Dags att tänka om

Traditionell handel kommer att ha svårt att överleva i takt med konsumenternas förändrade köpprocess. Det kommer att krävas helt annan kunskap om vad som skapar en upplevelse för att nå fram i såväl nya som gamla kanaler.

På Swedish Institute for Innovative Retailing, SIIR, vid Högskolan i Borås forskar man på vad som skapar en innovativ och hållbar handel. För Malin Sundström, akademisk föreståndare på SIIR, är kunskap och insikt nyckeln till morgondagens handel.

— Det räcker inte längre med att ha en fräck inredning, utan det handlar om upplevelsen. Det betyder att medarbetarkompetens behöver stärkas så att alla förstår vikten av det personliga mötet. Vi kommer att gå från produktfokus till lönsamma kringtjänster, men framförallt måste vi förstå och utnyttja den snabba utvecklingen av digitala gränssnitt.

Jag tror att vi behöver öka kunskapsutbytet mellan fastighetsägare, handelsaktörer och forskare. Då hittar vi gemensamma samarbetsytor med fokus på framtidens handel.

Malin Sundström, SIIR

Hur hinner handelsaktörer bedriva sin dagliga verksamhet och samtidigt ta in kunskap om förändrade köpbeteenden, digital utveckling och vad som händer i andra branscher?

Svaret är att det är få verksamheter som hinner. Och det är där som Vasakronan och SIIR kommer in. I ett nystartat samarbete, som bland annat syftar till att öka kunskapsutbytet mellan fastighetsägare, handelsaktörer och forskare, kommer man att hitta gemensamma samarbetsytor med fokus på framtidens handel.

— Det kan exempelvis handla om hur vi ska hantera digitala gränssnitt eller utveckla nya verktyg för handeln och där har fastighetsägarna en stor möjlighet att hjälpa sina hyresgäster. Jag upplever att Vasakronan är en fastighetsägare i framkant som inte bara erbjuder en plats, utan även kunskap och insikter. De har förstått att det är en gemensam ansträngning att få till en framgångsrik handel, säger Malin Sundström.

I samarbetet kommer Vasakronan att kunna bidra med shoppingstråk, köpcentrum och gallerior som SIIR kan ”låna” för att bedriva forskning. För studenterna öppnar det upp dörren från labbet till en autentisk miljö. Det blir även en tydligare koppling för handelsaktörer och forskare, men framförallt så får hyresgästerna tillgång till objektiva observatörer och direkt kunskapsförstärkning.

Vi ser just nu att det finns enorma värden i Big data som går förlorade eftersom företag saknar strukturer och kompetens att ta till vara på den informationen. Den här typen av forskning är vi duktiga på och vi har arbetat länge med data mining (datautvinning) där vi identifierar sambanden i den uppsjö av information som finns tillgänglig.

Malin Sundström, SIIR

— Jag tror att vi alla lär oss att göra ett bättre jobb när någon utifrån kommer och sätter fokus på enskilda aktiviteter. På Vasakronan har vi dessutom mycket statistik som forskarna kan hjälpa oss att tyda eller förenkla, exempelvis så har vi besöksräknaren, med svårtolkade, men viktiga siffror, säger Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef handel på Vasakronan.

SIIR binder samman forskning, näringsliv och samhälle i sin jakt på ny kunskap. För att skapa en innovationskraftig handel krävs ett nära samarbete och på SIIR strävar man efter långvariga partnerskap. Dessutom erbjuder man en experimentmiljö, Handelslabbet, med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande.

Med tiden kommer samarbetet mellan Vasakronan och SIIR att fördjupas ytterligare i takt med att man identifierar fler gemensamma ytor. Tanken är att all den viktiga kunskap som tas fram ska utgöra en drivkraft för förändringsarbete hos handelsaktörerna. Tillsammans skapar handelsaktörer, fastighetsägare och forskare insikter och samband som krävs för en hållbar handel.

Läs mer om SIIR och deras verksamhet här