Bygginfo Folkungagatan 44

Ett spännande byggprojekt
mitt på Söder

På Folkungagatan 44 uppförs ett nytt, klimatsmart kontorshus om 23 000 kvm. Byggprojektet startade i december 2018 och står klart 2022. Läs mer om utvecklingen här!

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till hanna.glaas@vasakronan.se

Aktuell bygginfo

Uppdaterat september 2021
Arbetet har flutit på bra över sommaren. Kranarna är nu nedmonterade och arbetet börjar så småningom flytta sig mer och mer in i huset. Arbetet börjar med att bygga igen de ytor som kranarna har stått på för att sedan kunna täta till och få igång värmen i huset. Vart efter huset blir tätare och yttre arbeten blir färdigställda kommer nu intransport till större del ske invändigt via garageentrén på Västgötagatan.

Innergård (där kran varit placerad mot kyrkan)

  • Bjälklag har lagts på.
  • Mindre takarbeten för att isolera och täta ytan görs innan sedumtaket läggs på. Vid detta arbete kan en viss asfaltsliknande lukt kännas, den är ofarlig och arbetet kommer inte att pågå under en längre tid.
  • Fasadarbeten fortsätter.

Yta mellan kontorshusen

  • Tätskikt och isolering läggs i passagen. Vid detta arbete kan en viss asfaltsliknande lukt kännas, den är ofarlig och arbetet kommer inte att pågå under en längre tid.
  • Fasaden där bygghissen har stått kommer börja att monteras innan vintern nu kommer.

Invändigt

  • Här kommer installationer och övriga arbeten fortsätta. När fasaden nu är på plats och vi jobbar inomhus tror vi därför på en mindre spridning av ljud, även om arbetet fortsätter som tidigare.

Vasakronan och projektet jobbar kontinuerligt med att alla ska kunna jobba säkert och känna sig trygga under rådande omständigheter vi har på grund av Covid-19. Även om vi har blivit tvungna att granska vissa arbetssätt och göra åtgärder jobbar vi efter samma tidplan som tidigare.

 


 

Byggbuller

Vi gör vårt bästa för att minska störningarna från bygget under hela projekttiden. Vi väljer alltid de tystaste arbetsmetoderna för att minska bullernivåerna. Bullermätare sätts upp runt om kvarteret så att vi lätt kan följa upp hur mycket vi låter. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser och vår störningstelefon går att nå dygnet runt.

Störningstelefon och brusreducerande hörlurar

Vår störningstelefon nås dygnet runt numret hittar du längst ner på sidan. Brusreducerande hörlurar finns att låna för dem som arbetar i Hus 01/Västgötagatan 5. De lånas per dag och kvitteras ut i den gemensamma receptionen på Västgötagatan 5.

Kontakt

Störningsanmälan

Kontakta Vasakronans kundservice  kundservice@vasakronan.se eller tel: 08-566 206 00 (dygnet runt).

Hanna Glaas, projektkommunikatör
hanna.glaas@vasakronan.se, tel. 076-781 99 33
Hanna hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Vill du veta mer om byggprojektet? Kontakta Thomas!

Thomas Lindström thomas.lindstrom@vasakronan.se