Bygginfo Folkungagatan 44

Ett spännande byggprojekt
mitt på Söder

Den befintliga byggnaden på Folkungagatan 44 är tekniskt uttjänt och rivs. Istället uppförs ett nytt, klimatsmart kontorshus om 23 000 kvm. Byggprojektet startade i december 2018 och står klart 2022. Läs mer om utvecklingen här!

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till natalie.vikberg@vasakronan.se

Aktuell bygginfo
Uppdaterat september 2019

Förberedelse inför byggstart

Passagen avstängd

Passagen som leder mellan Åsögatan 101 och Folkungagatan är del av byggarbetsplatsen och hålls avstängd för allmänheten tills byggnationen är klar 2022. Vi hänvisar till alternativa vägar för att ta sig mellan Folkungagatan och Åsögatan under perioden. Cykelparkeringar hittas bl.a. på Västgötagatan.

 

 


 

Vad händer i projektet just nu?

Arbetena med lättrivning, pålning och grundförstärkning som utförts under våren och sommaren är avslutade. Tungrivning av det befintliga huset på Folkungagatan 44 planeras starta under hösten 2019.

Byggbuller
Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget under hela projekttiden. Vi väljer alltid de tystaste arbetsmetoderna för att minska bullernivåerna. Bullermätare sätts upp runt om kvarteret så att vi lätt kan följa upp hur mycket vi låter. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser och vår störningstelefon går att nå dygnet runt.

Information för er som jobbar på Västgötagatan 1-7

Tider för de mest störande arbetena – kl. 07-09, 12-13 och 17-19
Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget, men en del arbetsmoment går helt enkelt inte att utföra utan att orsaka buller eller vibrationer. För att verksamheterna på Västgötagatan ska påverkas så lite som möjligt planeras de mest störande arbetena till kl. 07-09, 12-13 och 17-19.

Störningstelefon och brusreducerande hörlurar
Upplever ni stora störningar under andra tider nås vår störningstelefon dygnet runt. Brusreducerande hörlurar finns att låna för dem som arbetar i huset. De lånas per dag och kvitteras ut i den gemensamma receptionen på Västgötagatan 5.

Kontakt

StörningsanmälanKontakta Vasakronans kundservice  kundservice@vasakronan.se eller tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Natalie Vikberg, projektkommunikatör
natalie.vikberg@vasakronan.se, tel. 073-309 36 20
Natalie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg