Vär(l)dens grönaste butik

På Magasinsgatan 22 i Göteborg ligger Houdini Sportswears gröna butik. Den öppnade i september 2014 och är på många sätt unik. Den är en helhjärtad satsning för att vända på begreppet konsumtion. Tillsammans har Vasakronan och Houdini skapat en butik för hållbar konsumtion.

Från linjär till cirkulär affärsmodell med målet att inspirera andra

För Houdini är miljöfrågan central och tron på att produktion och konsumtion kan ske på ett miljövänligt sätt är stenhård. Företaget har gått från linjärt till cirkulärt och utvecklat nya hållbara affärsmodeller med målsättningen att inspirera andra. Butiken på Magasinsgatan är Houdinis första i Göteborg och förutom det självklara som att erbjuda försäljning av företagets miljöriktigt producerade varor så erbjuds även second hand-försäljning, uthyrning, reparationsservice och återvinning av produkter. Med Rent, Reuse, Repair och Recycle förlängs produkternas livslängd ytterligare. Lokalen används även för event kopplade till hälsa och utomhusliv och på innergården kommer man att odla egna grönsaker.

Ett gemensamt samarbete är nyckeln

Det är när vi slår våra kloka huvuden ihop som vi faktiskt kan åstadkomma skillnad. Det skriver både Vasakronan och Houdini under på. Med en gemensam ambition och samlad kunskap har vi skapat en butik som är så grön den kan bli.Det är vi mycket stolta över.

Vi hoppas att butiken och arbetssättet liksom våra tankar kan inspirera många andra att göra liknande satsningar. Här nedan får du en kortfattad bild av den, enligt vad vi vet, mest gröna butiken i Sverige:

  • All värme, el och kyla till fastigheten är klimatneutral
  • Alla vattenkranar är snålspolande och toaletten får sitt spolvatten från handfatet
  • Närodlingar på vägg och innegård bidrar till en lokalt förbättrad luftkvalitet
  • Stor återanvändningsgrad på befintliga material i lokalen
  • Tillkommande material med krav på omsorg för både människor och natur
  • Energieffektivt ventilationsaggregat
  • Nytt styr- och övervakningssystem för energieffektivare användning i hela huset
  • Gemensam ambition om minskat emballage och avfall
  • Varutransporter med eltåg
  • Grönt hyresavtal

Hållbarhet är centralt för både Vasakronan och Houdini. Därför har samarbetet också varit väldigt lyckat. Jag hoppas att vi kan inspirera fler att göra samma sak. Det är bara genom att samarbete som vi kan nå längre när det gäller hållbara lösningar.

Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan