Bygginfo Folkungagatan 44

Ett spännande byggprojekt
mitt på Söder

På Folkungagatan 44 uppförs ett nytt, klimatsmart kontorshus om 23 000 kvm. Byggprojektet startade i december 2018 och står klart 2022. Läs mer om utvecklingen här!

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till hanna.glaas@vasakronan.se

Aktuell bygginfo


Uppdaterat oktober 2020

 

Stom-montage inleds

Sommarens arbeten har gått enligt plan och nu avslutas de markarbeten och grundförstärkningsarbeten som pågått under de senaste månaderna.

Nästa moment blir nu att resa husets stomme. Montaget påbörjas i veckan och planeras pågå till våren 2021 då stommen ska ha nått husets fulla höjd.

Materialet till stommen levereras både via Åsögatan och Folkungagatan, för att sedan lyftas vidare in med lyftkranar.

Tätskiktsarbete på gården

Vi kommer inom kort att lägga tätskikt på gården/passagen för att täta källaren i nya huset. Tätningen kan i viss mån orsaka lukt likt asfaltering.

 

Arbetstider

Arbetena befinner sig i en intensiv fas och arbetsdagarna pågår mellan kl. 07-19. De mest ljudliga arbetena utförs mellan kl. 8-16.

Passagen avstängd

Passagen som leder mellan Åsögatan 101 och Folkungagatan är del av byggarbetsplatsen och hålls avstängd för allmänheten tills byggnationen är klar 2022. Vi hänvisar till alternativa vägar för att ta sig mellan Folkungagatan och Åsögatan under perioden. Cykelparkeringar hittas bl.a. på Västgötagatan.

 


 

Byggbuller


Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget under hela projekttiden. Vi väljer alltid de tystaste arbetsmetoderna för att minska bullernivåerna. Bullermätare sätts upp runt om kvarteret så att vi lätt kan följa upp hur mycket vi låter. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser och vår störningstelefon går att nå dygnet runt.

Störningstelefon och brusreducerande hörlurar

Vår störningstelefon nås dygnet runt. Brusreducerande hörlurar finns att låna för dem som arbetar i Hus 01/Västgötagatan 5. De lånas per dag och kvitteras ut i den gemensamma receptionen på Västgötagatan 5.

Kontakt

Störningsanmälan

Kontakta Vasakronans kundservice  kundservice@vasakronan.se eller tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Vill du veta mer om byggprojektet? Kontakta Thomas!

Thomas Lindström
Thomas Lindström thomas.lindstrom@vasakronan.se