Tioårsjubileum för Vasakronans, och världens, första gröna företagsobligation

I dag är gröna obligationer ett lika välkänt som väletablerat begrepp, och suget efter att investera grönt är stort från kapitalplacerare över hela världen. Men det är faktiskt bara tio år sedan världens allra första gröna företagsobligation gavs ut. Och det var Vasakronan som emitterade premiärobligationen!

Det var den 18 november 2013 som Vasakronans – och världens – första gröna företagsobligation gavs ut. Vasakronans finanschef Thomas Nystedt berättar att det var tuff konkurrens om vilket företag som skulle hinna först.

– Vi visste att det stora franska kraftbolaget EDF också var på gång, men vi ville verkligen bli först så vi snabbade på processen och slog dem med några dagar.

Grön finansiering av både nybyggt och befintligt

Redan från allra första början stod det klart för Vasakronan att det fanns ett stort intresse för den här typen av finansiella instrument, inte minst från investerare som aldrig köpt Vasakronans obligationer tidigare. Så efter det positiva mottagandet av den första gröna obligationen var det självklart för företaget att fortsätta emittera grönt.

– Till en början finansierade vi bara nya fastighetsprojekt grönt. Men sedan 2017 har vi emitterat gröna obligationer även för att refinansiera befintliga fastigheter, säger Thomas och fortsätter:

– Det fungerade bra som utbildning för många investerare som var vana vid att det bara var nybyggnation som kunde finansieras grönt. Numera vet man att det nästan alltid är bättre ur miljö- och klimathänseende att inte bygga nytt, utan att renovera de fastigheter som redan finns.

Nästa steg på Vasakronans gröna finansieringsresa togs redan året därpå. 2018 breddades ramverket för grön emittering till att även omfatta företagscertifikat. Även den gången var Vasakronan först i världen – och företagets gröna certifikat har satt en standard som nu tillämpas på kapitalmarknaden.

Thomas Nystedt. finanschef på Vasakronan.
Meethshuset, på Kungsgatan i Göteborg, byggdes 1910 och är ett exempel på en anrik fastighet som genom ett systematiskt energiarbete idag har samma energibehov som en motsvarande nybyggnation.

Nytt skärpt grönt ramverk

Och nu – tio år efter den gröna premiärobligationen – är det dags för Vasakronan att skruva upp kraven ytterligare. Det nya gröna ramverket, som definierar vilka tillgångar som får räknas som ”gröna”, har utvecklats i samarbete med SEB:s sustainable finance-avdelning. Nytt i ramverket är att det är helt i linje med den nya EU-taxonomin för hållbara investeringar.

– EU-taxonomin innebär både lite tuffare krav och en ökad jämförbarhet mellan företag. Men taxonomin fokuserar i huvudsak på energiförbrukning, så därför har vi lagt till egna krav som vi anser är viktiga. Det handlar till exempel om miljöcertifiering av fastigheter och tröskelvärden för koldioxidutsläpp för byggnadsmaterial, säger Thomas.

Det nya ramverket är granskat av det oberoende institutet S&P, som klassar finansiella ramverk som ljusgröna, mellangröna eller mörkgröna, varav det sistnämnda är den högsta kategorin. Vasakronans ny- och ombyggnadsprojekt kommer att klassas som mörkgröna, men S&P:s väldigt tuffa krav innebär att man får nöja sig med mellangrönt för refinansiering av befintliga byggnader, trots att man lagt in höga krav på miljöcertifiering om minst LEED Guld.

Stor andel grön finansiering

– I dag emitterar vi bara grönt och suget efter gröna obligationer fortsätter att öka. När vi började för tio år sedan var det många investerare i många länder som inte förstod, men nu är grön finansiering högst upp på agendan världen över. Ett stort antal investerare har även satt upp mål för hur stor del av investeringarna som ska vara gröna och samtidigt ökar det politiska trycket i många länder att öka andelen grön finansiering, säger Thomas.

På Vasakronan är nu 83 procent av den totala skuldsättningen på cirka 77 miljarder kronor grön. Återstår gör endast några äldre banklån och obligationer i främmande valuta med lång löptid som ännu inte har omvandlats till grön finansiering.

– Men eftersom vi har så många fastigheter som har låg energianvändning och håller högsta hållbarhetsstandard – 94 procent av våra fastigheter har LEED-certifiering – så är det enkelt för oss att växla till grön finansiering när gamla lån förfaller, säger Thomas.

Fokus nu och framåt

Nu firar Vasakronan tioårsjubileet för världens första gröna obligation. Men hur ser planerna ut framåt för företagets hållbarhetsarbete och gröna finansiering?

– Just nu fokuserar vi mycket på återbruk och vår ambition är att återanvända så mycket som möjligt i de ombyggnadsprojekt som vi jobbar med. Det är klimatsmart och minskar förlusten av biologisk mångfald, säger Thomas, och betonar hur viktiga hållbarhetssatsningarna och arbetet med den gröna finansieringen har varit för Vasakronans företagskultur.

– Det finns en stor intern stolthet över det som görs i bolaget. Hållbarhetstänkandet finns verkligen i vårt DNA och genomsyrar hela verksamheten.

– Vi har en bra grundplattform att stå på och jag känner att vi fortfarande har ett försprång framför våra konkurrenter när det gäller hållbarhet. Och framtiden? Ja, om några år är det dags att ta nästa steg. Då skruvar vi upp kraven på oss själva lite till.

Har du frågor kring grön finansiering?

Hör av dig till Thomas.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Läs mer om Vasakronans gröna finansiering

Läs mer om Vasakronans arbete med hållbarhet