I huvudet på en centrumchef

Magnus Johansson, centrumchef för Triangeln i Malmö, letar hela tiden efter rätt mix av butiker och service för att fortsätta locka kunder. Han tror på den fysiska butiken och spår att personlig service och kontakt med kunden blir allt viktigare.

Triangeln

Det har hänt mycket med Triangeln. 2010 invigdes Citytunneln och köpcentret fick en station strax utanför portarna. 2011 började en stor om- och tillbyggnad och 2013 invigdes nya Triangeln. 2015 ökade omsättningen med 20 procent.

– Nu lägger vi de sista pusselbitarna för att befästa Triangeln som malmöbornas mest självklara handelsplats, säger Magnus Johansson på Vasakronan, som sedan ett par månader tillbaka är centrumchef.

En av utmaningarna är att locka malmöborna att handla i city och inte åka till handelsplatser utanför citykärnan. Så hur ska Triangeln klara den konkurrensen?

– Det finns inget enkelt svar på den frågan. När det till exempel gäller fri parkering har vi svårt att konkurrera. Mitt i city måste vi ta betalt annars skulle parkeringen snabbt bli full. Uppskattningsvis kommer en femtedel av Triangelns besökare till köpcentret med bil. Vår kund är framför allt människan som lever och jobbar här i staden, säger Magnus Johansson och tillägger:

– Vi kan faktiskt se att de externa handelsplatserna har sin peak på helgerna och färre besökare i veckorna. Vi däremot har en jämn fördelning av kunder under hela veckan. En måndag kan vara lika välbesökt som en lördag. Det tyder på att det här är en naturlig plats att handla på, oavsett dag.

Den målgrupp som Triangeln vänder sig till är bred.

– Det innebär att vi måste ha ett brett utbud och bra mix av butiker. Jag tror också på att erbjuda mer service och aktiviteter. Det finns förstås restauranger och kaféer, vi har skomakare, kemtvätt, optiker, skräddare, resebyrå med mera. Men jag skulle gärna se fler aktiviteter för hela familjen, ett lekland för barnen till exempel.

Magnus Johansson
Foto: www.MartinOlson.se

Hur tänker du om digitaliseringen och e-handel, är den ett hot mot det fysiska klassiska köpcentret?

– Nej, det tror jag inte. Visst har digitaliseringen inneburit stora förändringar för handeln, men behovet av och intresset för den fysiska butiken kommer inte att minska, säger Magnus Johansson och fortsätter:

– Ett exempel är en av våra hyresgäster Webbhallen som går i bräschen för att kombinera e-handel och fysiska butiker, det som kallas omnichannel. Fler och fler ser behovet av att träffa och prata med sina kunder, helt enkelt för att de efterfrågar personlig service.

Pusslet med att hitta rätt mix av hyresgäster fortsätter och fortfarande finns några vakanser i Triangeln.

– Jag har jobbat med Triangeln i många år. På senare tid har jag märkt en skillnad i marknaden, mycket på grund av det stora utbudet av butikslägen som nu finns i Malmö. Så det är lite av en utmaning. Men vi har en viktig konkurrensfördel som är läget, 40 meter till tågstationen och närheten till Malmös gågata, handelsstråket Södra förstadsgatan.

Magnus Johansson ser även möjligheter i att knyta an till annat som händer i staden.

– Vi har många goda grannar, bland annat Kulturbolaget, Malmö Opera och konsert- och klubblokalen Babel. Det är viktigt för oss att samverka och sprida våra grannars utbud på olika sätt. Operan till exempel ligger ju bara några hundra meter härifrån och vi ser förstås gärna att deras besökare kommer hit och äter en bit mat innan en föreställning.