Bygginfo Folkungagatan 44

Ett spännande byggprojekt mitt på Söder

På Folkungagatan 44 uppförs ett nytt, klimatsmart kontorshus om 23 000 kvm. Byggprojektet startade i december 2018 och står klart 2022.

Läs mer om projektet

Aktuell bygginfo

Uppdaterat november 2021

Arbetet flyter på för fullt i projektet.

Arbeten inomhus:

  • Idag är det mesta av arbetet inomhus och vi håller nu på med installationer på alla våningsplan. På vissa våningar har vi kommit ännu längre, där sätter vi redan mattor och monterar armaturer. Kort sagt så är det full fart inne i huset och dessa arbeten kommer fortsätta hela vintern och in på våren.

Arbeten i garage:

  • I garaget gör vi just nu en del betongarbeten för att säkerställa kvalitén på både nytt och befintligt material, ni som huserar i hus 01 kan till viss del ha hört dessa arbeten under den senaste tiden. Vi jobbar på för fullt och hoppas på att vara klara inom kort. Arbetena kommer förläggas till mornar mellan kl. 07.00 – 09.00 i största mån. Skulle någon annan tid behöva användas meddelar vi det veckan innan.

Arbeten utomhus:

  • Utomhus görs det just nu lite mindre tätnings- och markarbeten i den södra änden av passagen, vilket planeras fortsätta framåt januari. Vi bedömer inte att detta ska påverka ventilationen då luftintagen till huset ej är placerade i närheten.

Vasakronan och projektet jobbar kontinuerligt med att alla ska kunna jobba säkert och känna sig trygga under rådande omständigheter vi har på grund av Covid-19. Även om vi har blivit tvungna att granska vissa arbetssätt och göra åtgärder jobbar vi efter samma tidplan som tidigare.

 


 

Byggbuller

Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget under hela projekttiden. Vi väljer alltid de tystaste arbetsmetoderna för att minska bullernivåerna. Bullermätare sätts upp runt om kvarteret så att vi lätt kan följa upp hur mycket vi låter. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser och vår störningstelefon går att nå dygnet runt.

Störningstelefon och brusreducerande hörlurar

Vår störningstelefon nås dygnet runt numret hittar du längst ner på sidan. Brusreducerande hörlurar finns att låna för dem som arbetar i Hus 01/Västgötagatan 5. De lånas per dag och kvitteras ut i den gemensamma receptionen på Västgötagatan 5.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till hanna.glaas@vasakronan.se

Kontakt

Störningsanmälan

Kontakta Vasakronans kundservice  kundservice@vasakronan.se eller tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Hanna Glaas, projektkommunikatör
hanna.glaas@vasakronan.se, tel. 076-781 99 33
Hanna hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Vill du veta mer om byggprojektet? Kontakta Thomas!

Thomas Lindström thomas.lindstrom@vasakronan.se