Storsatsning på cityhandeln i Göteborg

Cityhandeln i Göteborg är under omvandling och kommer under 2016 att kunna erbjuda ett nytt och spännande innehåll. Det är Kompassen som byggs om rejält. Lokalerna och läget blir optimalt – mitt i korsningen av två av stadens mest besökta shoppinggator Kungsgatan och Fredsgatan.

Visionsbilder för nya Kompassen

Unika butikslokaler som tillför något helt nytt

Hörnet Fredsgatan/Kungsgatan är mer känt som handelsplatsen Kompassen, som före renoveringen var en galleria. Nu byggs gallerian om, fasaderna flyttas ut i gatulivet och butikerna disponeras om. Samtliga butiker kommer att få entré från gatan.

– Vi kommer att få något som helt saknas i Göteborg. Det blir butikslokaler med riktigt stora skyltfönster som sträcker sig från gatunivå och en våning upp. Vi kommer att flytta ut fasaderna och bygga bort de gamla arkaderna. Uttrycket blir något helt annat, säger Kristina Petterson Post, regionchef, Vasakronan Göteborg.

Vi tillför något som helt saknas i Göteborg idag. Det blir butiker med maximala skyltfönster som sträcker sig från gatunivå och en våning upp. Fasaden blir bärnstensglimrande och kommer att synas från långt håll.

Kristina Petterson Post, regionchef Vasakronan Göteborg

Visionsbilder för nya Kompassen

Glimrande bärnstensfasader

– Vi samarbetar med ett småländskt glasbruk som handblåser den nya fasadklädnaden. Effekten blir guldglimrande och kommer att skapa en spännande och intressant miljö, berättar Kristina Petterson Post.

Kompassens nya fasad pryds av 5 700 bärnstensfärgade fasadblock i kristall gjutna för hand på Målerås Glasbruk i Småland. Här kan du se ett klipp från glasbruket.

Maxad mix

När det gäller butiksmixen så kommer den att bli en blandning av både befintliga och nya aktörer. Vilka de nya kan bli håller Kristina tills vidare för sig själv:

– Just nu förhandlar vi med flera nya aktörer och intresset är stort, säger hon. Målsättningen är att ombyggnationen av Kompassen ska vara helt klar under våren 2016.

Några som är klara för Kompassen är Condeco, Solo, Carlings, Levis, JC, SATS och Hälsosushi. Flera av dem öppnar med nya koncept.

En fortsättning på Vasakronans satsning på cityhandeln i Göteborg

Förädlingen av Kompassen är en fortsättning på Vasakronans handelssatsning i staden. Sedan 2011 har Vasakronan jobbat målmedvetet för att utveckla cityhandeln i Göteborg och gatustråken längs Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan.

Stora förändringar har gjorts. Arkaden har renoverats och kvarteret Perukmakaren mitt emot NK har genomgått en total omdaning. Exteriört är skillnaden påtaglig. Fasaderna har fått nya uttryck och arkaderna längs Drottninggatan och Kyrkogatan har glasats in. Även innehållet har förändrats med många nya butiker och ett cityhotell vilket har gett ett nytt liv åt gatorna.

– Eftersom vi är stora på handel i centrala Göteborg har vi också stora möjligheter att påverka människors upplevelse av city. Det gör vi på olika sätt, både tillsammans med andra men också på egen hand. Målsättningen är att utveckla citykärnan till en plats där människor och företag trivs och vill vara, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Är du intresserad av att etablera din butik i Kompassen. Klicka här för mer information och kontaktuppgifter till Daniel Jighede, uthyrningschef Region Göteborg.

Perukmakaren
0 0, vån 0 0, 0