Framtiden ser ljus ut i Kista

Kista som kreativt nav och tillväxtmotor

Nu växlas arbetet upp med att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ett antal företag med stark närvaro i Kista tagit fram en gemensam handlingsplan. Ambitionen är att skapa förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom, samtidigt som stadsdelen öppnas upp för nya företag och boende. Ambitionen är att Kista ska fortsätta att ligga i framkant och skapa nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Framförallt genom att ytterligare utveckla och stärka Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Handlingsplanen är ett resultat av ett omfattande strategiarbete som bedrivits i samarbete mellan de olika intressenterna och som tillsammans har utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar redan här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det är allt från konstprojekt, matfestivaler till community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap.

Kistas strategiska läge i kombination med innovativa historia skapar en gränslös och spännande framtidsutveckling.
Karl Lindgren, chef områdesutveckling Kista på Vasakronan

– Vasakronan är en av de aktörer som sedan lång tid tillbaka har bidragit till utvecklingen av Kista. Vi är stolta över det Kista som finns idag och med det här samarbetet skapar vi ännu bättre möjligheter att bygga vidare. Ett större utbud av bostäder, skolor och grönområden ger en större mångfald och kommer att komplettera alla de styrkor som stadsdelen redan har, säger Karl Lindgren, chef områdesutveckling Kista, Vasakronan.

För att stärka förutsättningarna för utvecklingen har fastighetsägarna tagit beslut om att starta ett gemensamt bolag. Syftet är att öka genomförandekraften i fastighetsägarnas stadsutveckling i Kista och att fortsätta samordningen av stadsutvecklingen med de aktörer som står bakom den nya visionen för Kista.

Fakta

Strategiarbetet och handlingsplanen är ett samarbete mellan fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB.

Är du nyfiken på samarbetet och vill veta mer kan du höra av dig till Karl Lindgren, chef områdesutveckling Kista.

Skicka ett mejl