I huvudet på Martin Sandgärde

Det händer mycket i Stockholms city. Sergel torg renoveras, Gallerian byggs om, Sergelhuset, Malmskillnadsgatan och Sergelgatan står inför stora förändringar. Martin Sandgärde, chef handel på Vasakronan ser både utmaningar och möjligheter.

Omsättningen för handeln i Stockholms city minskade förra året visar HUI:s handelsindex. Vilka utmaningar står handeln inför?

– En utmaning är att få handelsstråken tydligare och mer sammanhängande för att skapa ett bättre flöde. Besökare ska hitta både det de är vana vid, men också sådant de inte förväntar sig. Det ska finnas ett blandat och attraktivt utbud av butiker, restauranger och möjligheter till upplevelser. Den förvandling som pågår nu, med all ombyggnation, ger fantastiska möjligheter att skapa just detta.

Ombyggnaderna innebär dock en hel del stök. Kommer kunderna att fly shopping i city nu?

– Det finns absolut en risk att människor väljer att handla utanför city. Och vi vet att när ett beteende väl har förändrats kan det vara svårt att ändra tillbaka igen. Det gör det ännu viktigare att skapa något riktigt bra som gör att människor vill vara i city och ingen annanstans.

– Det är förstås också ett litet pussel med butiker som inte kan ha sin verksamhet kvar när ombyggnaden pågår. Men vi har en bra dialog med de som berörs och möter stor förståelse för att de behövs förändringar. Många butiker ser detta som en möjlighet att utveckla nya koncept för att bättre möta kundernas behov och därmed ha möjlighet att öka omsättningen.

Hur arbetar Vasakronan med att utveckla cityhandeln?

– Under förra året tog vi fram en långsiktig stråkstrategi som vi nu jobbar vidare med. Det handlar om att skapa rätt utbud för respektive stråk. Strategin gör det lättare att se vad som passar in och inte och motivera varför.

Hur ser samarbetet med andra aktörer ut?

– Vi har flera bra forum där olika aktörer möts, till exempel City i samverkan. Vi är inspirerade av BID, Business Improvement Districts, som innebär samverkan inom ett geografiskt område mellan exempelvis fastighetsägare, handel, boende och kommun.

Hur skulle ett BID i Stockholms city kunna se ut?

– När det gäller omvandlingen kring Sergels torg behöver många aktörer samverka för att skapa ett attraktivt område ur en rad aspekter. Och jag tror att det är vi fastighetsägare som ska visa vägen.

– I Sverige bygger BID-inspirerade modeller på frivillighet till skillnad mot exempelvis USA och England där det finns tvingande lagstiftning. Där kan ingen vara en ”free rider” och dra nytta av samarbete trots att man inte bidrar. Här gäller den svenska modellen. Det vill säga att argumentera, förklara varför och övertyga. Gör vi det på ett bra sätt kommer även andra blir engagerade och följa efter.

Martin Sandgärde, Vasakronan
Medarbetare, personal, porträtt, 2012 Foto: Gustav Kaiser