Vi ses i Fredstan!

I Göteborgs city håller ett nytt område på att växa fram. Fredstan ramas in av Brunnsparken och omfattar sedan Vallgraven med de starka handelsstråken Östra Hamngatan och Fredsgatan. Tanken är att skapa liv även på tvärgatorna och knyta samman stråken till en helhet.

– Tillsammans med de andra aktörerna i Fredstan vill vi skapa en handelsdestination med ett unikt utbud för Göteborg, säger Kristina Petterson Post, regionchef för Vasakronan i Göteborg.

Visionen är att skapa mötesplatser där det finns en skiftande handel, service, kaféer, restauranger, upplevelser och kultur.

– Här finns redan mycket som är bra och spännande. Men det går att göra mer. Därför fördjupar och utvecklar vi nu samarbetet med övriga aktörer i området. Det gäller inte minst butikerna. Det är oerhört viktigt att de blir engagerade och att vi har samma målbild.

Kristina Petterson Post
Kristina Pettersson Post Foto: fotograf@gustavkaiser.se
Fredsgatan
Foto: Richard Ström

Fredstans resa började för flera år sedan. Vasakronan har gjort noggranna analyser av vad som saknas i området och hur människor rör sig. Tillsammans med Hufvudstaden fördjupades analysen för att skapa en bild av vad människor faktiskt gör i området – shoppar, fikar, äter, strosar i lugn takt eller stressar förbi?

– Sedan tog vi fram en gemensam vision som ska bli verklighet i år. Målet är att göteborgarna ska säga: Vi ses i Fredstan!

Just nu skapas en grafisk design för varumärket samtidigt som man tar fram en gemensam webb för området. Allt för att skapa en tydlig profil om vad Fredstan kommer att erbjuda.

– Givetvis fortsätter vi att utveckla stråken med nya etableringar när möjligheten uppstår, säger Kristina Petterson Post.