Mycket nytt i Malmö

För bara ett år sedan duggade de negativa tidningsrubrikerna tätt. Butiksdöd, citydöd, tomma butiker och mörka skyltfönster var ord och uttryck som i fet stil tog plats på många mediers förstasidor. Idag ser det annorlunda ut och det är dags att lyfta fram det positiva i cityhandeln. Vi ser det tydligast i Malmö, där flera nya butiker har etablerat sig i city och i Triangeln.

Stadens Dag är ett seminarium om stadsutveckling som jag besökte i förra veckan. Det handlade både om vad som hänt och vad som behöver hända för att vitalisera små som stora stadskärnor. Extra roligt var att handeln stod i centrum för de utvecklingsplaner som finns och även de som genomförts. Det var tydligt att det lokala och nära blir allt viktigare. Att även arkitekturen har stor betydelse i dessa sammanhang blev tydligt. Att behålla och utveckla citypulsen var kärnan i de resonemang som fördes.

Handeln har haft en utmanande tid och kommer att ha det även framgent. Media har spätt på detta med negativ publicitet och vi har kunnat läsa om minskad efterfrågan på butikslokaler, butiksdöd i city och folktomma gator. Särskilt i Malmö har detta varit påtagligt.  Det är synd. För det händer också väldigt mycket positivt på handelsfronten och det stora flertal jag talade med på Stadens dag delade uppfattningen att vi behöver bli bättre på att lyfta fram det.

Jag vill därför passa på att här och nu kort berätta om ett antal fina etableringar som vi gjort i just centrala Malmö det senaste halvåret. I Triangeln, längs med Södra Förstadsgatan och vid Stortorget har bland annat Mango, Rapunzel, Udda Tina, The American Store, Synsam och Volt etablerat sig. Men också restaurang- och cafékoncept som Döner Kebab, Zocalo och Condeco.

Fler koncept är på väg. Vi känner av en efterfrågan på framför allt restaurang- och cafékoncept vilket ligger i linje med vad den urbana människan efterfrågar. Det urbana vardagsrummet, som våra citykärnor mer och mer liknar, är under utveckling och det här är bara början.

Vi arbetar på. Både för egen maskin och tillsammans med andra för att t ex Malmös citykärna ska fortsätta vara en levande miljö där människor vill mötas, umgås, handla och bara vara. Det senaste halvårets etableringar i vårt bestånd tycker jag är ett gott bevis på det. Och det är bara hos oss. Hos våra grannar finns fler goda exempel.

I november åker jag och några av mina medarbetare till Mapic i Cannes. Förhoppningen är förstås att vi ska hitta nya spännande koncept som kan passa i våra citykärnor. Om inte förr så kanske vi ses där och kan fortsätta den här mer positivt laddade diskussionen om cityhandelns framtid.

Jesper Örtengren Head of Retail, Vasakronan

Jesper Örtengren
Medarbetare, personal, porträtt, 2012 Foto: Gustav Kaiser