Elisabeth Ohlson visar nytt på Sergelgatan

Sergelgatan är i omdaning och utvecklas för att bli en upplevelsescen med stort fokus på konst, kultur, mode och mat. Det är en del arbete kvar för att nå visionen, men under tiden bjuder vi på en rad olika händelser – som till exempel en ny utställning med Elisabeth Ohlson (fd.Wallin)

DEMONtör- med rätt att raljera.

Besök utställningen i Sergelgatans konsthall 2-10 oktober.
Öppet dagligen 12-18
www.sergelgatanskonsthall.se

Mona Sahlin bärandes på ett ”Toblerone-kors”, den numera klassiska satiren över kungahuset där det äts pizza på en naken kvinnokropp eller hyllningen av feministkämparna Femen. Den 2-10 oktober presenteras en ny utställning, med såväl välkända som aldrig tidigare visade verk, signerade fotografen Elisabeth Ohlson (f.d. Wallin) i Sergelgatans konsthall, ett koncept som drivs av Fotografiskas grundare Jan Broman.

– Satir är för mig det starkaste uttrycket att belysa absurditeter. Som lesbisk, och därigenom stått utanför normen större delen av mitt liv, ges ofta perspektiv för just det absurda i det allmänt accepterade. Att kunna plocka ned det jag vill belysa i smådelar och bygga upp det igen med en satirisk spets, säger Ohlson.

I en tid där konsensus utmanas av ökad polarisering finns det klippor som stått lika stadigt som stridbart i decennier. Som med passion tagit ställning och ständigt kämpar med att inspirera andra att själva tänka efter. Att ta striden – inte enbart för sin, eller stridens, egen skull – utan för att på riktigt förändra destruktiva strukturer.

Elisabeth Ohlson är just en sådan klippa som i många år befunnit sig i stormens öga. Som vägrat böja sig för trycket utan kämpat för de som annars inte tillåts ha en röst, de som exkluderas och förminskas. Hennes engagemang och förmåga att med sitt fotografi demontera och belysa viktiga frågor, brukar helt enkelt skapa debatt. Ofta kopplad till ställningstaganden kring sexualitet. Vilket fått vissa krafter att demonisera henne till den grad att hon blivit mordhotad.

Berörande fotografi

Det faktum att de konservativa inom Uppsala Domkyrka ville tillkalla Anticimex för att ”rena kyrkan”, direkt efter Ohlsons utställning Ecce Homo visats som bildspel, säger det mesta om vilken motstånd hon mött under en lång karriär av berörande fotografi. Ett fotografi som ofta lyfter upp och belyser ämnen kring vilken det rått en exkluderande konsensus, som till exempel inom kristenheten det olämpliga i att porträttera Jesus som gay. Men i och med Ohlsons projekt Ecce Homo, där Jesus just porträtteras i olika HBTQ-sammanhang, startades en debatt vilken öppnade en del dörrar till en mer inkluderande syn på att olika sexuell läggning ska kunna ta plats även inom kristenheten.

Nu är det dags igen. På Sergelgatan ställer Sergelgatans konsthall ut en samling ur Ohlsons digra produktion, där vissa verk tidigare aldrig visats medan andra är välkända och omtalade.

Mona Sahlin och Tobleronen

– Jag har valt bilder som bär en viss käftsmäll-kvalitet. Bilder som delar en uppkäftighet och ett ifrågasättande av rådande ordning som kommer sig av den blick mitt utanförskap ger. Det blir som en gåva, detta att på grund av sin sexuella läggning alltid stå lite vid sidan om normen, och därigenom få syn på det absurda där det råder konsensus.

En av bilderna som nu ställs ut för första gången är den på Mona Sahlin bärandes en gigantisk Toblerone, den chokladsort vars inköp startade Sahlins Golgatavandring i media. Än en gång hämtas bildspråket från den kristna traditionen. Och än en gång kommer denna bild etsa sig in det allmännas medvetande. Precis som Ecco Homos erotiske Jesus eller av kungahusets sista måltid i form av en pizza vilken äts på Camilla Henemark kropp. Det upproriska når ut än starkare då den lyckas kommunicera även genom raljerande humor.

– Det är ju ofta från den kristna världen jag får inspiration och det faktum att jag av vissa anses skapa plakat-konst, det bryr jag mig inte om. Snarare tvärtom. Jag vill att mitt fotografi ska arbeta politiskt, gärna genom satir, att det ska ta strid mot orättvisor och förtryck. För mig är det viktigt att skapa de bilder jag själv saknar i debatten.

– Elisabeth Ohlson (f.d. Wallin) har länge varit en av de fotografer som med passion, mod och ofta satirisk humor lyckats belysa viktiga samhällsfrågor genom sitt fotografi. Att hon nu visas på Sergelsgatans konsthall med kaxiga DEMONtör – med rätt att raljera bidrar tydligt till att sätta konsthallen på kartan.

Besök utställningen i Sergelgatans konsthall 2-10 oktober.
Öppet dagligen 12-18
www.sergelgatanskonsthall.se

Bilden visar Mona Sahlin som bär på en Toblerone. Bilden är ett nytt foto av Elisabeth Ohlson och ställs ut för första gången på Sergelgatans konsthall.

Sergelgatan. Stockholms intressantaste plats.

Det är målbilden. Sergelgatan är i sin slutfas efter en period av ombyggnation. Än är inte alla bitar på plats men redan nu flyttar nya verksamheter in och lägger starten för en skön mix av upplevelser, kultur, gastronomi och shopping.

Under tiden som Sergelgatan hittar sin nya form kompletterar vi med upplevelser på besök” – som Jacob Felländer, och tycker att det känns fantastiskt roligt att kunna bjuda på en försmak av vilken typ av upplevelser vi kommer att kunna hitta längs med stråket framöver.

Läs mer om Sergelgatans förvandling