Hur går det för handeln i citykärnorna?

Vasakronan ser en positiv utveckling från cityhandeln i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala under 2023 jämfört med 2022.

Handeln har haft det tufft de senaste åren och med både pandemi och hög inflation är det många som har undrat hur det ska gå för handeln i våra citykärnor. Trots det svåra läget ser Vasakronan en positiv trend för sina citystråk i Malmö, Uppsala, Göteborg och Stockholm under 2023 och början på 2024.

– Tittar man på den totala handeln för 2023 så ligger Vasakronans stråk på +4,7% i fasta priser enligt vårt cityhandelsindex kontra -7,0 % för den totala handeln enligt HUI. Det visar på att vi har attraktiva citykärnor och att den utveckling vi har gjort med våra stråk gör stor skillnad, säger Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg.

Den positiva trenden gäller också intresset för att etablera nya koncept i Vasakronans citylägen. En anledning som bidragit till de fina siffrorna är det strukturella arbete som Vasakronan gjort i att ta fram och arbeta ut stråkstrategier för alla sina citylägen.

– Vi tar ett stort ansvar i att tillsammans med våra hyresgäster och de andra fastighetsägarna utveckla våra områden för att skapa attraktiva platser. Det gäller allt ifrån hur det ser ut i den fysiska miljön på platsen till vad som ett område eller stråk ska erbjuda. Det är viktigt att upplevelsen för besökaren lockar dem att komma till våra stråk om och om igen, fortsätter Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg.

Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg

Den positiva trenden i ökad omsättning håller i sig över nästan samtliga branscher. Tittar man på statistiken över alla Vasakronans orter så är det vissa branscher som utmärker sig lite extra under 2023.

– Något som vi ser en extra positiv trend på de senaste åren är just caféer som har ökat med nästan 15% mot 2022. Här sticker vissa stråk ut lite extra, exempelvis Gågatan i Uppsala och Gamla staden i Malmö som har ökat med över 50%. Caféer är ett inslag som behövs i våra citykärnor då de erbjuder ett tillfälle att stanna upp umgås, även när det finns lite mindre i plånboken, säger Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg.

En stor del av citykärnorna är förutom caféer givetvis restauranger som ska bistå både boende, kontorsarbetare och shoppare med olika typer av matupplevelser. Det är också en av de branscher som hade det tuffast under pandemin.

– Vi har ungefär 125 restauranger i Vasakronans bestånd där den största andelen ligger i Stockholm och Göteborg. Fördelen med många av våra stråk är att restaurangerna får mixen av restauranggäster från kontor, bostad och shopping vilket gör att man har kundunderlag både för lunch och middag. Det är något vi har arbetat väldigt aktivt för att uppnå.

Även kosmetik har fått ett stort omsättningslyft i Vasakronans stråk under senaste åren och har ökat med hela 62% sedan 2021.

– Den största omsättningsökningen inom mode och skönhet ser vi i Fredstan i Göteborg där dessa segment ökat med 26% och det är en effekt av att Fredstan riktar sig mot en mode- och skönhetsinriktad målgrupp, säger Kristina Petterson Post, regionchef Göteborg.

Vasakronan har närmre 100 modebutiker i sina regioner och ser en positiv trend i huvudparten. På både Hamngatan och Drottninggatan i Stockholm där majoriteten av butikerna är just modebutiker ökar omsättningen med ca 20% under 2023 och trenden har fortsatt in i 2024.

– Det är roligt att se att mode och skönhet är på framfart. Vi arbetar för att ha en bra mix av olika modebutiker i våra stråk och men lägger också fokus på att få in allt fler second-hand butiker för att gynna cirkulär konsumtion. Totalt sett så ser vi positivt på utvecklingen i våra städer under 2023 och början på 2024.