Click here to access the news in English

Vasakronan breddar investerarbasen digitalt med ny typ av grönt låneinstrument

Vasakronan har tillsammans med den tyska handelsplattformen firstwire, och DekaBanks SWIAT-plattform, gjort sitt första bilaterala lån på den tyska marknaden för Namensschuldverschreibung (NSV). Lånet är grönt, digitalt och arrangerat utan mellanhand vilket gör det till det första i sitt slag på den europeiska marknaden.

Redan 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. 2018 tog bolaget nästa steg och emitterade världens första gröna certifikat. Nu tas ytterligare ett steg med en ny typ av låneinstrument vilket även det görs inom ramen för Vasakronans ramverk för grön finansiering där likviden är öronmärkt för gröna tillgångar.

Lånet görs digitalt med hjälp av handelsplattformen firstwire där Vasakronan och investeraren DekaBank möts helt utan mellanhänder. Allt från förhandling till avtalshantering sker digitalt via firstwire, alltmedan hantering av betaluppgifter och registratoransvar görs på DekaBanks SWIAT (Secure Worldwide Interbank Asset Transfer), en blockkedjebaserad plattform som möjliggör vidareförsäljning till investerare.

– Genom upplåning på en helt ny marknad skapar vi ytterligare möjligheter att bredda vår investerarbas. Ett grönt NSV går i linje med våra långsiktiga miljömål och att det görs digitalt utan mellanhänder förenklar låneprocessen, säger Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan.

Lånet är på 50 miljoner EUR och har en löptid om 18 månader.

Per den 30 september uppgick Vasakronans totala skuld till 74 miljarder kronor, varav 71 procent utgjordes av gröna låneinstrument.

För mer information,
vänligen kontakta:

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09