Ett spännande byggprojekt mitt på Söder

På Folkungagatan 44 uppförs ett nytt, klimatsmart kontorshus om 23 000 kvm. Byggprojektet startade i december 2018 och står klart 2022.

Läs mer om projektet

Aktuell bygginfo

Uppdaterat juni 2022

Projektets arbeten fortsätter tuffa på enligt plan och vi kommer nu till sommaren att färdigställa våra arbeten utomhus.

Arbeten inomhus:

  • Test av brandlarm sker vid ett par tillfällen under våren. Nästa tillfälle är måndag 13 juni med start kl. 15.00.
  • Vi fortsätter med installationer på alla våningsplan. På vissa våningar har vi kommit ännu längre, där sätter vi redan mattor och monterar armaturer. Kort sagt så är det full fart inne i huset och dessa arbeten kommer att gå in i sin slutfas under juni.

Arbeten utomhus:

  • Markarbeten kommer fortgå under juni mellan husen. Det kommer att planteras träd, buskar och läggas sten – allt för att skapa en så trevlig miljö runt våra fastigheter som möjligt.

 


 

Byggbuller

Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget under hela projekttiden. Vi väljer alltid de tystaste arbetsmetoderna för att minska bullernivåerna. Bullermätare sätts upp runt om kvarteret så att vi lätt kan följa upp hur mycket vi låter. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser och vår störningstelefon går att nå dygnet runt.

Störningstelefon och brusreducerande hörlurar

Vår störningstelefon nås dygnet runt numret hittar du längst ner på sidan. Brusreducerande hörlurar finns att låna för dem som arbetar i Hus 01/Västgötagatan 5. De lånas per dag och kvitteras ut i den gemensamma receptionen på Västgötagatan 5.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till hanna.glaas@vasakronan.se

Kontakt

Störningsanmälan

Kontakta Vasakronans kundservice  kundservice@vasakronan.se eller tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Hanna Glaas, projektkommunikatör
hanna.glaas@vasakronan.se, tel. 076-781 99 33
Hanna hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Vill du veta mer om byggprojektet? Kontakta Thomas!

Thomas Lindström thomas.lindstrom@vasakronan.se