Miriam Johannesson tilldelas Vasakronans konststipendium 2023

Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack har delats ut varje år sedan 2005. I år går stipendiet till Miriam Johannesson för examensarbetet ”Mystery of Matter and Magic of Presence”. Genom att utforska materialets gränser och dess förvandlingspotential skapar hon en tydlig kontrast till våra föreställningar om traditionell konstruktion och metallens hårda rationella ytor.

I motiveringen konstaterar juryn:

”Miriam Johannessons sätt att närma sig metallen som material öppnar för nya former för rumslig gestaltning och installationsformat i offentliga miljöer. Genom ett närmast tyngdlöst och organiskt uttryck visar hennes examensarbete på en poetisk dimension i materialet. Vad som händer när något skimrar och hur relationen mellan olika former för rumslig och konstnärlig gestaltning kan ge oss oväntade upplevelser av en plats.”

Betydelsen av konst, design och arkitektur i stadsrummet är stor. Omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt och bidrar till både trivsel och trygghet. Som fastighets- och stadsutvecklare jobbar Vasakronan därför på många olika sätt för att få in konsten i det mer eller mindre offentliga rummet.

– Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft att förändra och påverka. Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta unga begåvade konstnärer. Miriams arbete ger inspiration och ytterligare perspektiv, och vi önskar henne varmt lycka till i hennes fortsatta konstnärliga utveckling. Samtidigt vill juryn tacka alla studenter som deltagit. Samtliga nominerade förslag är av mycket hög kvalitet, säger Susanne Wallberg, jurymedlem och affärsansvarig Vasakronan.

 

Mer om Miriam Johannesson:

Info via Konstfack
Artikel om masterarbetet
Hemsida
Instagram: /miriamjohannesson

Miriam Johannesson (Fotograf: Sara Danielsson)

Om stipendiet:
Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack instiftades 2005 och delas ut till ett examensarbete som utvecklar kontors- och arbetsplatsmiljöer eller yttre miljöer.

Juryn består av:
Malin Björnram, Vasakronans konstråd; Maria Lantz, rektor, Konstfack; Ann Magnusson, konstkonsult Vasakronans konstråd; Susanne Wallberg, affärsansvarig vid Telefonplan, Vasakronan; Peter Östman, Vasakronans konstråd.

Relaterat

Konst av återbrukat material

Miriam Johannessons examensarbete har ett fokus på att undersöka metallens egenskaper, alternativa gestaltningsuttryck och oanade användningssätt. Frågorna kopplar mot återbruk och vad man kan göra med material som uppstår vid ombyggnad eller renovering av byggnader.

När Vasakronan nyligen renoverade fasaden på ett av Hötorgshusen i Stockholm togs det vara på stora mängder aluminium och glas. Materialet har sedan återbrukats till konst i de offentliga ytorna.

Läs mer här