Stråkstrategier ska skapa attraktivt city

Eric Sjöstedt, chef handel Malmö på Vasakronan, menar att en tydlig strategi där fastighetsägare och andra aktörer drar åt samma håll leder till positiva resultat. Ett exempel är Södra Förstadsgatan som efter några svåra år åter är ett stråk fullt av liv och rörelse.

Södra Förstadsgatan

För att skapa en stark cityhandel behövs levande och attraktiva handelsstråk som lockar kunder och besökare.

– Därför tog vi förra året fram en strategi för hur handelsstråken kan bli mer attraktiva. Om du tittar på köpcentrum som Triangeln och Emporia har de en väldigt tydlig profil. Det behöver även handelsstråken ha och det jobbar vi vidare med, säger Eric Sjöstedt.

Ett exempel på stråk är den gågata som sträcker sig från Triangeln, längs Södra Förstadsgatan och bort till Södertull. Där rör sig cirka 100 000 människor varje vecka.

– Vi äger 40 procent av fastigheterna längs med det stråket och sedan finns ytterligare 13 fastighetsägare, både stora och små. För att bli enade och ha en gemensam tydlig inriktning samarbetar vi nu med övriga fastighetsägare, handlare, Malmö stad och Malmö citysamverkan, säger Eric Sjöstedt och fortsätter:

– Vi vill få fler människor att stanna upp, shoppa och äta. Visionen är en inspirerande, genuin, mysig och grön gågata. Det innebär bland annat att vi behöver se över belysning, skyltning, utsmyckning och blomsterarrangemang.

Eric Sjöstedt, chef handel Malmö på Vasakronan, tror på samarbete och en tydlig strategi för att skapa stråk som lockar.
Uteserveringarna på Södertull lockar mycket folk till stråket

Och stråkstrategin har redan fått effekt på Södra Förstadsgatan. Den nedgång av besökare som blev tydlig efter öppnandet av exempelvis Emporia har vänt och snart har Vasakronan inte en enda vakant lokal längs med gatan.

Även mixen av butiker är i högsta grad avgörande.

– I Triangeln och Emporia finns de stora kedjorna och det är klart att de lockar kunder. Men mixen på Södra Förstadsgatan handlar om något annat. Här finns många fina butiker och små aktörer som kompletterar kedjebutikerna. De senaste åren har det skett flera nya spännande etableringar med lite udda och roliga koncept som exempelvis AB Småland och skobutikerna Stasp och Rich-Ycled.

Senare i år öppnar herrmodebutiken Meadow of Malmö och den 11 mars hade livsstilsbutiken Grandpa premiär med sin första etablering i Malmö. Eric Sjöstedt välkomnar de nya butikerna.

– Grandpa och Meadow of Malmö kompletterar den befintliga mixen av butiker och restauranger på ett jättebra sätt. Vi ser också ett intresse från andra potentiella hyresgäster att etablera sig här, både i våra lokaler och hos andra fastighetsägare. Det ser ljust ut, säger han.