal. Med känslig utrusning syftar vi till exempel på medicinskåp som kräver kyla, egna servrar, UPS:er till datanät eller liknande.

Garage & Hissar
Parkeringsplatserna i sektion 100 på garageplan 1 samt sektion G på garageplan 2 är avstängda.  En del av sektion F på garageplan 2 kommer under vecka 37 att användas för montage av ventilation. Detta område är markerat och parkering där kommer ej att vara möjlig.

I hus 1 är hiss A-D öppna som vanligt och i hus 2 är hiss A-F öppna som vanligt. Övriga hissar som tar er ned till garage och förrådsplan har låsts av bygget då obehöriga numera ej äger tillträde till dessa arbetsområden.

Leveranser & sophantering
Lastning och lossning är inte tillåten på markplan. Enligt avtal skall samtliga leveranser ske via lastplanet. Notera att det är begränsad höjd för bilar som skall ned där. För att säkerställa era leveranser behöver ni därför ta kontakt med ert/era fraktbolag och informera dem om maxhöjder på bilar och liknande information. Ni hittar direktiven i era avtal.

Lastplatserna på lastplan är öppna som vanligt. Vid hus 1 & 2 kommer det dock vara extra högt tryck på kajplatserna då bygget får leveranser samt hanterar byggsopor vid dessa. Har ni leveranser till kajplats 8 och 9 är det bra att förvarna era leverantörer att det finns risk för lite väntetid.

Sophanteringen via Ragnsells fungerar som vanligt och befintliga soprum är öppna.

Avlämningszoner
För er som har besökare som anländer med taxi hänvisar vi till avlämningszon på Sveavägen 5-9. På grund av linjetrafiken får denna zon ej blockeras på vardagar kl.06-09 och kl.15-18.

Förråd
Det är begränsad åtkomst till förråden på våning 0, -1 och -2. För er som fortfarande har kvar era förråd på dessa plan vänligen kontakta Emma Borgman inför önskat besök . Detta då tillfartsvägarna ligger inom byggarbetsområdet och flera arbeten kommer att pågå runt omkring.

Cykelrum
Det nya cykelrummet nås enklast via garagenedfarten från Sveavägen. När du cyklar ned från Sveavägen håller du vänster. När du passerat Ragnsells finns en lila skylt markerad med ”Cykelrum” på din vänstra sida i färdriktningen.
Du kan även nå cykelrummet via nedfarten från Slöjdgatan. Se karta nedan.

När du lämnat din cykel tar du dig lättast upp till entréplan i hus 3 via hissen som ligger mitt emot cykelrummet. För att kunna använda hissen behöver du ditt passerkort eller tagg. Passerkort eller tagg behövs även för att komma in från lastplan och vidare in i fastigheten. Samtliga hyresgäster i hus 1 och 2 har access till dessa dörrar. För att sedan komma in till själva cykelrummet används samma kod som för tidigare cykelrum.

 

Vägbeskrivning till nytt cykelrum. Röd pil visar ingång från Sveavägen ned till Hötorgsgaraget. Planritningen visar lastplan på vån -1.

 

Aktuell orienteringskarta. Uppdaterad 5 november.

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Det är de så kallade ”lågdelarna” till Hötorgshus 1-4 som byggs om, det vill säga från källare upp till terrassen. Det innebär att alla handels- och entréytor vid både Sergelgatan och Sveavägen omfattas av projektet. Det är anledningen till att butikslokalerna i kvarteret har tomställts.

Hur blir det när det är klart?

När hela projektet är klart 2022 är det både ny yta och innehåll. Fasaderna byts ut och utbudet blir något helt nytt. Det blir mer service, fler restauranger och mötesplatser. Även shoppingutbudet blir något helt annat.

Två nya entrélobbys till kontoren gör det enklare att hitta till Hötorgshusen. En entré mellan hus 1 och 2, och en entré mellan hus 3 och 4 ökar tydligheten i kvarteret. Entréerna blir bemannade med receptioner och får direktaccess upp till terrassen.

Illustration över flöden via två nya entrélobbys till Hötorgshusen.

Hur genomförs byggprojektet?

Vi har delat upp byggprojektet i två etapper för att alla butiker och restauranger inte ska behöva stänga samtidigt. Etapp 1 omfattar i grova drag lågdelen till Hötorgshus 1 och 2, medan Hötorgshus 3 och 4 tillhör etapp 2.

Hur ser projektets tidplan ut?

Etapp 1 planeras utföras Q3 2019 – Q1 2021 och Etapp 2 Q3 2020 – Q4 2022.

Illustration över projektets omfattning. Det är den s.k. lågdelen som byggs om, från plan -4 upp till terrassen. Byggprojektet delas upp i två etapper.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Det kommer att vara byggplank, byggställningar och bygghiss runt fastigheten. Eftersom det ska skapas ett entrétorg mellan Hötorgshus 1 och 2 blir det utrymmet en avstängd byggarbetsplats. Det innebär att Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgatan hålls stängd under hela Etapp 1. Närmaste tunnelbaneuppgång blir då på Kungsgatan, bakom Konserthuset.

Vi planerar att ha delar av Hötorgsterrassen öppen  under de sommarsäsonger då byggprojektet pågår, men då troligtvis under lite andra former.

 

English Summary

At this stage of the project we are doing preparation works for the coming reconstruction. We do demolition work and build temporary installation systems that will serve the house while we replace the old ones. To the extent possible we try to perform work that result in unwanted or unpleasant noise outside of office hours. However, you will notice the reconstruction during ordinary office hours too. Vasakronan’s phone for disturbance calls is always open.

The passage between Sveavägen and house 1 & 2 is now closed. You will reach the entrance to house 1 and from Sergelgatan.

The stairway down to the subway is still open.

Entrance House 2
The entrance closest to the subway in house 2 is now closed. Tenants and visitors are referred to the main entrances on Sergelgatan 18 and Sveavägen 13.
A part of the passageway by the elevators will be closed of and we will start demolition work here. This means that it will be unwanted noise by the elevators from time to time.

Demolition work House 2 floor -1
We are doing heavier demolition work in the hallways outside the elevators in house 2 floor -1. See red marking in picture below. Tenants who access their premises thru this passage has been notified separately.

 

Garage & Elevators
The parking spots in section 100 on garage floor 1 and section G on garage floor 2 is now closed.

Elevators A-D in house 1 works as usual and so does the elevators in house 2.

Bike room
We have built a new bike room. The easiest way to reach it is to bike down the garage entrance from Sveavägen, keep left and keep your eyes open for a purple sign on your left side that says “Cykelrum”. See map above. Use your tag or passage card to entrance the first door. Use the same code as before for the second door. .

Taxi Zone & Deliveries
A drop-off zone is located in front of house 3 on Sveavägen 5-9 . 

Bigger deliveries should be sent to floor -1 and guided to drop-off zone 9 for house 1 and drop-off zone 8 for house 2.

Storage rooms
For tenants who still have storage rooms under house 1 and 2 the access will be limited. Please contact Emma Borgman if you wish to visit your storage.

Visitors from the project
You may have visitors from the project who needs to inspect existing installations. Before you let them in please make sure that they have announced their visit beforehand and that they carry valid identification in form of ID06. The ID06 card will show full name and executing Company.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Emma Borgman, projektkommunikatör
emma.borgman@vasakronan.se, tel. 073-083 93 03
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 
Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg