Fem frågor till…

… Henriette Johansson, ny affärschef handel på Vasakronan, om nya retail-spaningar och hur hon ser på den fysiska butikens framtid.

1.Hur ser du på handelns utveckling?

– Handeln är i ständig förändring och det är både utmanande och roligt. Själv brinner jag för den fysiska handeln som alltid varit stadens motor. Den kommer aldrig gå att ersätta. Vi behöver få känna, klämma och få hjälp av trevlig personal.

2. Hur ser du på fysisk handeln i kombination med digital?

– Den fysiska butiken är fortfarande viktigast. Nätet ser jag som ett komplement. Sedan finns det förstås många olika sätt att kombinera så att kunderna får den service de efterfrågar. Till exempel göra research digitalt innan de går till butiken.

3. Vilken är din senaste spaning?

-Jag var nyss på ”retail safari” i London, där brukar de vara tidiga med trender. Vi besökte bl.a. Avestan, en butik som bara säljer en enda produkt åt gången, och den produkten går bara att köpa just där. Med produkten kommer alltid en inspirerande story. Och SOOK är en popup-yta som kan hyras så kort som i en timme. För retail-events, utställningar eller blixtförsäljningar.

4. Vad ser du runt hörnet?

– Att vi fortsätter att utveckla attraktiva, trygga mötesplatser som lever dygnets alla timmar. Och att vi gör det tillsammans med våra hyresgäster, staden och andra fastighetsägare. Det är fantastiskt att se den omvandling som har skett i Stockholms city.

5. Vilket är ditt eget favoritstråk?

– Malmskillnadsgatan och Brunkebergs torg ner till Jakobsbergsgatan i Stockholm. Där har jag jobbat med omvandlingen av Gallerian-kvarteren och torget när jag jobbade på AMF, och nu får jag fortsätta utveckla området i min roll på Vasakronan, t.ex. med sommargatan på Malmskillnadsgatan. Från att ha varit en otillgänglig plats där ingen ville vara är gatan nu fylld med folkliv. Det är väldigt kul!

Henriette Johansson, affärschefchef Handel på Vasakronan.