Bygginfo Folkungagatan 44

Ett spännande byggprojekt
mitt på Söder

Den befintliga byggnaden på Folkungagatan 44 är tekniskt uttjänt och rivs. Istället uppförs ett nytt, klimatsmart kontorshus om 23 000 kvm. Byggprojektet startade i december 2018 och står klart 2021. Läs mer om utvecklingen här!

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterat januari 2019

Vad händer i projektet just nu?

Lättrivning i befintlig byggnad
Under december påbörjades projektet med lättrivning i källaren i den befintliga byggnaden på Folkungagatan 44. Med lättrivning innebär att innerväggar, inredning och installationer tas ner. Lättrivningen planeras pågå till och med april 2019 och orsakar inga större störningar.

Pålningsarbeten december-april
Innan årsskiftet inleddes även grundförstärkningsarbeten i källare och garage under gården. Pålar sätts ner i marken för att ge det nya huset en stadig grund att stå på. Istället för att slå ner pålarna har en metod där pålarna borras ner valts för att minska störningarna.

Byggbuller
Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget under hela projekttiden. Vi väljer alltid de tystaste arbetsmetoderna för att minska bullernivåerna. Bullermätare sätts upp runt om kvarteret så att vi lätt kan följa upp hur mycket vi låter. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser och vår störningstelefon går att nå dygnet runt.

Information för er som jobbar på Västgötagatan 1-7

Tider för de mest störande arbetena – kl. 07-09, 12-13 och 17-19
Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget, men en del arbetsmoment går helt enkelt inte att utföra utan att orsaka buller eller vibrationer. För att verksamheterna på Västgötagatan ska påverkas så lite som möjligt planeras de mest störande bilningsarbetena sedan några veckor tillbaks till morgon kl. 07-09 och kväll kl. 17-19. Nu utökar vi den tiden och jobbar även kl. 12-13. Den utökade ”störningstimmen” över lunchen är för att komma ikapp men eventuella arbetsmoment som inte hunnits med under morgonen. På så sätt minskar vi risken att pålnings- och bilningsarbetena drar ut på tiden.

Störningstelefon och brusreducerande hörlurar
Upplever ni stora störningar under andra tider nås vår störningstelefon dygnet runt. Brusreducerande hörlurar finns att låna för dem som arbetar i huset. De lånas per dag och kvitteras ut i den gemensamma receptionen på Västgötagatan 5.

Garaget stängt
Rivningsmassorna från lättrivningen forslas, via källaren, ut genom garageinfarten på Västgötagatan 5. I och med detta hålls garaget stängt men cykelrum, omklädningsrum och förråd nås som vanligt. Även miljörummet hålls öppet men nås endast från Västgötagatan då ingången från garaget stängts i samband med lättrivningen.

Kontakt

StörningsanmälanKontakta Vasakronans kundtjänst  kundtjanst@vasakronan.se eller tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg