Håll Nollan – samarbete för en säker byggbransch!

Idag den 20 september kl.13:00 krokar Vasakronan arm tillsammans med flera olika bygg- och anläggningsentreprenörer i Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation med fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. Alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats.

Syftet med säkerhetspushen, som arrangeras för tredje året i rad, är att skicka en stark och unison signal i hela byggbranschen att samarbete bidrar till att vi når visionen.

Genom att lyfta goda exempel från vardagen och utbyta erfarenheter vill Håll Nollan uppmärksamma att samverkan över gränserna ger en bra säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser.

Manifestationen innebär ett kortare produktionsstopp på flera av Vasakronans byggprojekt i Stockholm och Uppsala. I samband med detta har vi ställt några frågor till Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och ordförande i Håll Nollan.

 

Vad är skälet till ert engagemang?
– Vasakronan är en av landets största byggherrar. Det gör att det är väldigt många människor som varje dag går till en byggarbetsplats i Vasakronans regi. Vi har ett jättestort ansvar att se till att alla dessa människor har en god och säker arbetsmiljö. Ingen som rör sig på något av våra byggen ska känna minsta tveksamhet om att Vasakronan ställer hårda krav på säkerhet. Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser är i grund och botten en hållbarhetsfråga, lika viktig som de andra.

Varför är det så viktigt med Håll Nollan?
– Att jobba på en byggarbetsplats är bland de farligaste yrken man kan ha. Trots ett omfattande arbetsmiljöarbete på byggen runtom i landet så kvarstår det faktum att 6 000 personer skadas på ett bygge varje år. Håll Nollan är ett branschgemensamt initiativ där ett stort antal aktörer jobbar tillsammans för att alla som jobbar på en byggarbetsplats också ska komma hem till middagen oskadda. Ingen ska behöva riskera att skada sig, eller i värsta fall omkomma på jobbet.

Hur ser Vasakronans deltagande ut i säkerhetspushen?
– Vi deltar med fyra projekt i Stockholm och Uppsala. På alla dessa byggarbetsplatser samkör vi med de entreprenörer som vi samarbetar med på respektive plats. För oss är manifestationen ett bra sätt att nå ut till alla våra samarbetspartners för att tillsammans driva ett gemensamt säkerhetsarbete. Vi lyfter goda exempel kring hur vi kan arbeta för en säkrare arbetsmiljö på våra byggen och det genomförs också en övning med syfte att dela kunskap och erfarenheter.

Följande av Vasakronans projekt deltar i säkerhetspushen:

  • Stockholm: Hötorgshus 2, Sergelgatan, Grev Tureplan (Sperlingens backe 47)
  • Uppsala: Lumi

Läs mer om våra projekt

Läs mer om hur vi jobbar för med våra leverantörer

Om Håll Nollan

Vasakronan är en av initiativtagarna till Håll Nollan som bildades 2017. Idag är Håll Nollan en förening med över 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen, bland annat genom att ta fram arbetsmiljöstandarder, guider och genomföra utbildningar. Säkerhetspushen är ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns inom branschen.

Håll Nollan