Grattis Malmö till Årets Stadskärna 2023!

Igår kväll, den 31 maj, korades Årets Stadskärna 2023 och Malmö tilldelas utmärkelsen i hård konkurrens av Sundsvall och Södertälje.

Utmärkelsen har delats ut sedan 1995 och uppmärksammar den stad eller ort som har gjort den största förflyttningen i förnyelsen av sin centrumkärna genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Bakom utmärkelsen står den branschöverskridande och icke vinstdrivande medlemsorganisationen Svenska Stadskärnor.

– Vasakronan är en av många som tycker det här är väldigt roligt! Det är ett kvitto på det fantastiska samarbete vi har mellan fastighetsägare, Malmö stad och Malmö Citysamverkan, säger Eric Sjöstedt, affärschef handel.

Malmö får utmärkelsen med en fin motivering:

Genom ett brett arbete med professionell attityd och stor kompetens har stadens aktörer planerat och genomfört viktiga gemensamma utvecklingsprojekt. Kulturen får spela en stor roll, trygghetsfrågorna hanteras strukturerat och genom nya utvecklingsmodeller har samarbetet genomförts på bred front. Innovativa trafiklösningar, urbana stråk, attraktiva platser och spännande koncept har tillkommit.

Dessutom finns en tydlig strategi för marknadsföring, kommunikation och byggandet av stadens varumärke. Alla vill vara med och bidra till stadens utveckling och attraktivitet. Grattis till ett fantastiskt arbete med er stadskärna! Malmö, ni är ett föredöme!

Eric Sjöstedt, affärschef för handel på Vasakronan i Malmö
I vimlet av glada pristagare syns bland andra Vasakronans Lina Seegh. affärsansvarig handel och Eric Sjöstedt, affärschef handel.

Eric lyfter utvecklingen av Södra Förstadsgatan, stråket mellan Triangeln och Södertull, som ett bra exempel på hur man tillsammans har jobbat med stadskärnan. Vasakronan äger 40 procent av fastigheterna längs den klassiska gågatan men det finns ytterligare 16 fastighetsägare, både stora och små, som under lång tid har samarbetat med en gemensam vision för stråket. Dessutom är även handlarna, Malmö stad och Malmö Citysamverkan med i samarbetet.

– För 10 år sedan var Södra Förstadsgatan ett ganska bedagat stråk. Men med en tydlig strategi, gemensamma krafter, nytänkande och en del modiga beslut har gatan väckts till liv. Idag har vi en bra mix av butiker och kultur. Här finns plats för umgänge och vi har skapat en helhetsupplevelse i allt från fasader, skyltar, vepor och blomsterarrangemang. Motsvarande arbete har gjorts på flera platser i staden och jag är glad att det uppmärksammas. Det här är hela Malmös vinst!

Läs mer om Södra Förstadsgatan

Om Svenska Stadskärnor

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Svenska Stadskärnor samverkar med cirka 180 kommuner och företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges centrum- och platsutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.