Miljardinvesteringar planeras i Kista

Nu växlas arbetet upp med att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ett antal företag med stark närvaro i Kista tagit fram en gemensam handlingsplan. Ambitionen är att skapa förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Under hösten 2021 gick startskottet för Vasakronans och ytterligare fyra stora fastighetsägares gemensamma satsning på Kista, som bland annat innebär gemensamma investeringar på runt 20 miljarder fram till och med 2035. Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom, samtidigt som stadsdelen öppnas upp för nya företag och boende. Ambitionen är att Kista ska fortsätta att ligga i framkant och skapa nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Framförallt genom att ytterligare utveckla och stärka Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Kraftsamling för framtiden

Fastighetsägarna Vasakronan, Corem, Kungsleden (Castellum), Atrium Ljungberg och Revelop, tillsammans med Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet, Ericsson, Kista Science City samt flera andra aktörer i området har tagit fram en konkret handlingsplan som bland annat innebär att utveckla nya byggnader och möjliggöra etableringar av nya hotell, restauranger, kaféer och mötesplatser. Nya samhällsfastigheter inom skola, vård och omsorg ska byggas, och man vill ge bättre förutsättningar för det lokala idrotts- och föreningslivet.

Vidare planeras en uppgradering av Jan Stenbecks torg, Grönlandsparken, Arne Beurlings Torg, Grönlandsstråket, Helelundskopplingen, Studentstråket, Kistagången, Färögatan, Isafjordsgatan samt etablering av nya kvartersparker. I satsningen ingår också utbyggnad av tvärbanan samt upprustning av tunnelbaneplatsen och busshållplatsen. Konkret så kommer den omfattande satsningen att generera över 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen samt ny och upprustad infrastruktur.

Kistas strategiska läge i kombination med innovativa historia skapar en gränslös och spännande framtidsutveckling.
Karl Lindgren, Chef Områdesutveckling på Vasakronan

– Vasakronan är en av de aktörer som sedan lång tid tillbaka har bidragit till utvecklingen av Kista. Vi är stolta över det Kista som finns idag och med det här samarbetet skapar vi ännu bättre möjligheter att bygga vidare. Ett större utbud av bostäder, skolor och grönområden ger en större mångfald och kommer att komplettera alla de styrkor som stadsdelen redan har, säger Karl Lindgren, chef områdesutveckling Kista, Vasakronan. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar redan här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det är allt från konstprojekt, matfestivaler till community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap, berättar Karl.

Kista Limitless förverkligar Kistas potential

Det operativa arbetet med att realisera den nya satsningen sker genom det nystartade och gemensamt ägda aktiebolaget Kista Limitless

– Med denna injektion i stadsutvecklingen vill vi förverkliga den potential som Kista besitter. Fokus ligger på att stimulera synergierna i det lokala näringslivet, att nyttja den dynamiska ekonomin till att skapa fler arbetstillfällen och att genom långsiktig stadsutveckling skapa en attraktiv blandstad, säger Johan Thomsson, nytillträdd vd för Kista Limitless, i ett pressmeddelande.

Strategiarbetet och handlingsplanen är ett samarbete mellan fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB. Vill du veta mer om samarbetet, hör av dig till Karl Lindgren, chef områdesutveckling Kista.

Kontakta Karl Lindgren

The Kloud – Kistas gemensamma röst

För att samordna kommunikationen kring de gemensamma satsningarna har Kista Limitless gett Kista en egen röst – The Kloud. Bakom den står fastighetsägarna Vasakronan, Corem, Kungsleden (Cestellum), Atrium Ljungberg och Revelop. The Kloud kommer att göra sin röst hörd i bland annat Facebook, Instagram, LinkedIn och på den egna hemvisten thekloud.se

Den 29 november lanserades den gemensamma handlingsplanen. I ett panelsamtal kring satsningen medverkade Stockholms finansborgarråd samt representanter från fastighetsägarna, Ericsson, KTH och Kista Science City. Panelsamtalet är sammanfattat av The Kloud.

Ladda ner en summering av panelsamtalet här (pdf)