I huvudet på Hanna Candell

En säkrare och mer attraktiv stad. Det är Purple Flag ett kvitto på. 2018 blev Helsingborg årets Purple Flagstad. Hanna Candell, vd för Helsingborg City, delar med sig av sina erfarenheter.

Hur fungerar Purple Flag?

– Det är en certifiering som innebär att städer arbetar för att bli tryggare och mer attraktiva från tidig kväll till sen natt. Målet i Helsingborg är att fler människor ska vilja vara i staden, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta om. Alla ska känna sig välkomna.

– Det första steget är att kartlägga hur det ser ut och sedan ta fram en handlingsplan för vad som behöver förändras. Det kan handla om säkerhet, tillgänglighet, utbud och stadsmiljö. Bland det första vi gör är att gå nattvandringar för att se hur olika områden fungerar.

Helsingborg inledde arbetet med Purple Flag 2016. Vad har hänt sedan dess?

– Vi började med området runt Mariatorget som blev certifierat 2017 och Helsingborg C som fick sin Purple Flag året efter. Det vi sett är att flödet av människor ökat och kriminaliteten minskat. På Mariatorget, som hade ett kluster av matställen, har vi fortsatt att bygga den identiteten. När lokaler blivit tomma har fastighetsägare anpassat dem till liknande verksamhet. Och Helsingborg stad har sett till att det fungerar med gas, el, vatten på uteserveringarna.

– Vi har också jobbat mycket med belysningen. Mörka platser och fasader har lysts upp och även butiker har nu viss belysning efter stängning. En annan konkret åtgärd är att städningen av Helsingborgs C nu är mycket bättre.

Hanna Candell, vd för Helsingborg City

Vilka har de största utmaningarna varit?

– Det här arbetet bygger på samverkan och relationer. Det är väldigt positivt att många aktörer deltar. Men det är inte alltid en dans på rosor. Perspektiven kan vara lite olika. Restauranger och butiker vill se snabba förändringar, medan andra vill utveckla på längre sikt. Så det gäller att hitta en balans.

Har du fler råd?

– Varje område har sina särskilda förutsättningar och arbetet med Purple Flag behöver anpassas efter det. Så köp inte hela processen rakt av, kanske behöver något tillföras eller dras ifrån. Och inse att det krävs tålamod, saker måste ibland få ta tid.

Hur var det bli utsedd till årets Purple Flagstad 2018?

– Fantastiskt. Vi hade medvetet valt att ligga ganska lågt med kommunikationen kring vårt arbete och vänta tills konkreta resultat märktes. Priset innebar fick vi väldigt mycket uppmärksamhet. Den största vinsten var att så många tog kontakt och ville engagera sig.

– Nu har vi börjat arbete med nästa område, Söder. Här finns en del problem med kriminalitet och integration. Så utmaningen är mer omfattande och komplex. Normalt arbetas handlingsplanen fram under ett år, men vi kommer att lägga mer tid. Ambitionen är att planen ska vara klar våren 2020.

Vasakronan arbetar just nu med att Purple flag-certifiera tre av våra områden. Läs mer här